Kursus

Kommunikation for ledere

Styrk din ledelseskommunikation og lær at balancere overblik og detalje. En stor del af din lederopgave er at kunne motivere dine medarbejdere – det gør du typisk ved at tilpasse din kommunikation.

Lær at tilpasse din ledelseskommunikation

På kurset får du forskningsbaserede og praktisk anvendelige redskaber til at styrke din ledelseskommunikation. Du lærer, hvordan du kan ændre din kommunikation, så:

 • din troværdighed styrkes – også når du udtaler dig om emner, som du ikke kender fagligt til bunds
 • du får den maksimale gennemslagskraft, både over for fagkolleger, din ledergruppe og resten af organisationen
 • dine præsentationer og oplæg bliver endnu skarpere, men samtidig appellerer til følelserne og skaber positiv opmærksomhed (en graf kan godt vække følelser!)
 • du i højere grad påvirker stemningen i teamet
 • du lykkes med at motivere til handling og ny adfærd

På kurset arbejder du med:

 • Troværdighed og dit personlige lederbrand – find din egen kommunikationsstil som leder
 • Struktur og gennemslagskraft i din kommunikation
 • Storytelling som ledelsesredskab
 • Hvordan du gør ledelsens beslutninger relevante for dine medarbejdere
 • Hvordan du skaber forståelse, accept og motivation for gennemførelse af forandringer

 

Kurset er for nyudnævnte ledere eller ledere med et par års erfaring

Kurset er for dig, der har været leder i højst et par år. Vi sætter særligt fokus på det dilemma, der ligger i, at du som teknisk eller naturvidenskabelig leder er solidt forankret i din teknisk-faglige baggrund.

Du har nu skiftet rolle fra rentonet fagspecialist til også at være den, der sætter retning og rammer for teamet. Hvor du tidligere kun opererede inden for din faglighed, består din nye opgave som leder også i:

 • at skabe forståelse og begejstring for visionen, strategien eller planen for dit område
 • at motivere til forandringer – og få dem omsat til konkret handling
 • at få den daglige drift til at køre

En afgørende nøgle til at lykkes med opgaven er din ledelseskommunikation.

Sådan forløber kurset i kommunikation for ledere

Kurset veksler mellem oplæg, dialog og øvelser. Du arbejder bl.a. med afsæt i din egen case, og gennem øvelser afprøver og træner du konkrete kommunikationsteknikker, som du kan tage med hjem og bruge direkte i din daglige kommunikation. Du får direkte feedback fra de øvrige deltagere og fra kursuslederen, så du kan arbejde videre med at udvikle dine kommunikationsfærdigheder efter kurset.

 

TilmeldingLink kopieret

 

UnderviserLink kopieret

Karen Bendix Terp

Seniorrådgiver

Karen rådgiver og træner ledere og topledere i strategisk kommunikation, forandringskommunikation og gennemslagskraft.

Karen er uddannet retoriker (cand.mag. i retorik) og har udover solid faglig ballast også stor praktisk erfaring i at hjælpe ledere til at kommunikere på en overbevisende, motiverende og inspirerende måde. Hun har trænet hundredvis af ledere og har derudover en fortid som rådgiver for toppolitikere.

 

FAQ om kurserLink kopieret

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Vibeke Ahlmann

Vibeke Ahlmann

Chefudvikler