Kursus

Online kursus: Bliv intern auditor – ISO 19011

Bliv klædt på til at blive en kompetent intern auditor i din virksomhed, så du kan gennemføre interne audits af ledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 19011:2018-standarden.


Tid og sted

 • 17.11.21

  Online

Varighed: 2 dage

Online kursus: Bliv intern auditor – ISO 19011

På to ½ dage online lærer du at anvende ISO 19011 i praksis og hvordan du udfører interne audit af ledelsessystemer. På kurset får du de vigtigste værktøjer til planlægning, udførelse og afrapportering af interne audits.

Kurset afholdes via Microsoft Teams og underviseren benytter under præsentation en indbygget survey-funktion, hvor du får mulighed for at teste din erhvervede viden. Samtidig bliver der tid til løbende at stille spørgsmål til underviseren.

På kurset arbejder du med

Online workshop 1

 • Hvad er en audit?
 • Auditprincipper og -processen
 • Ledelse af et auditprogram
 • Udførelse af en intern audit

Online workshop 2

 • Auditors rolle, kompetencer og evaluering af auditorer
 • Auditors værktøjskasse: Forberedelse af dokumenter til intern audit
 • Udførelse af skrivebordsaudit

Kursets er for dig, som er eller ønsker at blive intern auditor gennem et online kursus

Kurset er målrettet personer, der skal deltage i interne audits af ledelsessystemer inden for f.eks. Kvalitetsledelse (ISO 9001), Miljøledelse (ISO 14001) eller informationssikkerhed (ISO/IEC 27001).

Kurset er generisk og kan bruges lige meget hvilken type af ledelsessystemer, der skal auditeres.

Det er ikke et krav, men kendskab til ledelsessystemer og ledelsesstandarder er en fordel.

Dit udbytte:

Som deltager får du kendskab til principper, processer og værktøjer, der benyttes ved forberedelse, gennemførelse, rapportering og opfølgning på interne audits i overensstemmelse med ISO 19011:2018. Som deltager bliver du i stand til aktivt at udføre interne audits af virksomhedens processer, uanset hvilken type ledelsessystem, virksomheden har:

 • Udarbejdelse af auditprogram og auditplaner
 • Forberedelse og gennemførelse af temabaserede audits
 • Kendskab til auditprocessen og auditprincipper
 • Indsigt i auditors rolle og værktøjer
 • Rapportering og opfølgning på gennemførte audits

Sådan forløber online kurset ”Bliv intern auditor”

Før kurset:

 • Kurset afholdes via Microsoft Teams og forud for kurset modtager du en mail med invitation og link til afholdelsen i Microsoft Teams

Selve kurset:

 • 2 online workshops kl. 9.00 – 12.00
 • Kursusmateriale og øvelser i pdf-format
 • Digital udgave af ISO 19011 (værdi kr. 920,-)

Efter kurset:

 • Kursusbevis

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

4.400 kr.

Ikke IDA-medlem:

4.900 kr.

Vælg sted og dato

Online arrangement

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
17. nov. - 18. nov. 2021
Kl. 09:00 - 12:00

Tilmeldingsfrist 14. nov. 2021 - kl. 23:59

Susan Redder Bruun

Chefkonsulent og Kvalitets- og Miljøchef i Dansk Standard

Susan har mere end 20 års erfaring med undervisning og forretningsudvikling. De senere år har Susan undervist og rådgivet om kvalitets- og miljøledelse i danske virksomheder.

Kurset afholdes i samarbejde med Dansk Standard, som også står for undervisningen.

Videreformidling af kontaktinformationer

Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til Dansk Standard. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent