Kursus

Agil ledelse

Idealet om klar, hierarkisk linjeorganisering med afgrænset ledelsesrum, KPI’er, compliancekrav og klar placering af ansvar og kontrol er under pres og erstattes af et ideal om agil organisering og ledelse. Men hvordan gør man det i praksis som leder

Brug dit personlige lederskab til at skabe agile teams, kulturer og organisationer

På kurset får du 2 dages intensiv træning i agil ledelse i praksis. Vi tager afsæt i din konkrete ledelsesopgave og arbejder med, hvordan du kan bruge agilitet i din ledelse.

Agil ledelse handler om evnen og modet til at læse og respondere på skiftende omstændigheder med et bredt handlerepertoire, og frit at kunne bruge modsatrettede ledelsestilgange og organiseringsformer. På kurset får du en mere dybdegående forståelse af, hvad agil ledelse egentlig er, og du vil få lejlighed til at træne en række ledelsesværktøjer, som du efterfølgende kan bruge til at styrke din daglige ledelse. Dertil vil vi arbejde med, hvordan du kan skabe en agil og lærende kultur i den organisation, du arbejder i, med fokus på, hvad du selv kan gøre ift. dit team og den organisatoriske kontekst, du arbejder i.

Det arbejder du med på kurset

For at kunne lede ud fra agile principper skal du arbejde med dit personlige lederskab. På kurset arbejder vi derfor med værktøjer, som du kan bruge til at styrke:

 • Det agile mindset
 • Agil ledelsesadfærd
 • Modet til agil ledelse
 • Coaching og feedback

Agil teamledelse beskæftiger sig med, hvordan du sætter, driver, udvikler og skaber agilitet i teamet. Her fokuserer vi bl.a. på:

 • Ledelse af selvorganiserende teams
 • Facilitering af agilt teamsamabejde
 • Rammesætning af fælles kurs, retning og commitment i teamarbejde
 • Feedback og læring i det agile teamsamarbejde

Agile organisationer og kultur handler om hvordan du kan arbejde agilt og påbegynde en agil kultur i din organisation. Vi fokuserer bl.a. på:

 • Agil ledelse i ikke-agile organisationer: strukturelle udfordringer i praksis
 • Magt og hierarki
 • Grænsekrydsende agil ledelse og tværgående samarbejde
 • Agile metoder og roller i agil organisering
 • Organisationsdesign i praksis
 • Den lærende kultur

Vær opmærksom på, at vi ikke arbejder med de agile projektledermetoder på kurset i agil ledelse.

Kurset er for dig, der vil fremtidssikre din organisation

Kurset er for dig, der ønsker at kunne lede agilt på tværs af organisationsformer og aktivt bidrage til at skabe en team- og læringskultur med samarbejdsrum på kryds og tværs af organisatoriske grænser samt fremme kreativitet og innovation til nye arbejdsformer.

Dit udbytte:

 • Indsigt i og værktøjer til at arbejde med mere kollektive ledelsesmodeller og mere fleksible organisationsformer.
 • Redskaber til at understøtte udviklingen af en vi-kultur, hvor ‘samarbejdsrum’ på kryds og tværs af organisationen er normen – og ikke undtagelsen.
 • Færdigheder til at lede agile og selvorganiserede teams.
 • Indsigt i styrker og udviklingsområder, som er med til at udvikle din lederidentitet og modet til agil ledelse.
 • Evner og færdigheder i at kunne bruge modsatrettede ledelsestilgange og organiseringsformer - uafhængigt af personlige præferencer.

Din virksomheds udbytte:

 • Forstår, hvordan agile organisationer fungerer i praksis 
 • Har et overblik over de mest anvendte agile arbejdsformer og metoder
 • Tør og har modet til lede agile processer, projekter og kulturer 
 • Kan skabe ledelsesrum og plads til agilitet
 • Har evnen til - både at agere på forandringer og skabe forandringer

Sådan forløber kurset Agil ledelse

Kurset består af en intensiv vekselvirkning mellem korte oplæg, sprintinspireret casearbejde i mindre teams og refleksionsøvelser. Du vil løbende få mulighed for at reflektere over din egen ledelsesstil i praksis, samt hvordan du som leder kan arbejde med agile teams, kulturer og organisationer. 

09:00-16:00

På dag 1 har vi bl.a. fokus på:

 • Hvad er agil ledelse?
 • Hvorfor skal du være en agil leder?
 • Agile principper
 • Hvad betyder disse agile principper for din måde at lede et agilt team?
 • Hvilke agile metoder kalder det på ift. teamledelse?
 • Ledelseskommunikation som en central kompetence i det agile.
09:00-16:00

På dag 2 vil bl.a. fokusere på:

 • Det agile mindset.
 • Fra nulfejl- eller performancekultur til læringskultur – hvilke principper skal vi pejle efter?
 • Redskaber til at bygge en lærende kultur - fejl og lær hurtigt.
 • Hvad betyder de agile principper/metoder for din personlige agile ledelsesstil?
 • Den agile arbejdsmetode
 • Den agile kultur/organisation.

Andrea Søndergaard Poulsen

Ledelseskonsulent

Andrea Søndergaard Poulsen er ledelseskonsulent i LEAD – enter next level, hvor hun arbejder med organisatoriske udviklingsforløb med særligt fokus på agilitet og tværgående samarbejde. Her hjælper hun virksomheder indenfor både det offentlige og private med at udvikle stærke ledelsesmæssige agilitetskompetencer, der gør organisationen i stand til at håndtere det uforudsete og sikre høj performance. Hendes tilgang til agile processer er karakteriseret ved et gennemgående fokus på at skabe organisatorisk sammenhængskraft, så der altid sikres en rød tråd mellem individ-, team-, og organisationsniveau.

I hendes arbejde med agil ledelse trækker Andrea blandt andet på hendes erfaring med global udvidelse af agile startup-organisationer fra sin tid som konsulent og projektleder for Ethan Partners, hvor hun samarbejdede hun med nogle af verdens hurtigst voksende virksomheder i mere end 50 markeder inklusiv nogle af verdens mest succesfulde startups.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Lasse Dallerup

Lasse Dallerup

Ledelsesudviklingskonsulent