Du kan trygt deltage på vores kurser

Der vil være forskellige tiltag, når du er på kursus - alt sammen for at sikre, at du føler dig fuldstændig tryg ved at deltage.


Du kan trygt deltage på vores kurser 

På IDA Learnings kurser tager vi lidt flere forholdsregler, end vi normalt gør ved kursusafholdelser for at skabe tryghed på kurserne.  

Vi følger naturligvis de gældende anbefalinger fra regeringen og sundhedsmyndighederne. Derfor kan informationerne om forholdsreglerne på denne side også ændre sig, efterhånden som der kommer nye udmeldinger. 

Der vil være forskellige tiltag, når du er på kursus. Alt sammen for at sikre, at du føler dig fuldstændig tryg ved at deltage. 

Højst 10 mennesker i lokalet på samme tid 
Vi har valgt, at vi på kurserne kun er 9 deltagere og 1 instruktør i lokalet på vores kurser. Det har vi gjort, fordi det er vigtigt, at vores kursister får så god en læringoplevelse som muligt. Det betyder nemlig, at vi fortsat kan arbejde i grupper, og at kursisterne kan sidde bedre i lokalet - fordi man ikke skal sidde i såkaldt biograf-opstilling (hvor alle har næsen samme vej), men derimod kan sidde ved mindre borde sammen - men med minimum 1 meters afstand. På den måde kan vores kursister bedre interagere med hinanden og underviseren og dermed få en bedre kursusoplevelse.

God afstand i mødelokaler 
Kursusstederne sørger for, at bordene i mødelokalerne er stillet korrekt op i forhold til antal og med en passende afstand imellem. 

Mulighed for at spritte af 
Der bliver adgang til håndsprit i mødelokalet. Vær også gerne opmærksom på at bruge sprit og/eller handsker ved kaffeautomater og lignende fællesområder. 

Kursusmaterialer pakkes forsvarligt 
Vi pakker kursusmaterialerne et par dage før kurset afholdes. Handouts vil blive fordelt af underviseren, så vi undgår eventuel smitte. 

Forplejning på kurset 
Forplejningen bliver portionsanrettet og enten serveret eller stillet frem i mødelokalet. 

Det varierer, hvad der bliver serveret for jer, men er naturligvis af samme høje standard som det plejer. Oplys venligst stadig, hvis der er noget, du ikke spiser – det tager vi til enhver tid højde for. 

Husk også at holde afstand til hinanden i frokostpausen.  

Jævnlig rengøring 
Kursusstederne sikrer, at der bliver gjort ekstra rent både i mødelokalerne og i fællesområderne. 

Det kan du gøre 
Vær opmærksom på, hvor mange I er samlet, når I bevæger jer ud af mødelokalet. Vi vil gerne opfordre dig som kursist til at sørge for at holde afstand til andre. Host eller nys i dit ærme og vask hænder ofte. 

Hvis du er syg eller har symptomer på sygdom 
Ligesom alle andre steder beder vi dig om ikke at møde fysisk op, hvis du har symptomer på coronavirus – og naturligvis heller ikke ved anden sygdom. 

Spørgsmål til afholdelserne 
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller bekymringer omkring afholdelse af kurset. Kontakt kursuskoordinator Theresa Wandborg Andersen (tlf. 3318 4713 eller tan@ida.dk) eller Katrine Korskjær (tlf. 3318 4848 eller kak@ida.dk).