Kursus

Løsningsarkitektur

God løsningsarkitektur er vejen til succes med dine fremtidige it-projekter. Lær at skabe bedre sammenhæng imellem forretningsudvikling og it, samt at arbejde systematisk med it-systemers løsningsarkitektur.


Tid og sted

 • 01.12.20

  København Ø

 • 14.04.21

  København Ø

 • 29.11.21

  København Ø

Varighed: 3 dage

Praktiske værktøjer og modeller til løsningsarkitektur

På kurset introduceres du til en række praktiske værktøjer til at analysere og udarbejde løsningsarkitektur, der imødekommer forretningens behov. Arbejdet med løsningsarkitektur omfatter forskellige perspektiver af it-løsningen herunder bl.a. løsningens logiske komponenter, data, processer og flows.

Brugen af modeller i form af diagrammer og beskrivelser undervejs hjælper til at stille de rigtige spørgsmål og fastholde svarene, både ved kortlægning af nu-situationen og planlægning af den fremtidige løsning.

Der findes ikke en ”one size fits all” arkitektur, som kan anvendes på alle løsninger. Derfor tager arkitekturanalysen udgangspunkt i funktionelle behov samt interne og eksterne rammer i form af eksempelvis arkitekturprincipper og snitflader til eksisterende systemer.

Undervejs afdækkes de områder, som er kritiske for en god løsning og de forskellige løsningsmuligheder vurderes i forhold til behov og rammer for at finde den bedste arkitektur.

Da løsningsarkitektur i høj grad beskriver, hvordan løsningen skal hænge sammen med omverden, skal arkitekten kunne kommunikere med andre interessenter om arkitekturen.

På kurset gennemgås blandt andet:

 • Konteksten for arbejdet med løsningsarkitektur
 • Arkitekturanalyse
 • Arkitekturperspektiver og deres sammenhæng
 • Forretningsperspektiv
 • Komponentperspektiv
 • Informationsperspektiv
 • Flow-perspektiv
 • Deployment-perspektiv
 • Arkitekturmønstre, integrationer og integrationsmønstre

Kurset er for dig, der arbejder med it-arkitektur

Kurset er for alle, der skal udarbejde løsningsarkitektur og være med til at sikre grundlaget for efterfølgende detaildesign og udvikling, herunder forretnings- og applikationsarkitekter, designere og udviklere.

Du skal kunne læse forretnings- og informationsmodeller udarbejdet i hhv. BPMN og UML i forbindelse med opgaveløsning. Erfaring med use cases og eller user stories er en fordel.

Dit udbytte:

 • Større forståelse af, hvordan man arbejder systematisk med løsningsarkitektur
 • Flere praktisk orienterede værktøjer og modeller
 • Kortlægning af jeres nu-situation inden for it-projekter samt planlægning af de fremtidige løsninger
 • Større forståelse af sammenhængen imellem forretning og it

Virksomhedens udbytte:

 • En it-udvikler eller designer som er bedre klædt på til at varetage virksomhedens løsningsarkitektur og dermed sikre at alle aspekter er tænkt ind i projekterne og alle relevante interessenter er inddraget.
 • Viden om nye værktøjer og modeller inden for løsningsarkitektur
 • Mulighed for at sikre, at der I højere grad opnås succes med fremtidige it-projekter

Sådan forløber kurset i løsningsarkitektur

Kurset giver deltagerne praktiske færdigheder og undervisningen er derfor sammensat af teori med ”summeøvelser” og diskussioner samt egentlig gruppearbejde, der behandler en gennemgående case.

Selve kurset:

 • 3 dages undervisning, kursusmateriale og forplejning (overnatning er ikke inkluderet i deltagerprisen)

Efter kurset:

 • Efter gennemført kursus modtager du et elektronisk diplom, der kan deles på sociale medier for at synliggøre dine nyerhvervede kompetencer.

Varighed

3 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

15.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

17.100 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
1. dec. - 3. dec. 2020
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Dansk IT

Vermundsgade 38C

2100 København Ø


Arrangementsnummer

336968

IDA udbyder kurset i samarbejde med Dansk IT. Undervisningen varetages af en seniorkonsulent fra Strand og Donslund A/S, som har stor erfaring i at skabe sammenhæng mellem forretning og it og hvor fokus er på forretnings- og it-arkitekturdisciplinerne.

OBS: Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til Dansk IT. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Rikke Waldorff Jensen

Rikke Waldorff Jensen

Kompetencekonsulent