Kursus

Online kursus: Bliv intern auditor – ISO 19011

Bliv klædt på til at blive en kompetent intern auditor i din virksomhed, så du kan gennemføre interne audits af ledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 19011:2018-standarden.


Tid og sted

 • 17.11.21

  Online

Varighed: 2 dage

Online kursus: Bliv intern auditor – ISO 19011

På to ½ dage online lærer du at anvende ISO 19011 i praksis og hvordan du udfører interne audit af ledelsessystemer. På kurset får du de vigtigste værktøjer til planlægning, udførelse og afrapportering af interne audits.

Kurset afholdes via Microsoft Teams og underviseren benytter under præsentation en indbygget survey-funktion, hvor du får mulighed for at teste din erhvervede viden. Samtidig bliver der tid til løbende at stille spørgsmål til underviseren.

På kurset arbejder du med

Online workshop 1

 • Hvad er en audit?
 • Auditprincipper og -processen
 • Ledelse af et auditprogram
 • Udførelse af en intern audit

Online workshop 2

 • Auditors rolle, kompetencer og evaluering af auditorer
 • Auditors værktøjskasse: Forberedelse af dokumenter til intern audit
 • Udførelse af skrivebordsaudit

Kursets er for dig, som er eller ønsker at blive intern auditor gennem et online kursus

Kurset er målrettet personer, der skal deltage i interne audits af ledelsessystemer inden for f.eks. Kvalitetsledelse (ISO 9001), Miljøledelse (ISO 14001) eller informationssikkerhed (ISO/IEC 27001).

Kurset er generisk og kan bruges lige meget hvilken type af ledelsessystemer, der skal auditeres.

Det er ikke et krav, men kendskab til ledelsessystemer og ledelsesstandarder er en fordel.

Dit udbytte:

Som deltager får du kendskab til principper, processer og værktøjer, der benyttes ved forberedelse, gennemførelse, rapportering og opfølgning på interne audits i overensstemmelse med ISO 19011:2018. Som deltager bliver du i stand til aktivt at udføre interne audits af virksomhedens processer, uanset hvilken type ledelsessystem, virksomheden har:

 • Udarbejdelse af auditprogram og auditplaner
 • Forberedelse og gennemførelse af temabaserede audits
 • Kendskab til auditprocessen og auditprincipper
 • Indsigt i auditors rolle og værktøjer
 • Rapportering og opfølgning på gennemførte audits

Sådan forløber online kurset ”Bliv intern auditor”

Før kurset:

 • Kurset afholdes via Microsoft Teams og forud for kurset modtager du en mail med invitation og link til afholdelsen i Microsoft Teams

Selve kurset:

 • 2 online workshops kl. 9.00 – 12.00
 • Kursusmateriale og øvelser i pdf-format
 • Digital udgave af ISO 19011 (værdi kr. 920,-)

Efter kurset:

 • Kursusbevis

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

4.400 kr.

Ikke IDA-medlem:

4.900 kr.

Vælg sted og dato

Online arrangement

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
17. nov. - 18. nov. 2021
Kl. 09:00 - 12:00

Tilmeldingsfrist 14. nov. 2021 - kl. 23:59

Susan Redder Bruun

Chefkonsulent og Kvalitets- og Miljøchef i Dansk Standard

Susan har mere end 20 års erfaring med undervisning og forretningsudvikling. De senere år har Susan undervist og rådgivet om kvalitets- og miljøledelse i danske virksomheder.

Kurset afholdes i samarbejde med Dansk Standard, som også står for undervisningen.

Videreformidling af kontaktinformationer

Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til Dansk Standard. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent