Kursus

Kunstig intelligens - sådan udnytter du AI i din forretning

På dette 2-dages kursus i kunstig intelligens kommer du til at forstå begreber som machine learning og robotics, lære om byggeklodserne og se mulighederne, så du som leder kan være med til at sætte en retning for din virksomheds fremtid.


Tid og sted

 • 05.10.21

  København

Varighed: 2 dage

Kunstig intelligens for ledere

I dette kursus over 2 dage får du en grundig og engagerende introduktion til kunstig intelligens. En teknologi der allerede i dag styrker virksomheders bundlinje gennem automatisering eller gør det muligt at tilbyde nye og bedre services tilpasset til den enkelte kunde.

Gennem en række cases, eksempler og værktøjer lærer du om mulighederne og begrænsningerne ved disse intelligente digitale løsninger. Lige fra effektivisering af administrative processer via robotter, over chatbots til helt nye typer af produkter og services baseret på machine learning. Dette giver dig et solidt grundlag for at lægge en plan for din virksomheds intelligente digitale fremtid i konstruktiv dialog med både medarbejdere, ledere og kunder.

Udvikl din virksomhed med kunstig intelligens

For at du som leder kan komme med kvalificerede bud på, hvordan jeres virksomhed kan udnytte kunstig intelligens strategisk, bliver du nødt til at blive klædt ordentlig på. På kurset vil du arbejde med:

 1. Lederens rolle som digital agendasætter
 2. Forståelse af kunstig intelligens gennem en introduktion til teknologien
 3. Identifikation af anvendelses-muligheder for kunstig intelligens både internt og i forhold til nye produkter og services
 4. Planlægning og eksekvering af projekter med kunstig intelligens
 5. Etiske overvejelser ved intelligente produkter og services

Kurset vil bestå af undervisning, hands-on øvelser, cases og i mindre omfang gruppearbejde.

Kurset er tilrettelagt med en uge mellem de to kursusdage. Deltagerne kan i den periode arbejde med ideer til anvendelse af kunstig intelligens i egen virksomhed, som vil blive inddraget på dag 2 i kurset.

Kurset er for dig, som ønsker en grundig og engagerende introduktion til en kunstig intelligens

Kurset er for dig, som interesserer dig for kunstig intelligens og digitalisering ud fra en forretningsmæssig tilgang. Du ønsker at blive en aktiv medspiller i at sætte virksomhedens retning for en anvendelse af kunstig intelligens, men oplever du mangler den nødvendige overordnede teknologiske indsigt.

Kurset forudsætter ingen forudgående teknisk indsigt og indeholder ikke programmering af løsninger.

Dit udbytte:

 • En grundlæggende forståelse for og afmystificering af, hvad kunstig intelligens egentlig er.
 • Overordnet indsigt i forskellige metoder inden for kunstig intelligens og mulighederne og begrænsninger ved de forskellige metoder. For eksempel hvorfor chatbots ikke bare er ”plug ’n play”.
 • Et værktøj til at identificere konkrete anvendelsesmuligheder for kunstig intelligens eksempelvis i forhold til automatisering.
 • Indsigt i de etiske udfordringer ved at anvende kunstig intelligens – og i at lade være.
 • Hjælp til at udarbejde konkrete handlingsanvisninger og udviklingstiltag i egen virksomhed

Virksomhedens udbytte:

 • En leder, der har en solid forretningsmæssig forståelse for kunstig intelligens.
 • En leder, der kan koble virksomhedens nuværende produkter eller services til en fremtidig intelligent verden.
 • En leder, der kommer hjem med et eller flere konkret bud på initiativer, der kan få virksomheden i gang eller videre med kunstig intelligens

Sådan forløber kurset Kunstig intelligens

Hvordan anvender I – eller planlægger at anvende – kunstig intelligens i din virksomhed?

Inden kursets start vil det give god værdi, at du prøver at danne dig et overblik over hvordan din virksomhed i dag anvender kunstig intelligens. Og hvilke planer der er for fremtidig anvendelse.

2 undervisningsdage med fuld forplejning - kl. 09.00-16.00 (overnatning er ikke inkl. i deltagerprisen)

Mellem de to kursusdage skal du afsætte et par timer til at overveje din egen virksomheds anvendelsesmuligheder. Her vil du kunne støtte dig til kapitlet ”Sådan kan du bruge kunstig intelligens” i bogen ”Kampen om Fremtiden”, der udleveres på kurset.

Efter vil du have en handlingsplan for, hvordan du og din virksomhed kan arbejde med kunstig intelligens. Du vil desuden modtage et kursusbevis.

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

10.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

12.900 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
5. okt. - 6. okt. 2021
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Tivoli Hotel & Congress Center

Arni Magnussons Gade 2

1577 København


Arrangementsnummer

340321

Tilmeldingsfrist 30. sep. 2021 - kl. 23:59

Thomas Terney

cand.scient.soc og ph.d. i kunstig intelligens

Thomas Terney er tidligere direktør for Digital Strategi og Innovation i Novozymes, og har mere end 20 års erfaring med at udvikle fremtidens digitale løsninger.

Thomas har en baggrund som ph.d. i kunstig intelligens, og i 2018 udgav han den anmelderroste bog ”Kampen om Fremtiden. Forstå hvordan kunstig intelligens påvirker mennesker, magt og markeder” på Gyldendal Business.

Han er samtidig en af landets mest populære foredragsholdere indenfor digitalisering og kunstig intelligens, fordi han har en unik evne til at tage komplekse emner og gøre dem levende, nærværende og forståelige.

Endelig er han co-founder i det danske startup Team Lab, der udvikler intelligente løsninger til at lære studerende grundelementerne i succesfuldt team-samarbejde

Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får omkring kursusafholdelse og covid-19. Hvis ikke du finder dit svar her, er du meget velkommen til at kontakte os på idalearning@ida.dk. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Hvad gør I i forhold til covid-19?

I IDA følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer tæt, og vi holder os løbende orienteret i forhold til nye ændringer.  

Vi har derfor indført en række tiltag for at sikre, at du som kursist, såvel som vores undervisere og medarbejdere kan føle sig trygge og sikre under hele kurset. 

Afholder I jeres kurser?

Ja, vi afholder vores planlagte kurser. Er vi mod forventning nødt til at aflyse et kursus, kontakter vi dig direkte. 

Skal jeg fremvise gyldigt coronapas på jeres kurser?

Ja, som kursist skal du på hver kursusdag fremvise et gyldigt coronapas eller en negativ covid-19 test, der skal være gyldig for hele kursusdagen. Testen kan vises ved ankomst enten digitalt eller på papir. 

Ved fremvisning af test, skal man skal kunne se navnet på test-tageren, test-tidspunktet og resultatet. Derudover kræver myndighederne, at du sammen med din test kan fremvise enten sygesikringskort, kørekort, pas eller andet offentligt udstedt ID-kort 

Jeg har haft corona - skal jeg medbringe en negativ test?

Hvis du tidligere har været testet positiv for covid-19, skal du fremvise et positivt testresultat, som er foretaget mindst 14 dage og højst 12 uger inden tidspunktet for din ankomst. Er din positive test ældre end dette, så skal du fremvise en negativ covid-19-test. 

Er jeg undtaget fra kravet om en negativ covid-19-test?

Kravet om en negativ covid-19 test gælder ikke for følgende: 

 • Hvis du af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test 
 • Hvis du som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test 
 • Hvis du tidligere har været smittet med covid-19. I stedet kræver myndighederne dog, at du fremviser dokumentation for en covid-19-test med et positivt testresultat, som er foretaget mindst 14 dage og højst 12 uger inden tidspunktet for kursets afholdelse. 

Jeg er vaccineret - skal jeg også medbringe en negativ covid-19-test?

Din vaccination er gyldig som dokumentation fra 14 dage efter første vaccination og indtil 42 dage efter første vaccination.

Når du har gennemført dit vaccinationsforløb (dvs. modtaget 2. vaccinationsstik) kan du umiddelbart efter vaccinationen bruge dokumentation for dit gennemførte vaccinationsforløb som gyldigt coronapas.

Opbevarer I mine testresultater og oplysninger?

Nej, vi hverken opbevarer eller nedskriver dine oplysninger. Vi har kun brug for at se dokumentationen kortvarigt og tjekke ID for at bekræfte din identitet, så vi sikrer, at oplysningerne lever op til de myndighedernes krav. 

Skal jeg som kursist bære mundbind?

Der er skærpede regler i forhold til brug af mundbind ved indendørs lokaler, hvor der er offentlig adgang. Disse gælder også for kurser. 

For dig som kursist betyder det, du skal bære mundbind eller visir, når du bevæger dig rundt på kursusstedet og i kursuslokalet. Når du sidder ned, behøver du ikke bære mundbind eller visir. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er syg eller har symptomer på sygdom?

Hvis du er syg eller har symptomer på sygdom, skal du ikke møde op på kurset. Kontakt os på  idalearning@ida.dk. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bor sammen med en, der er syg eller har symptomer på sygdom?

Hvis du bor sammen med eller er nær kontakt til en, der er syg eller har symptomer på sygdom, skal du ikke møde op på kurset. Det gælder også, selvom du ikke selv har symptomer og ikke føler dig syg.  

Kontakt os i stedet på  idalearning@ida.dk. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. 

Hvad gør I, hvis jeg eller andre bliver syge på kurset?

Hvis du eller andre skulle opleve at blive syge på kurset, underret da hurtigst muligt underviseren, der kontakter vores kursuspersonale.  

Hvad sker der, hvis en kursist på mit hold konstateres smittet med Covid-19?

Hvis vi bliver informeret om smittetilfælde - enten af den smittede selv eller af smittesporingsenheden jf. Sundhedsstyrelses retningslinjer, vil vi informere medkursister på det pågældende kursus samt underviseren. 

Hvor mange deltagere er der på kurset?

Vi sørger for, at antallet af kursister ikke overstiger forsamlingsloftet og samtidig er passende i forhold til størrelsen af lokalet, så det er muligt at holde den anbefalede afstand. 

Hvis du gerne vil vide, hvor mange deltagere, der er på et konkret kursus, er du meget velkommen til at kontakte os. I bunden af hver kursusbeskrivelse finder du navn og kontaktinfo på den ansvarlige for det konkrete kursus. Alternativt kan du kontakte os på idalearning@ida.dk. 

Er det muligt at holde afstand til andre kursister?

Ja, vi booker og indretter kursuslokaler, så du kan holde den anbefalede afstand til de andre kursister, uanset hvor dit kursus bliver afholdt. 

Er kursuslokalerne sikre?

Alle kursuslokaler er indrettet, så smittespredningen minimeres mest muligt.  

Dette betyder blandt andet, at du som kursist skal sidde ned, mens der undervises, og at du skal bære mundbind, når du bevæger dig rundt i kursuslokalet.  

Lokalerne er tilpasset antal af deltagere, så der er plads til at holde den anbefalede afstand til de andre kursister.  

Personale eller underviser sørger for, at der bliver udluftet og sprittet af i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.  

Toiletter og fælles kontaktflader såsom dørhåndtag, gelændere mv. rengøres og desinficeres dagligt i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.  

Der er håndsprit i alle lokaler og i fællesarealer. 

Hvad gør I med gruppearbejde?

For at minimere smittespredning holdes gruppearbejde så vidt muligt i kursuslokalet og ikke i fællesarealer. 

Hvordan håndteres kursusmateriale?

Fysisk kursusmateriale tilsendes så vidt muligt inden kursusstart. 

For at minimere smittespredningen er det kun underviseren, som må distribuere evt. kursusmateriale i selve kursuslokalet. 

Du bedes hjemtage kursusmateriale efter hver endt dag, så kursuslokalet kan rengøres. 

Hvad gør I med forplejningen?

Frokost serveres portionsanrettet i restauranten. Morgenmad og eftermiddagsforplejning bliver serveret i buffeten uden for lokalet.  

Vær opmærksom på, at mundbind skal bæres i restauranten, når du bevæger dig rundt og kan tages af, når du sidder ned. 

Får jeg som kursist løbende information?

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.  

Herudover er vi i løbende dialog med vores undervisere og mødecentre om seneste nyt, og kursuspersonalet er instrueret i at opretholde og guide kursister i forhold til opstillede retningslinjer. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har andre spørgsmål?

Hvis ikke du finder svar på dit spørgsmål her på siden, er du meget velkommen til at kontakte os på  idalearning@ida.dk. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. 

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Vibeke Ahlmann

Vibeke Ahlmann

Chefudvikler