Kursus

Online kursus: Kvalitetsledelse - ISO 9001:2015 diplomkursus

Bliv klædt på til at anvende ISO 9001 i praksis og få et grundlæggende kendskab til indhold og krav i ISO 9001-standarden på 3 intensive online workshops.


Tid og sted

 • 08.11.21

  Online

Varighed: 3 dage

Online kursus: Kvalitetsledelse - ISO 9001:2015 diplomkursus

Formål med kurset

På tre 1/2 dages online workshops lærer du at anvende ISO 9001:2015 i praksis. Du får en grundlæggende viden om indhold og krav i ISO 9001 og de forskellige faser ved implementering af et kvalitetsledelsessystem. Forløbet afsluttes med en eksamen.

Kurset afholdes via Microsoft Teams og underviseren benytter under præsentation en indbygget survey-funktion, hvor du får mulighed for at teste din erhvervede viden. Samtidig bliver der tid til løbende at stille spørgsmål til underviseren.

På kurset arbejder du med:

Online workshop 1

 • Introduktion til de grundlæggende kvalitetsledelsesprincipper og ISO 9001:2015
 • Indhold og krav i ISO 9001:2015
 • Implementering af ISO 9001:2015
 • Ledelsesprocesser, kvalitetspolitik og roller og ansvar

Online workshop 2

 • Gennemgang af kerneprocesser
  • Planlægning og styring
  • Produkter og ydelser
  • Partnere og leverandører
  • Afvigelser
 • Gennemgang af støtteprocesser
  • Ressourcer og kompetencer
  • Dokumenteret information
 • Måling, interne audits og ledelsens evaluering

Online workshop 3

 • Gennemgang af kerneprocesser - fortsættelse
  • Produktion
  • Frigivelser af produkter og ydelser
  • Afvigelseshåndtering
 • Overvågning og måling af ledelsessystemet
 • Interne audits, ledelsens gennemgang og løbende forbedringer
 • Eksamen, resultat og feedback

Kurset er for dig, som ønsker en grundlæggende viden om indhold og krav i ISO 9001-standarden  

Kurset er målrettet ledere og medarbejdere der er ansvarlige for eller arbejder med virksomhedens kvalitetsstyringssystem og som har til opgave at indføre, planlægge, udrulle, vedligeholde eller forbedre et ledelsessystem efter ISO 9001-standarden.

Dit udbytte:

 • Overblik over kvalitetsledelse
 • Viden om indhold og krav i ISO 9001:2015-standarden
 • Metode til implementering af ISO 9001:2015 i egen virksomhed
 • Værktøjer til forberedelse, udrulning, evaluering og forbedring af et ledelsessystem for kvalitetsledelse
 • Et eksamensbevis på de erhvervede kompetencer (ved beståelse)

Sådan forløber online kurset ”Kvalitetsledelse - ISO 9001:2015 Diplomkursus”

Før kurset:

 • Kurset afholdes via Microsoft Teams og forud for kurset modtager du en mail med invitation og link til afholdelsen i Microsoft Teams

Selve kurset:

 • 3 online workshops
  • Workshop 1: kl. 9.00 – 12.00
  • Workshop 2: kl. 13.00 – 16.00
  • Workshop 3: kl. 9.00 – 13.00
 • Kursusmateriale, ISO 9001 standard og øvelser i pdf-format
 • Eksamen

Efter kurset:

 • Kursusbevis
 • Eksamensbevis (ved bestået eksamen)

Eksamen:

 • 40 Multiple Choice-spørgsmål (4 svarmuligheder, hvoraf kun en er korrekt)
 • 60 minutter uden hjælpemidler
 • Beståelse ved 28 (70%) eller flere rigtige svar
 • Foreløbigt resultat udstedes i forlængelse af eksamen
 • Digitalt diplom følger ved beståelse

Varighed

3 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

8.800 kr.

Ikke IDA-medlem:

9.800 kr.

Vælg sted og dato

Online arrangement

Startdatoer

Kursusmoduler

Workshop 1
8. nov. 2021
Kl. 09:00 - 12:00
Workshop 2
9. nov. 2021
Kl. 09:00 - 12:00
Workshop 3
10. nov. 2021
Kl. 09:00 - 13:00

Tilmeldingsfrist 03. nov. 2021 - kl. 23:59

Niels Madelung

Chefkonsulent i Dansk Standard

Niels har 12 års erfaring med implementering og at skabe udbytte af kvalitetsledelse i danske virksomheder. Niels arbejder derudover med ISO/IEC 27001 Informationssikkerhed og er i øvrigt LEAN MANAGER certificeret.

Susan Redder Bruun

Chefkonsulent og Kvalitets- og Miljøchef i Dansk Standard

Susan har mere end 20 års erfaring med undervisning og forretningsudvikling. De senere år har Susan rådgivet om kvalitetsledelse i danske virksomheder.

Kurset afholdes i samarbejde med Dansk Standard, som også står for undervisningen.

Videreformidling af kontaktinformationer

Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til Dansk Standard. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent