Kursus

Servicedesign e-learning

2 dages intensivt online kursus med live undervisning i servicedesign, brugerrejser, touch-points og service blueprint.

Skab bedre brugerrejser med servicedesign og optimér forretningen

En service er et komplekst sammensat system af forskellige touchpoints (kontaktpunkter) mellem virksomheden og brugerne. Servicedesign er værktøjet, der gør det muligt at integrere disse individuelle touchpoints (kontaktpunkter) i en sammenhængende designet brugeroplevelse, der er forankret i virksomhedens forretningsstrategi og værdilevering.

Servicedesign, brugerrejser, touch-points og service blueprint

Når man arbejder med serviceleverancer, arbejder man med stor kompleksitet. Der er behov for orkestrering af mange aktiviteter og aktører og dette øger risikoen for fejl og varierende serviceoplevelser. På kurset lærer du, at bruge servicedesign-værktøjer, der er udviklet til at konkretisere og skabe klarhed i kompleksitet, samt guide dig til effektivt at kunne arbejde med optimering og videreudvikling af virksomhedens serviceleverance.

På kurset Servicedesign arbejder du med:

Formålet med kurset i servicedesign er, systematisk at undersøge, visualisere, analysere og udvikle samspillet brugerne har med din service eller produkt, for at sikre konkurrencedygtige brugeroplevelser og dermed højere realiseret værdi på tværs af stakeholders (f.eks. kunder, medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere og investorer). På kurset arbejder du med:

 Dag 1

 • Værdileverance og oplevelse som vare
 • Design til kompleksitet, design på forskellige abstraktionsniveauer
 • Servicedesign logik (brugerrejse, touchpoints, aktører, samspil, brugervenlighed)
 • Visuel tænkning med værktøjer (Serviceøkologi, brugerrejsen, service blueprint)
 • Forretningscasen for servicedesign (ROI, KPI, etablering af ejerskab)
 • Workshop 1: Mapning af en konkret brugergruppes brugerrejse, med fokus på touchpoint optimering

 Dag 2

 • Servicedesign-værktøjer til research/data indsamling
 • Servicedesign-værktøjer til udvikling og innovation
 • Best practice casesanalyse
 • Workshop 2: Mapning af et serviceblueprint over din virksomheds værdilevering, med fokus på at optimere frontstage og backstage aktiviteter.

Kurset er for dig, der arbejder med processer

Kurset i servicedesign er til dig der arbejder med processer, hvor der er brugere involveret. Det kunne f.eks. være i en udviklingsafdeling, i kundeservice eller i en afdeling der yder support internt.

Forudsætninger

Til dette kursus kræves det, at du har en computer samt internetforbindelse, da kurset foregå virtuelt. .

Dit udbytte:

På kurset lærer du både den overordnede servicedesign tankegang, tilhørende teorier samt de helt praktiske værktøjer. Servicedesign er centreret omkring en række værktøjer, som du i løbet af kurset bliver i trænet i og får hans-on erfaring med brugen af. Hvert værktøj aktiveres med dybe indsigter i de involverede medarbejdere og kunders behov samt markedsforudsætninger. Du lære, at:

 • Forstå brugernes univers gennem en systematisk analyse af behov og forventninger
 • Analysere eksisterende servicedesigns med fokus på brugernes samspil med organisationens processer.
 • Identificere muligheder og udfordringer i de enkelte touchpoints (kontaktpunkter) ud fra ekspertviden om brugeres adfærd og psykologi
 • Udvikle og designe nye serviceløsninger
 • Videreudvikle nye forretningsgange, serviceløsninger og/eller værditilbud
 • Teste og tilpasse nye serviceløsninger.
 • Foretage proof-of-concept prototypetest
 • Udføre performance evalueringer og sikre dataopsamling.

Virtuel afholdelse af kurset Servicedesign

Kurset foregår virtuelt med live undervisning over 2 dage fra kl. 9.00-16.00. Deltagerne har naturligvis mulighed for at stille spørgsmål undervejs, medvirke i diskussioner, deltage i øvelser og arbejde aktivt med materialet. Derudover gælder følgende:

 • Kurset er interaktivt og undervisningen foregår live
 • Kurset tager udgangspunkt i deltagernes udfordringer og behov og der bliver mulighed for at arbejde i dybden med egne cases
 • Mulighed for aktiv deltagelse og dialog med underviseren og medkursister
 • Begrænset deltagerantal (max 8 deltagere)
 • Mulighed for 3 kursuspladser for 2 kursuspladsers pris

Inden kursets start vil du modtage al relevant information fra DesignPsykologi samt loginoplysninger til kursusportalen.

Før kurset

 • Besvarelse af spørgeskema vedr. din forretning, og de interne og eksterne processer der er en del af værdileveringen samt dine erfaringer med servicedesign.

Under kurset

 • 2 undervisningsdage kl. 9.00 – 16.00 (virtuel undervisning)
 • Kursusmateriale

Efter kurset

 • Kursusbevis
 • Individuelt telefonisk/online opfølgningsmøde med underviseren
 • Deltagelse i Alumnie-gruppe på LinkedIn
 

TilmeldingLink kopieret

 

UndervisereLink kopieret

Rune Nørager

Adfærds- & designpsykolog, CEO

Rune Nørager er Ph.D. i psykologi og har i mere end 15 år arbejdet med de psykologiske og kognitive, perceptuelle og adfærdsmæssige aspekter af interaktionen mellem mennesker og teknologi. Han underviser på IT Universitetet som ekstern lektor i usability, user experience og servicedesign, og har holdt talrige kurser internt i virksomheder som Bang & Olufsen, Danske Bank, Radiometer og Novo Nordisk.

Samarbejde

Kurset afholdes i samarbejde med DesignPsykologi, som også står for undervisningen

OBS: Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til DesignPsykologi. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

 

FAQ om kurserLink kopieret

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent