Kursus

Kunstig intelligens - sådan udnytter du AI i din forretning

På dette 2-dages kursus i kunstig intelligens kommer du til at forstå begreber som machine learning og robotics, lære om byggeklodserne og se mulighederne, så du som leder kan være med til at sætte en retning for din virksomheds fremtid.


Evaluering: 9,33 ud af 10   

Kunstig intelligens for ledere

I dette kursus over 2 dage får du en grundig og engagerende introduktion til kunstig intelligens. En teknologi der allerede i dag styrker virksomheders bundlinje gennem automatisering eller gør det muligt at tilbyde nye og bedre services tilpasset til den enkelte kunde.

Gennem en række cases, eksempler og værktøjer lærer du om mulighederne og begrænsningerne ved disse intelligente digitale løsninger. Lige fra effektivisering af administrative processer via robotter, over chatbots til helt nye typer af produkter og services baseret på machine learning. Dette giver dig et solidt grundlag for at lægge en plan for din virksomheds intelligente digitale fremtid i konstruktiv dialog med både medarbejdere, ledere og kunder.

Udvikl din virksomhed med kunstig intelligens

For at du som leder kan komme med kvalificerede bud på, hvordan jeres virksomhed kan udnytte kunstig intelligens strategisk, bliver du nødt til at blive klædt ordentlig på. På kurset vil du arbejde med:

 1. Lederens rolle som digital agendasætter
 2. Forståelse af kunstig intelligens gennem en introduktion til teknologien
 3. Identifikation af anvendelses-muligheder for kunstig intelligens både internt og i forhold til nye produkter og services
 4. Planlægning og eksekvering af projekter med kunstig intelligens
 5. Etiske overvejelser ved intelligente produkter og services

Kurset vil bestå af undervisning, hands-on øvelser, cases og i mindre omfang gruppearbejde.

Kurset er tilrettelagt med en uge mellem de to kursusdage. Deltagerne kan i den periode arbejde med ideer til anvendelse af kunstig intelligens i egen virksomhed, som vil blive inddraget på dag 2 i kurset.

Kurset er for dig, som ønsker en grundig og engagerende introduktion til en kunstig intelligens

Kurset er for dig, som interesserer dig for kunstig intelligens og digitalisering ud fra en forretningsmæssig tilgang. Du ønsker at blive en aktiv medspiller i at sætte virksomhedens retning for en anvendelse af kunstig intelligens, men oplever du mangler den nødvendige overordnede teknologiske indsigt.

Kurset forudsætter ingen forudgående teknisk indsigt og indeholder ikke programmering af løsninger.

Dit udbytte:

 • En grundlæggende forståelse for og afmystificering af, hvad kunstig intelligens egentlig er.
 • Overordnet indsigt i forskellige metoder inden for kunstig intelligens og mulighederne og begrænsninger ved de forskellige metoder. For eksempel hvorfor chatbots ikke bare er ”plug ’n play”.
 • Et værktøj til at identificere konkrete anvendelsesmuligheder for kunstig intelligens eksempelvis i forhold til automatisering.
 • Indsigt i de etiske udfordringer ved at anvende kunstig intelligens – og i at lade være.
 • Hjælp til at udarbejde konkrete handlingsanvisninger og udviklingstiltag i egen virksomhed

Virksomhedens udbytte:

 • En leder, der har en solid forretningsmæssig forståelse for kunstig intelligens.
 • En leder, der kan koble virksomhedens nuværende produkter eller services til en fremtidig intelligent verden.
 • En leder, der kommer hjem med et eller flere konkret bud på initiativer, der kan få virksomheden i gang eller videre med kunstig intelligens

Sådan forløber kurset Kunstig intelligens

Hvordan anvender I – eller planlægger at anvende – kunstig intelligens i din virksomhed?

Inden kursets start vil det give god værdi, at du prøver at danne dig et overblik over hvordan din virksomhed i dag anvender kunstig intelligens. Og hvilke planer der er for fremtidig anvendelse.

2 undervisningsdage med fuld forplejning - kl. 09.00-16.00 (overnatning er ikke inkl. i deltagerprisen)

Mellem de to kursusdage skal du afsætte et par timer til at overveje din egen virksomheds anvendelsesmuligheder. Her vil du kunne støtte dig til kapitlet ”Sådan kan du bruge kunstig intelligens” i bogen ”Kampen om Fremtiden”, der udleveres på kurset.

Efter vil du have en handlingsplan for, hvordan du og din virksomhed kan arbejde med kunstig intelligens. Du vil desuden modtage et kursusbevis.

Thomas Terney

cand.scient.soc og ph.d. i kunstig intelligens

Thomas Terney er tidligere direktør for Digital Strategi og Innovation i Novozymes, og har mere end 20 års erfaring med at udvikle fremtidens digitale løsninger.

Thomas har en baggrund som ph.d. i kunstig intelligens, og i 2018 udgav han den anmelderroste bog ”Kampen om Fremtiden. Forstå hvordan kunstig intelligens påvirker mennesker, magt og markeder” på Gyldendal Business.

Han er samtidig en af landets mest populære foredragsholdere indenfor digitalisering og kunstig intelligens, fordi han har en unik evne til at tage komplekse emner og gøre dem levende, nærværende og forståelige.

Endelig er han co-founder i det danske startup Team Lab, der udvikler intelligente løsninger til at lære studerende grundelementerne i succesfuldt team-samarbejde

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Vibeke Ahlmann

Vibeke Ahlmann

Chefudvikler