Kursus

Agil ledelse

Har du et ønske om at skabe en god lærings-og teamkultur og sikre bedre leverancer på kortere tid? På kurset får du et indblik i den agile ledelsesadfærd, som vil styrke din viden og kompetencer i at navigere, håndtere og lede i en agil organisation.


Tid og sted

 • 09.02.22

  Copenhagen V

 • 26.04.22

  København V.

Varighed: 2 dage


Evaluering: 9,27 ud af 10       

Bliv en vellykket agil leder i en organisation med mange forandringer

På kurset får du 2 dages intensiv træning i agil ledelse i praksis. Vi tager afsæt i din konkrete ledelsesopgave og arbejder med, hvordan du kan bruge agilitet i din ledelse. Du vil bruge dit personlige lederskab til at skabe agile teams, kulturer og organisationer, hvor du vil få en dybdegående forståelse for, hvad agil ledelse er. Du vil på kurset få mulighed for at træne forskellige ledelsesværktøjer, som du vil kunne anvende til at styrke din daglig ledelse. Derudover vil vi på kurset arbejde med, hvordan du kan skabe en lærende og agil kultur i din organisation. Her vil der være fokus på, hvad du selv aktivt kan gøre ift. dit team og den organisatoriske kontekst, du arbejder i. Der vil blive taget udgangspunkt i dine konkrete ledelsesopgaver og vi vil arbejde med, hvordan du kan bruge agilitet i din ledelse. Du vil også få styrket dit handlerrepertoire til både at kunne læse og respondere på skiftende omstændigheder, samt frit at kunne anvende modsatrettede ledelsestilgange og organiseringsformer.

Det arbejder du med på kurset

For at kunne lede ud fra agile principper skal du arbejde med dit personlige lederskab. På kurset arbejder vi derfor med værktøjer, som du kan bruge til at styrke:

 • Det agile mindset
 • Agil ledelsesadfærd
 • Den lærende og agile kultur
 • Modet til agil ledelse
 • Redskaber og ledelsesværktøjer til at bygge en ny kultur
 • Organisationsdesign i praksis
 • Coaching og feedback

Kurset er for dig der vil fremtidssikre din organisation

Kurset, Agil Ledelse, henvender sig til dig, som leder i organisationer, hvor situationen og konteksten ofte skifter, og hvor der efterspørges en stor tilpasningsevne og fleksibilitet samt hurtige leverancer. Det kan være din organisation allerede arbejder agilt, men du har brug for at styrke dine agile ledelseskompetencer, så du aktivt og positivt kan bidrage til at skabe en team-og læringskultur på tværs af organisatoriske grænser samt fremme innovation og kreativitet til nye arbejdsformer.

Dit udbytte

 • Indsigt i det agile undervers samt forståelse af de agile grundbegreber.
 • Indsigt i og værktøjer til at arbejde med mere kollektive ledelsesmodeller og mere fleksible organisationsformer.
 • Færdigheder, teknikker og værktøjer til at lede agile og selvorganiserede teams.
 • Færdigheder og værktøjer til at lede medarbejder, som indgår i tværgående samarbejde.
 • Indsigt i styrker og udviklingsområder, som er med til at udvikle din lederidentitet og modet til agil ledelse.
 • Evner og færdigheder i at kunne bruge modsatrettede ledelsestilgange og organiseringsformer - uafhængigt af personlige præferencer.

Din virksomheds udbytte

 • Forstår, hvordan agile organisationer fungerer i praksis
 • Har et overblik over de mest anvendte agile arbejdsformer og metoder
 • Tør og har modet til lede agile processer, projekter og kulturer
 • Kan skabe ledelsesrum og plads til agilitet i organisationen
 • Har evnen til - både at agere på forandringer og skabe forandringer

Sådan forløber kurset Agil ledelse

Kurset består af to dage, hvor en intensiv vekselvirkning mellem korte oplæg, sprintinspireret case-arbejde i mindre teams og dialog/feedback af deltagerne imellem. Du vil løbende få mulighed for at reflektere over din egen ledelsesstil i praksis, samt hvordan du som leder kan arbejde med agile teams, kulturer og organisationer.

Før kurset

Der vil være gratis adgang til e-læringsmodulet ”God læring”. Dette vil give dig redskaber til, hvordan du både før, under og efter din deltagelse kan øge din værdi af kurset.

Derudover vil der være kursusmateriale og et spørgeskema inden kurset begyndelse.

Under kurset

 • 2 kursusdage
 • Vidensdeling
 • 1-2 undervisere (afhængig af deltagerantal)
 • Forplejning
 • Kursusmateriale

Efter kurset

Efter kurset vil du få et uddannelsescertifikat

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

11.700 kr.

Ikke IDA-medlem:

13.000 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
9. feb. - 10. feb. 2022
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

IDA Conference

Kalvebod Brygge 31-33

1780 Copenhagen V


Arrangementsnummer

339564

Tilmeldingsfrist 02. feb. 2022 - kl. 23:59

Konsulenter

På kurset vil du møde erfarne undervisere og konsulenter fra Mannaz. Alle undervisere har praktisk erfaring med ledelse og arbejdet i agile organisationer. 

Leah Heiberg

Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til Mannaz. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Kan jeg deltage på kurserne, hvis jeg er ledig?

Du er altid velkommen på vores kurser. Du kan enten selv vælge at betale for din kursusdeltagelse eller du kan tale med dit jobcenter og høre om det er noget, de vil hjælpe dig med.

Hvis kurset fremgår af den regionale positivliste, vil det gøre det lettere at få jobcenteret til at bevillige kurset, men under alle omstændigheder bør du tage en snak med dem om, hvorfor dette kursus kunne være relevant for dig.

Læs mere om hvilke af vores kurser der i øjeblikket er at finde på den regionale positivliste for hovedstadsregionen og få mere information om kurser for ledige her: https://ida.dk/kurser-for-ledige

Vil du vide mere?

Billede af Lasse Dallerup

Lasse Dallerup

Ledelsesudviklingskonsulent