Kursus

Online kursus: Informationssikkerhed – ISO/IEC 27001

Lær at anvende ISO/IEC 27001 i praksis. Få en grundlæggende viden om indhold og krav samt implementering og anvendelse af standarden i dagligdagen – fra opbygning over risikovurdering og -håndtering til evaluering.

Online kursus: Informationssikkerhed – ISO/IEC 27001 – sådan anvender du standarden

På to 1/2 dages online workshops lærer du at anvende ISO/IEC 27001 i praksis. Du får en grundlæggende viden om indhold og krav i ISO/IEC 27001 og hvordan standarden implementeres og anvendes i dagligdagen – fra opbygning over risikovurdering og -håndtering til evaluering. 

Kurset afholdes via Microsoft Teams og underviseren benytter under præsentation en indbygget survey-funktion, hvor du får mulighed for at teste din erhvervede viden. Samtidig bliver der tid til løbende at stille spørgsmål til underviseren.

På kurset arbejder du med

Online workshop 1

 • Introduktion til ISO/IEC 27000-standarderne
 • Indhold og krav i ISO/IEC 27001
 • Målsætninger for ledelsessystemet
 • Afgrænsning af ledelsessystemet
 • Risikovurdering

Online workshop 2

 • Risikohåndtering
 • Udarbejdelse af SoA-dokumentet
 • Valg af kontrolforanstaltninger
 • Implementering af ISO/IEC 27001
 • Overvågning og måling af ledelsessystemet
 • Interne audits og ledelsens evaluering

Kurset er for dig, som ønsker en grundlæggende viden om ISO/IEC 27001-standarden

Kurset er målrettet ledere og medarbejdere der er ansvarlige for eller arbejder med informationssikkerhed og som ønsker en grundlæggende viden om anvendelsen og implementeringen af ISO/IEC 27001.

Dit udbytte:

 • Forståelse for ISO/IEC 27000-standardernes opbygning og anvendelsesområder
 • Viden om indhold og krav i ISO/IEC 27001-standarden
 • Værktøjer og metode til implementering af ISO/IEC 27001-standarden
 • Metodik til risikostyring og -håndtering
 • Indblik i overvågning, vedligeholdelse og forbedring af ledelsessystemet

Sådan forløber online kurset ”Informationssikkerhed – ISO/IEC 27001”

Før kurset:

 • Kurset afholdes via Microsoft Teams og forud for kurset modtager du en mail med invitation og link til afholdelsen i Microsoft Teams

Selve kurset:

 • 2 online workshops kl. 9.00 – 12.00
 • Kursusmateriale og øvelser i pdf-format

Efter kurset:

 • Kursusbevis

Anders Linde

Chefkonsulent i Dansk Standard,

Anders har +12 års erfaring med anvendelse og implementering af ISO/IEC 27001 for informationssikkerhed. Anders har bl.a. hjulpet Forsvaret, Nordea, Danmarks Domstole og Københavns Kommune med rådgivning inden for informationssikkerhed, privacy og Business Continuity.

Lars Kaltoft

Konsulent i Dansk Standard

Lasse har stor erfaring med etablering af ledelsessystemer for informationssikkerhed og privacy. Han har i den forbindelse bistået virksomheder og myndigheder med opgaver vedr. leverandørkrav, anvendelse af sundheds- og forskerdata samt forbrugerbeskyttelse.

Kurset afholdes i samarbejde med Dansk Standard, som også står for undervisningen.

Videreformidling af kontaktinformationer

Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til Dansk Standard. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent