Kursus

Six Sigma – Black belt

6 dages intensiv uddannelse i Six Sigma – hvor du bliver certificeret Six Sigma Black belt.


Tid og sted

 • 02.12.21

  Aarhus V

Varighed: 6 dage

Få værktøjer til at lede og gennemføre Six Sigma initiativer  

Six Sigma – Black belt uddannelsen indeholder både Yellow belt, Green belt og Black belt, så du kommer igennem hele processen. Du får en dyb indsigt i Six Sigma ledelsesfilosofien, DMAIC-metoden samt alle de vigtigste værktøjer. Uddannelsen er meget praktisk orienteret og giver dig ikke kun koncepter men konkrete værktøjer, så du bliver i stand til at lede og gennemføre forbedrings- og forretningskritiske initiativer. Efter uddannelsen har du et godt indblik i både værktøjer og processer samt en Six Sigma leders rolle, ansvars- og arbejdsopgaver.

Six Sigma uddannelsen består af de 3 kurser:

 • Six Sigma – Yellow belt (2 dages kursus)
 • Six Sigma – Green belt (2 dages kursus) 
 • Six Sigma – Black belt (2 dages kursus)

På uddannelsen Six Sigma – Black belt arbejder du med:

 • Hvad er Six Sigma?
 • Opbygning af et Six Sigma system
 • Six Sigma principper og metoder
 • DMAIC Projektmodellen (Define, Measure, Analyse, Improve & Control)
 • Alle de vigtigste Six Sigma værktøjer f.eks. Pareto, FMEA, fiskeben
 • Six Sigma statistiske værktøjer til SPC (Statistical process control)
 • Histogrammer
 • Design of Experiments
 • Six Sigma ledelse
 • Six Sigma transformationer ”Do’s & Don’ts)
 • Praktisk træning i at anvende DMAIC og Six Sigma værktøjerne

Uddannelsen er for dig, der skal drive forbedrings- eller optimeringsinitiativer

Six Sigma – Black belt er målrettet dig, der skal arbejde med Six Sigma som kvalitetsmedarbejdere, specialister, nøglemedarbejdere, projektledere og ledere og som skal drive forbedrings- eller optimeringsinitiativer og/eller som ønsker, og har behov for, en dybere indsigt i og forståelse for Six Sigma og alle de vigtigste Six Sigma værktøjer.

Forudsætninger

Det kræver ingen forudsætninger at deltage på Six Sigma – Black belt. Uddannelsen er modulopbygget og 1. modul (2 dage) svarer til kurset Six Sigma – Yellow belt.

Du skal medbringe en PC til uddannelsen, da du skal arbejde med statistik. (Softwarelicens til QI Macros softwarelicens er indeholdt i uddannelsen).

Du skal medbringe et projekt med tilhørende datasæt. Hvis det ikke er en mulighed, kan Compass Academy stille cases og datasæt til rådighed, som du kan benytte til dine certificeringer.

Dit udbytte

Efter uddannelsen kan du arbejde målrettet, systematisk og seriøst med Six Sigma og du vil kunne anvende værktøjer, teknikker og metoder så du succesfuldt kan lede samt rådgive og vejlede ledelsen i den strategiske implementering af Six Sigma:

 • Grundlæggende forståelse for Six Sigma som ledelsesfilosofi
 • Du lærer at anvende de vigtigste Six Sigma værktøjer
 • Du bliver i stand til at anvende DMIAC-modellen i din virksomhed
 • Du lærer at arbejde med og anvende statistiske værktøjer til SPC (Statistical Process Control)
 • Du lærer at starte, drive og gennemføre Six Sigma initiativer i virksomheden
 • Du bliver virksomhedens Six Sigma specialist, der kan vejlede og rådgive ledelsen og virksomheden om Six Sigma
 • Du bliver certificeret Six Sigma – Yellow belt, Green belt og Black belt

Sådan forløber uddannelsen Six Sigma – Black belt

Inden uddannelsen:

 • Du skal medbringe et projekt med tilhørende datasæt

Selve uddannelsen:

 • 6 undervisningsdage fordelt på 3 moduler af hver 2 dages varighed - Kl. 9.00-16.30 (morgenmad fra kl. 8.30)
 • Forplejning
 • Undervisningsmateriale
 • Six Sigma software (QI Macros softwarelicens er indeholdt i kurset)

Efter uddannelsen:

 • Kursusbevis
 • 12 mdr. adgang til Compass LMS (Learning Management System). Her har du adgang til alt dit kursusmateriale
 • 3 mdr. adgang til Compass’ Six Sigma helpdesk
 • Deltagelse i Six Sigma netværk med de andre kursister
 • Six Sigma Yellow belt certificering som består af
  • Multiple choice test (ca. 60 spørgsmål)
 • Six Sigma Green belt certificering som består af 2 elementer
  • Six Sigma projektopgave (senest 2 mdr. efter kurset, skal du aflevere din projektopgave - max 5 sider)
  • Multiple choice test (ca. 60 spørgsmål) efter hvert modul
 • Six Sigma Black belt certificering som består af 2 elementer
  • Six Sigma projektopgave (senest 2 mdr. efter kurset, skal du aflevere din projektopgave - max 5 sider)
  • Multiple choice test (ca. 60 spørgsmål) efter hvert modul

Varighed

6 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

29.800 kr.

Ikke IDA-medlem:

32.800 kr.

Vælg sted og dato

Østjysk

Startdatoer

Kursusmoduler

Modul 1
2. dec. - 3. dec. 2021
Kl. 09:00 - 16:30
Modul 2
16. dec. - 17. dec. 2021
Kl. 09:00 - 16:30
Modul 3
31. mar. - 1. apr. 2022
Kl. 09:00 - 16:30

Adresse

Hotel Scandic Aarhus

Rytoften 3

8210 Aarhus V


Arrangementsnummer

340402

Undervisere på Six Sigma - Green belt

Niels Fester

Founding Partner. Programansvarlig Underviser og Praktiker

Niels er uddannet civilingeniør fra DTU, og har gennem det meste af sin karriere arbejdet med Lean i både produktion og service. Han har udbygget sin uddannelse indenfor Lean og innovation gennem studierejser til Japan og på Havard Business School i Boston. Han har beskæftiget sig med optimering i både service, produktion og administration og udover sine opgaver hos Compass Lean Academy har Niels været fagansvarlig for diplomuddannelsernes Lean og Six Sigma uddannelsesprogrammer.

Torben Madsen

Director Business Excellence. LSS MBB

Lean Six Sigma Master Black Belt.

Torben er uddannet indenfor strategi, innovation og ledelse på Harvard Business School i Boston, og han har suppleret sin Lean uddannelse hos Toyota i Japan. Han har en tung IT baggrund kombineret med mange års ledelseserfaring som Manager, Divisionschef, Udviklingschef, Kundeservicechef og Continuous Improvement Manager. Torben har erfaring fra både service, produktion og administration.

Samarbejde

Kurset afholdes i samarbejde med Compass Academy, som også står for undervisningen.

OBS: Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til Compass Academy. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Kan jeg deltage på kurserne, hvis jeg er ledig?

Du er altid velkommen på vores kurser. Du kan enten selv vælge at betale for din kursusdeltagelse eller du kan tale med dit jobcenter og høre om det er noget, de vil hjælpe dig med.

Hvis kurset fremgår af den regionale positivliste, vil det gøre det lettere at få jobcenteret til at bevillige kurset, men under alle omstændigheder bør du tage en snak med dem om, hvorfor dette kursus kunne være relevant for dig.

Læs mere om hvilke af vores kurser der i øjeblikket er at finde på den regionale positivliste for hovedstadsregionen og få mere information om kurser for ledige her: https://ida.dk/kurser-for-ledige

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent