Kursus

Strategi, vækst og lederskab

Sæt fokus på strategisk ledelse på en ambitiøs og målrettet lederuddannelse, og få en praksisnær sparring på dit lederskab.


Tid og sted

 • 04.05.20

  Roskilde

Varighed: 12 dage

Sådan bliver du en helhedsorienteret og succesfuld strategisk leder

Selvom du er en erfaren og dygtig leder, kan du have behov for at få ny viden og blive udfordret på dit lederskab. På dette forløb sætter vi fokus på tre vigtige områder, som er altafgørende for, at du er en helhedsorienteret og succesfuld strategisk leder:

1) Management: Strategi og arbejdet med din forretningsmæssige kerneopgave
2) Leadership: teamledelse og motiverende ledelse m.v.
3) Personlig lederskab: 360 graders evaluering, feedback mm.

Kurset starter og slutter med en 360 graders måling, som afdækker dit behov for udvikling, og hvor vi sætter fokus på, hvordan du skaber værdi for dig selv og din virksomhed. Du får indblik i, hvor dit største potentiale er i dit lederskab – hvordan du kan realisere dine ønsker og dine muligheder, men i lige så høj grad om potentialet i din organisation og hos dine medarbejdere.

Du bliver styrket, udfordret og i stand til at skabe endnu bedre resultater – med udgangspunkt i dine ledelsesdilemmaer og på dit ledelsesniveau

Programmet varer ca. et år og tager udgangspunkt i din ledelsessituation – dit ledelsesmæssige niveau og de ledelsesdilemmaer, der er en del af din hverdag. Du starter med en 360 graders måling. Herefter vil aktiviteterne på modulerne være sammensat inden for områderne Management, Leadership og Personal.

Indholdet og de faglige temaer på modulerne ligger fast, men de enkelte temaer bliver tilpasset holdets aktuelle udfordringer, interesser og resultatet fra 360 graders målingerne.

Ud over generel læring og træning, vil du få lejlighed til at fokusere på lige præcis dine udviklingsbehov.
Vi anvender selvfølgelig den nyeste ledelsesteori og de globale tendenser i undervisningen, og underviserne og de andre erfarne ledere giver dig fedback og nye perspektiver på din lederrolle.

Ca. et år efter opstarten runder du forløbet af med endnu en 360 graders måling, så du får fokus på dine resultater og får endnu et værdifuldt fremadrettet skub for din udvikling.
Temaerne på kurset indeholder:

Management

 • Lederen som manager
 • Den forretningsmæssige kerneopgave
 • Strategitænkning og -modeller
 • Strategisk fokus og eksekveringsplan
 • Commitment til strategien, herunder effektiv kommunikation og gennemslagskraft
 • Performance management
 • Feedback på 360-graders måling

Leadership

 • Ledelse under pres
 • Teamroller, teamdynamik og teamledelse
 • Inspirerende og motiverende ledelse
 • Facilitering
 • Ledelse af over- og underperformere
 • Forandringsledelsesmodeller
 • En samlet ledelsesmodel

Personal

 • 360-graders lederkvalitetsmåling
 • Magt og værdier/etik
 • Tillid og tryghed (”secure base leadership”)
 • Løbende feedback
 • Refleksion
 • Coaching
 • At fastholde sin udvikling: den refleksive leder

Programmet er for dig, der er en erfaren leder med personaleansvar

Du kender og behersker de grundlæggende ledelsesværktøjer, men vil gerne udfordre og styrke dig selv i forhold til medarbejdere, organisation og forretningsmæssige resultater. Du søger seriøs ledertræning og –udvikling, der kan inspirere, forny og optimere din daglige ledelse.

Dit udbytte:

 • Nye perspektiver på strategi- og forretningsudvikling
 • Fornyet inspiration og styrket evne til at lede og motivere
 • Øgede målbare forretningsmæssige resultater
 • Øget integritet og autenticitet som person og som leder
 • Øget performance
 • Opnåelse af fastsatte, personlige mål i forløbet
 • Solidt netværk med erfarne ledere fra andre brancher

Din virksomheds udbytte:

 • Målbare forretningsmæssige resultater
 • En mere målrettet og fokuseret leder
 • Effektiv organisering og udnyttelse af kompetencerne
 • Ny inspiration og perspektiver på lederrollen
 • Strategiske lederkompetencer
 • Øget performance og forretningsmæssig vækst
 • En leder med øget organisatorisk værdi, indsigt og handlekraft

Sådan forløber kurset i Strategi, vækst og lederskab

Før kurset:

 • Opstart af 360-graders ledermåling
 • Forberedelsesmateriale

Under forløbet:

 • 2 x 360-graders ledermåling med feedback
 • 11 undervisningsdage
 • 1 netværksdag
 • Min. 2 undervisere
 • Max. 16 deltagere
 • 6 overnatninger
 • Fuld forplejning i kursustiden
 • Kursusmaterialer
 • Logbog til dine personlige notater
 • Option på telefonisk sparring/coaching under hele forløbet
 • Efter forløbet
 • Netværk
 • Adgang til LinkedIn privatgruppe

Involverende og praksisnær gennemførelse

Du videreudvikler dine strategiske og forretningsmæssige kompetencer; du udvikler dine personlige ledelseskompetencer og får sparring og feedback fra konsulenter og de andre deltagere, som også er erfarne ledere.

Programmet starter og slutter med en 360-graders måling. Efter første måling udvikler du en personlig udviklings- og handleplan, og ved afslutningen på programmet bruger du den anden måling til at måle, hvor stor effekt udbyttet af programmet og din træning har været i det forløbne år. Fokus i 360 målingen er de tre temaer: Management, Leadership og Personlig Ledelse.


Programmet består af 11 intense undervisnings- og træningsdage, netværksdag og coachingsessions fordelt over et år. Selve forløbet starter med et kick-off-modul, hvorefter der følger fire moduler, der i et dynamisk flow skaber fokus på henholdsvis Management, Leadership og Personlig Ledelse.


Du bliver aktivt trænet og udfordret på dine ledelseskompetencer med udgangspunkt i din egen hverdag, dilemmaer og udfordringer, og al undervisning sker efter action learning principper.


Du skal være forberedt på at give og modtage feedback med det formål at udvikle dig selv og dine deltagerkolleger, da I vil bruge hinanden aktivt til sparring, feedback, erfaringsudveksling, reflekterende teams m.v. Som deltager vil du blive medlem af en gennemgående udviklingsgruppe.


På det sidste modul får du individuel feedback på din sidste 360-graders måling, hvor der sættes fokus på, hvilke udviklings- og indsatsområder, du med gavn kan sætte ind på efter programmets afslutning.


Du skal regne med en forberedelsestid på ca. 1-1,5 dag mellem hvert modul samt aktiviteter i form af hjemmeopgaver og møder med egne medarbejdere, chef, mentor eller lignende.

 

TilmeldingLink kopieret

Varighed

12 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

84.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

89.500 kr.

Vælg sted og dato

Øvrige Sjælland

Startdatoer

Kursusmoduler

Opstart 360 graders måling
4. maj. 2020
Kl. 00:00 - 00:00
Modul 1
3. jun. - 4. jun. 2020
Kl. 09:00 - 16:00
Modul 2
20. aug. - 21. aug. 2020
Kl. 09:00 - 16:00
Modul 3
1. okt. - 2. okt. 2020
Kl. 09:00 - 16:00
Modul 4
14. dec. - 16. dec. 2020
Kl. 09:00 - 15:30
Modul 5
2. feb. 2021
Kl. 09:00 - 16:00
Modul 6
11. mar. - 12. mar. 2021
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Comwell Roskilde

Vestre Kirkevej 12 Himmelev

4000 Roskilde


Arrangementsnummer

334017

Underviser på kurset i Strategi, vækst og lederskab

På kurset vil du blive undervist af et team af erhvervspsykologer og managementkonsulenter, som har både teoretisk og praktisk ledelseserfaring. Underviserne vil dermed bidrage dig med en bred erfaring og indsigt fra ledelsesmæssige, organisatoriske og psykologiske problemstillinger.

Kurset afholdes i samarbejde med Mannaz, som også står for undervisningen.

OBS: Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til Mannaz. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

 

FAQ om kurserLink kopieret

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Peter Leth

Peter Leth

Direktør for IDA Learning