Kursus

Bestyrelsesuddannelsen i Aarhus

Danske SMV´er efterspørger i stigende grad teknologiske kompetencer koblet med forretningsmæssig forståelse til deres bestyrelser. Lær at blive bestyrelsesmedlem

Tid og sted

 • 14.09.20

  Børkop

Varighed: 6 dage

Bliv professionelt bestyrelsesmedlem

IDA udbyder nu et særligt uddannelsesforløb målrettet ingeniører, som ønsker at bruge deres kompetencer i bestyrelsessammenhæng. Forløbet er udviklet i samarbejde med Center for Små Mellemstore Virksomheder, Aarhus BSS på Aarhus Universitet. Uddannelsen kvalificerer deltagerne til at indgå i SMV’ernes bestyrelser og til at præge virksomhedens strategiske retning med afsæt i et teknologisk perspektiv.

Første forløb optager 25 deltagere og har en målsætning om, at mindst halvdelen efter endt uddannelse, og inden udgangen af 2021, har opnået en bestyrelsespost. Forløbet danner samtidig grundlag for et forskningsprojekt, hvor IDA og Center for SMV, Aarhus BSS ønsker at undersøge den konkrete effekt af at tilføre SMV bestyrelserne flere teknologiske kompetencer.

Kompetenceforløbet vil foregå som internatmoduler.

Deltagergebyret inkluderer undervisning, personanalyse, uddannelsesbevis, al undervisningsmateriale, overnatning mellem de sammenhængende moduldage og forplejning.

Vi gør opmærksom på, at IDA i forbindelse med optagelse på uddannelsen deler deltagerens navn og e-mail adresse med Center for SMV, Aarhus BSS til brug ved udarbejdelse af personanalyse og uddannelsbevis.

Sådan forløber kurset

Vær opmærksom på, at prisen inkluderer overnatning på Comwell, Kellerspark i Vejle mellem de sammenhængende kursusdage

Modul 1 & 2: Den 29.-30. april 2020 2020

Dag 1:

 • Hvorfor en bestyrelsesuddannelse med fokus på ingeniører – behov og målsætning
 • SMV’er vækstmuligheder – og udfordringer
 • Bestyrelsens rolle i SMV´er
 • Ejerlederens DNA – værdisæt og profil
 • Cases

Dag 2:

 • Retlige rammer
 • Forventningsafstemning og samarbejde mellem ejerskab (ejerleder) og bestyrelse
 • Arbejdsdeling ml. bestyrelse (strategisk) & direktion (operationelt)
 • Cases

Modul 3 & 4: Den 9.-10. juni 2020

Dag 1:

 • Strategisk forretningsudvikling – processer & redskaber (BMG)
 • Ingeniørkompetencer i en strategisk kontekst

Dag 2:

 • Bestyrelsens strategiske arbejde med digitalisering – viden, processer, redskaber.
 • Bestyrelsens strategiske arbejde med Verdensmålene i SMV´er
 • Fremtidens organisation
 • Cases

Modul 5 & 6: Den 14.-15. september 2020

Dag 1:

 • Værdibaseret prissætning
 • Rapportering

Dag 2:

 • Finansiering af vækst
 • Det effektive bestyrelsesarbejde
 • Det dynamiske bestyrelsesarbejde
 • Cases

Viden der virker!

Gennem samarbejdet med Center for Små og Mellemstore Virksomheder, Aarhus BSS sikres det, at deltagerne får den nyeste viden om, hvordan bestyrelsen skaber værdi i små og mellemstore virksomheder (SMV). Centrets viden er skabt gennem forskningsprojekter udført i samarbejde med 100 SMV’er. På den måde præsenteres ’viden der virker’. Deltagerne får konkrete redskaber til, hvordan den erhvervede viden kan anvendes i praksis i eget bestyrelsesarbejde. Der arbejdes med viden og problemstillinger i workshops og der inddrages løbende cases – helst deltagernes egne.

Ingeniørens samspil med ejerleder og den øvrige bestyrelse

Erfaringen fra Center for SMV’s forskningsprojekter i samarbejde med SMV’erne selv viser, at det er vigtigt at forstå ejerlederens værdier og tilgang til udvikling og vækst. Herudover fungerer bestyrelsen kun, såfremt bestyrelsesarbejdet er dynamisk og alle kompetencer bringes i spil. Her spiller personprofilen en væsentlig rolle for, at samarbejdet kan fungere optimalt. Det er derfor muligt, såfremt det ønskes, i forbindelse med forløbet at få lagt en personprofil og teamprofil.

 

TilmeldingLink kopieret

Varighed

6 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

39.500 kr.

Vælg sted og dato

Østjysk

Startdatoer

Kursusmoduler

Modul 1 + 2 afholdes
14. sep. - 15. sep. 2020
Kl. 08:00 - 17:00
Modul 3 + 4 afholdes
14. sep. - 15. sep. 2020
Kl. 08:00 - 17:00
Modul 5 + 6 afholdes
14. sep. - 15. sep. 2020
Kl. 08:00 - 17:00

Adresse

Comwell Hotel Kellers Park Vejle

H.O. Wildenskovsvej 28 Brejning

7080 Børkop


Arrangementsnummer

335583

Tilmeldingsfrist 09. aug. 2020 - kl. 23:30

Undervisere

For at sikre samspillet mellem teori og praksis består underviserteamet af såvel professorer som praktikere, der alle arbejder med SMV’er i praksis og har stor viden og erfaring med bestyrelsesarbejde.

Du kan fx møde:

 • Mette Neville, Professor, ph.d., Center for SMV´er, Aarhus BSS
 • Jeanette Brogaard, MBA, Center for SMV´er, Aarhus BSS
 • Nils Wegener, stifter og indehaver, 360
 • Jesper Broberg Bang, direktør, Gejst/Studio
 • Birger Boutrup Jensen, lektor, Aarhus BSS
 • Ole Friis, Statsautoriseret revisor
 • Henrik B. Sørensen, Lektor, Aarhus BSS
 • Thomas Kjærgaard, Founder, Blue In Balance

Pensum

Undervisningen tager udgangspunkt i bogen SMV-bestyrelsen – hele vejen rundt (2018) af Carsten Fode & Mette Neville, og Business Model Generation af A. Osterwalder & Yves Pigneur. Bøgerne er inkluderet i deltagergebyret og fremsendes til deltagerne i god til inden første undervisningsdag.