Kursus

Bæredygtige resultater med FN´s 17 verdensmål

Brug FN´s 17 verdensmål til at styrke din virksomheds markedsposition og bæredygtighed. Lær at omsætte de abstrakte verdensmål til konkrete handlinger.


Tid og sted

 • 25.05.21

  København S

 • 02.11.21

  København

Varighed: 2 dage

Brug FN´s 17 verdensmål til at styrke din virksomheds markedsposition og bæredygtighed

Ville du ønske, at bæredygtighed og FN´s 17 verdensmål var en større del af dagsordenen i din virksomhed? Så deltag i kurset, og:

 • få generel indsigt i de 17 verdensmål
 • forstå, hvorfor de er både relevante og nødvendige for danske virksomheder
 • bliv afklaret med, hvordan du kan hjælpe til med at skabe en mere bæredygtig virksomhed

På kurset lærer du at anvende konkrete værktøjer, der kan skabe overblik over, hvordan din virksomhed kan bidrage til en bæredygtig fremtid. Desuden får du konkrete metoder, der kan hjælpe med at styrke din virksomheds markedsposition, rekruttering og motivation hos medarbejderne.

Hvordan er FN´s verdensmål relevante for min virksomhed?

Udover at kunne gøre noget godt for både miljøet og samfundet, er der også et stort forretningsmæssigt incitament til at koncentrere sig om bæredygtighed.

Bæredygtighedsdagsordenen har indtil nu primært fokuseret på mere bæredygtig produktion og branding gennem bl.a. bæredygtigt indkøb, grøn energi samt lige muligheder for udvikling iblandt ansatte. Dette er stadig meget vigtigt, men i dag er det på samme måde også afgørende at fokusere på en bæredygtig innovation af forretningsmodeller samt ydelser.

Hvis I i fremtiden skal lykkes, er det helt afgørende, at I sørger for at tage højde for de ændrede krav, som flere kunder og borgere stiller. De krav bliver afspejlet i FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed. Derfor er de 17 verdensmål et godt og nødvendigt udgangspunkt for at kunne afdække muligheder såvel som risici for din forretning/organisation, så I kan skabe vækst både nu og i fremtiden.

Hvad er FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling?

FN vedtog i 2015 17 verdensmål, der tilsammen har til formål at skabe en mere bæredygtig verden i fremtiden. Målene forpligter bl.a. alle FN’s medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult, reducere ulighed, sikre god uddannelse, forbedre sundhed, fremme fred og sikkerhed, styrke internationale partnerskaber samt skabe mere bæredygtig økonomisk vækst. Verdensmålene bliver udgjort af 17 konkrete mål samt 169 delmål, hvilket du kan læse mere om her.

På kurset arbejder du med:

 • Forståelse af de 17 verdensmål (Sustainable Development Goals, SDG)
 • De underliggende strukturer for målene med både delmål og indikatorer
 • Verdensmålene i Danmark på tværs af sektorer: offentlige myndigheder, organisationer, uddannelsessteder, virksomheder samt individer
 • Verdensmålene i en virksomhedskontekst
 • Hands-on øvelser, hvor vi vil udarbejde både baseline og roadmap for en eller flere af kursusdeltagernes virksomheder
 • Diverse digitale platforme om de 17 verdensmål bl.a. fra Verdens bedste nyheder samt Danmarks statistik
 • Konkrete danske cases, hvor verdensmålene er blevet brugt til at skabe bæredygtige samt forretningsmæssige resultater

Hvem deltager?

Kurset er henvendt til dig, som ønsker at kunne integrere FN´s verdensmål i din virksomhed. Det kan være, at du er leder, projektleder, specialist eller virksomhedens ambassadør for den bæredygtige forretningsudvikling.

Du har samtidig hørt og læst om de 17 verdensmål, men du mangler viden og specifikke værktøjer til, hvordan du kan omsætte de abstrakte verdensmål til helt konkrete og værdiskabende handlinger.

Hvis du har et ønske om at få uddybet, hvordan du kan transformere din organisation til at være mere bæredygtig, så læs mere om det videregående kursus: “Transformation til større bæredygtighed”.

Dit udbytte:

 • En forståelse af baggrunden for de 17 verdensmål samt deres delmål
 • Grundlæggende indsigt i det største og hurtigst udbredte sprog for bæredygtighed, som der i dag tales på tværs af lande og sektorer
 • En forståelse for, hvordan FN konkret arbejder med verdensmålene
 • Læring i, hvordan man kan navigere i den nationale og internationale bevægelse indenfor bæredygtighed
 • Konkrete værktøjer til mapping af, hvor din virksomhed befinder sig i forhold til de 17 verdensmål
 • En indsigt i hvilke verdensmål, som din virksomhed især ville kunne få udbytte af at arbejde efter
 • Specifikke redskaber til at omsætte de abstrakte verdensmål til konkrete handlinger

Virksomhedens udbytte:

 • Et kvalificeret beslutningsgrundlag for hvordan de 17 verdensmål kan inddrages i virksomheden
 • En medarbejder, der har relevant viden om, hvordan virksomheden kan arbejde med bæredygtighedsdagsordenen
 • En medarbejder, der kan tage del i at lave en værdifuld storytelling omkring arbejdet med bæredygtighed

Sådan forløber kurset

Før kurset:

 • Adgang til e-læringsmodulet ”God læring”. Her får du konkrete værktøjer og redskaber til, hvordan du bedst kan øge dit personlige udbytte af dit kursus/uddannelse både før, under og efter din deltagelse
 • Telefonisk samtale med underviser

Selve kurset:

 • 2 kursusdage – 2 moduler, der hver forløber over 1 dag
 • Fuld forplejning under kurset
 • 1 primærunderviser
 • Maksimalt 12 deltagere
 • Links til open source-værktøjer
 • Udvalgte relevante værktøjer
 • En halv times sparring med underviser mellem modul 1 og 2

Efter kurset

 • Kursusbevis
 • Mulighed for yderligere tilkøb af sparring

 

Praktisk gennemførelse

Forløbet vil bestå af 2 moduler, som hver forløber over 1 kursusdag. Mellem de to moduler vil der være opgaver, som skal løses hjemme. Hvis du ønsker det, kan du desuden få en individuel samtale til sparring med en underviser på kurset, hvilket kan afholdes over telefon eller Skype.

Undervisningen vil bygge på en praksisorienteret tilgang, hvor vi kommer til at skifte mellem oplæg fra underviser og opgaver, der enten vil være relateret til deltagernes egne virksomheder eller andre relevante cases fra danske virksomheder.

Den casebaserede tilgang, hvor du kan tage udgangspunkt i din egen virksomhed, giver dig en relevant erfaring med, hvordan du gør de abstrakte verdensmål til konkrete handlinger, der også er målbare. Denne erfaring vil du i høj grad kunne bruge efter kurset til at engagere flere kolleger og ledere i din virksomhed.

Modul 1

Modul 1 starter med, at vi lærer det nye sprog for bæredygtighed at kende. Vi underviser i verdensmålenes struktur, anvendelighed samt udfordringer ved bl.a. at inddrage relevante eksempler på anvendelse fra danske virksomheder og andre sektorer. Der bliver taget udgangspunkt i de verdensmål, som oftest er særligt relevante for danske virksomheder. Gennem de forskellige opgaver, vil du få opbygget en grundlæggende viden om målene samt deres anvendelighed. Efterfølgende vil vi arbejde med de specifikke elementer, som er grundlæggende for udarbejdelsen af en baseline, hvor vi er opmærksomme på virksomhedens positive såvel som negative bidrag til verdensmålene. Udarbejdelsen af en baseline vil give relevant indsigt i samt forståelse af, hvordan jeres virksomhed kan ses i forhold til de 17 verdensmål. Efter modul 1 vil du derfor kende det nye globale sprog for bæredygtighed, og du vil samtidig kunne se det i forhold til din egen virksomhed.

Modul 2

Imellem modul 1 og 2 skal du udvælge nogle konkrete områder, som du ønsker at arbejde videre med på modul 2. Her vil vi fokusere på de konkrete elementer, der skal til for at lave et roadmap for aktiviteter, der er relateret til de 17 verdensmål og potentielle forretnings KPI’er. Et roadmap er et brugbart redskab, der kan hjælpe til at omforme verdensmålene til specifikke og målbare handlinger, som bliver afspejlet i det daglige arbejde. I roadmappet bliver der samlet viden om verdensmålene og om virksomheden for at skabe konkrete resultater med verdensmålene som løftestang.

Modul 2 startes med undervisning i relevante open source-værktøjer, som vi vil bruge til at lave det første udkast til et roadmap. Denne opgave kan først færdiggøres hjemme i virksomheden, når de relevante kolleger og ledelsen er samlet om det.

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

9.800 kr.

Ikke IDA-medlem:

10.900 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Modul 1
25. maj. 2021
Kl. 09:00 - 16:00
Modul 2
3. jun. 2021
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Bella Sky Conference & Event

Center Boulevard 5

2300 København S


Arrangementsnummer

339641

Tilmeldingsfrist 19. maj. 2021 - kl. 23:59

Mette Svendgaard

Mette er medstifter af Sprint17, der specialiserer sig i FN´s 17 verdensmål ud fra et dansk perspektiv. Sprint17 arbejder på at tydeliggøre danske virksomheders SDG-bidrag og dermed gøre virksomheden klar til ny bæredygtig vækst. Med 8 års erfaring fra medicinalindustrien, har Mette både arbejdet med procesoptimering med brug af Six Sigma-værktøjskassen og som projektleder for nationale såvel som globale projekter med bl.a. brug af Sprint-metoden. Mette har desuden videreuddannet sig inden for antropologi og organisationskultur på hhv. KU og CBS, hvor hun efterfølgende med ny og relevant viden i bagagen har arbejdet for at kunne fremme danskernes viden om verdensmålene samt integrationen af verdensmålene i danske virksomheder. Oprindelig er Mette uddannet cand.tech.al. fra KU.

Troels Heien

Troels er medstifter af Sprint17, der specialiserer sig i FN´s 17 verdensmål ud fra et dansk perspektiv. Sprint17 arbejder på at tydeliggøre danske virksomheders SDG-bidrag og derigennem gøre virksomheden klar til ny bæredygtig vækst. Troels har mere end 15 års erfaring som indehaver af design- og kommunikationsbureauet Monoline, som fokuserer på bl.a. byudvikling samt identitet. I løbet af de seneste år har Troels øget sit fokus på især designsprint og bæredygtighed. Troels blev bekendt med verdensmålene, da han redesignede verdensmålene til danske versioner, og har siden arbejdet passioneret og målrettet for at sætte verdensmålene mere i spil i Danmark. Oprindeligt er Troels uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole.

Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til Mannaz. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Vil du vide mere?

Billede af Vibeke Ahlmann

Vibeke Ahlmann

Chefudvikler