Kursus

Transformation til større bæredygtighed

Skal du og din organisation til at gennemføre en transformation for at blive mere bæredygtige? Men er du ikke helt sikker på, hvordan du bedst hjælper din organisation igennem den proces? På dette kursus får du nødvendig viden, og værktøjer.


Tid og sted

 • 04.03.21

  Online

 • 05.05.21

  København V

Varighed: 4 dage

Gør din organisation bæredygtig og få alle engageret i at komme fra ord til konkrete handlinger. Skab en bæredygtig organisation

Skal du og din organisation til at gennemføre en transformation for at blive mere bæredygtige? Men er du ikke helt sikker på, hvordan du bedst hjælper din organisation igennem den proces?

På dette kursus får du nødvendig viden, værktøjer samt en konkret proces til, hvordan din organisation kan transformeres til at være mere bæredygtig.

Vi tilgår transformation mod større bæredygtighed igennem fem perspektiver:

 • Strategi
 • Innovation
 • Mennesker og kompetencer
 • Resultater
 • Ledelse

FN´s 17 verdensmål

De 17 verdensmål bliver anvendt på kurset, da de fungerer som afsæt for både potentielle muligheder samt udfordringer for din organisation. Derfor byder kurset også på en gennemgang af verdensmålene, samt hvordan disse er opbygget.

Har du et ønske om at gå endnu mere i dybden med de 17 verdensmål, inden din deltagelse på dette kursus, har du mulighed for at deltage på kurset ”Bæredygtige resultater med FN´s 17 verdensmål” forinden.

Hvem deltager?

Kurset er henvendt til dig, der spiller en rolle i forhold til at skabe en bæredygtighedstransformation af din organisation. Du står i spidsen og skal til at lede den bæredygtige omstilling, og du har måske en nøglerolle i et specifikt projekt eller i en arbejdsgruppe i den sammenhæng. Du har derfor brug for en helt konkret proces samt nogle værktøjer og metoder til, hvordan I bedst kan flytte jeres organisation.

Du vil kunne deltage i kurset uanset din virksomheds udgangspunkt ift. bæredygtighed – det afgørende er, at der er et ønske om at flytte organisationen til et nyt niveau.

På kurset arbejder du med:

 • FN´s 17 verdensmål, deres delmål samt deres opbygning
 • Potentielle muligheder samt trusler din organisation står over for med afsæt i verdensmålene
 • De fem perspektiver, som håndterer transformationen til større bæredygtighed: strategi, innovation, mennesker og kompetencer, resultater og ledelse
 • I forhold til ledelsesperspektivet vil der ofte blive arbejdet med dit personlige lederskab, teamledelse, jeres egen organisation samt ledelse af kunder og samarbejdspartnere. På den måde lykkes I nemmere med at komme fra ord til handling.
 • Forståelse af forskellen mellem ”green washing” og oprigtige bæredygtige resultater

Hvad er FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling?

FN vedtog i 2015 17 verdensmål, der tilsammen har til formål at skabe en mere bæredygtig verden i fremtiden. Målene forpligter bl.a. alle FN’s medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult, reducere ulighed, sikre god uddannelse, forbedre sundhed, fremme fred og sikkerhed, styrke internationale partnerskaber samt skabe mere bæredygtig økonomisk vækst. Verdensmålene bliver udgjort af 17 konkrete mål samt 169 delmål.

Hvordan er FN´s verdensmål relevante for min virksomhed?

Udover at kunne gøre noget godt for både miljøet og samfundet er der også et stort forretningsmæssigt incitament til at koncentrere sig om bæredygtighed.

Bæredygtighedsdagsordenen har indtil nu primært fokuseret på mere bæredygtig produktion og branding gennem bl.a. bæredygtigt indkøb, grøn energi samt lige muligheder for udvikling iblandt ansatte. Dette er stadig meget vigtigt, men i dag er det på samme måde også afgørende at fokusere på en bæredygtig innovation af forretningsmodeller samt ydelser.

Hvis I i fremtiden skal lykkes, er det helt afgørende, at I sørger for at tage højde for de ændrede krav, som flere kunder og borgere stiller. De krav bliver afspejlet i FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed. Derfor er de 17 verdensmål et godt og nødvendigt udgangspunkt for at kunne afdække muligheder såvel som risici for din forretning/organisation, så I kan skabe vækst både nu og i fremtiden.

Dit udbytte

 • En grundlæggende forståelse af FN´s 17 verdensmål samt deres opbygning
 • Forståelse samt træning i hvordan du omsætter verdensmålene til konkrete muligheder for din organisation og samtidig er opmærksom på de risici, som målene kan medføre
 • Indsigt i hvad der indgår i at skabe en transformation til større bæredygtighed
 • Specifikke metoder samt værktøjer til hvordan din organisation kan gennemføre en bæredygtig transformation

Virksomhedens udbytte

 • En leder/medarbejder, som er i stand til at gennemføre en transformation af organisationen til at kunne levere konkrete bæredygtige resultater, eller som kan have en afgørende rolle i den proces
 • En leder/medarbejder, som både kan se muligheder samt risici for jeres organisation ud fra en bæredygtighedsdagsorden, og som desuden er i stand til at tænke i værdi og resultater
 • En leder/medarbejder, som kan koble omstillingsprocessen på organisations strategi samt oversætte denne til konkrete handlinger
 • En leder/medarbejder, som kan orientere sig i forhold til relevante partnerskaber, så I kan lykkes med at tilbyde de rigtige løsninger til jeres kunder/brugere så hurtigt som muligt

Sådan forløber kurset

Før kurset

 • Adgang til e-læringsmodulet ”God læring”. Her får du konkrete værktøjer til, hvordan du bedst kan øge dit personlige udbytte af din kursus/uddannelse både før, under og efter din deltagelse

Selve kurset

 • 3,5 kursusdag: 3 dages fysisk face-to face kursus samt ½ dags virtuelt kursus
 • 1 times coaching samtale via telefon eller Skype med en af underviserne
 • Fuld forplejning under kursus
 • 2 undervisere
 • Kursusmateriale med proces samt værktøjer
 • Kurset bliver understøttet af en digital læringsplatform, hvor du kan finde artikler, videoer samt modeller, der alt sammen understøtter dit kursusudbytte
 • Et spørgeskema med henblik på at skærpe dit fokus ift. hvad du særligt ønsker at udvikle af kompetencer på kurset

Efter kurset

 • Kursusbevis
 • Mulighed for yderligere tilkøb af sparring med en af underviserne
 • ”Footprint opsamling” efter 2 måneder – deling af viden mellem deltagerne

Praktisk gennemførelse

Kurset er opbygget som en læringsrejse koblet op på en digital læringsplatform. Her vil du kunne finde artikler, videoer samt modeller, der kan understøtte dit udbytte af kurset. Når du starter kurset, vil du skulle udfylde et spørgeskema, som vil skærpe dit fokus på, hvad det især er, du gerne ville kunne udvikle af kompetencer i løbet af kurset.

Kurset forløber over 3,5 dage, der er sat sammen af følgende elementer, som skal understøtte brugbarheden samt kursets effekt:

 • 3 dages fysisk face-to-face, der vil blive afholdt på kursusstedet
 • ½ dags virtuelt kursus
 • 1 times coaching samtale med en af underviserne på enten telefon eller Skype

Undervisningen vil veksle mellem oplæg fra underviserne, hvor du blandt andet får konkrete værktøjer samt eksempler og opgaver, der vil være direkte fokuseret på udfordringer og muligheder indenfor din egen organisation.

Herefter vil du udvælge en eller flere af disse muligheder/udfordringer, som du vil arbejde på efter første modul, så du får anvendt værktøjerne og efterfølgende vil kunne vende tilbage med erfaringer og spørgsmål.

Som afslutning på kurset og inspiration til din videre proces, laver vi en ”Footprint opsamling” 2 måneder efter kursets afholdelse. Her vil du skulle fortælle om dine personlige erfaringer og reflektere over, hvordan du har rykket dig efter kurset – altså det fodaftryk, du har sat i forlængelse af kurset. Dette kan du fortælle om ved at lave 1-2 PowerPoint slides eller en lille film, som vil kunne deles med de andre deltagere på dit kursus.

 

Varighed

4 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

18.000 kr.

Ikke IDA-medlem:

19.990 kr.

Vælg sted og dato

Online arrangement

Startdatoer

Kursusmoduler

Modul 1 - Virtuel session
4. mar. 2021
Kl. 09:00 - 14:30
Modul 2
27. apr. - 28. apr. 2021
Kl. 09:00 - 16:30
Modul 3 - Virtuel session
14. jun. 2021
Kl. 13:00 - 16:00

Adresse

Virtuelt kursus


Arrangementsnummer

339643

København

Se datoer

Startdatoer

Kursusmoduler

Modul 1
5. maj. - 6. maj. 2021
Kl. 09:00 - 16:30
Modul 2
11. jun. 2021
Kl. 09:00 - 16:30
Modul 3 - Virtuel session
27. aug. 2021
Kl. 09:00 - 12:00

Adresse

IDA Conference

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V


Arrangementsnummer

338580

Berit Kristine Bøggild

cand.merc. og er konsulent, Client Director og Service Line Lead for Sustainability hos Mannaz.

I 20 år har Berit arbejdet med forandringer og transformationer, og hun har selv ofte stået med den ledende rolle på strategiske forandringsprojekter. Efterfølgende har Berit i mange år understøttet kunder og klienters transformationer som både konsulent og underviser i forandrings- og transformationsledelse. Desuden har Berit hjulpet flere virksomheder og organisationer til at kunne implementere større bæredygtighed for både at kunne spare ressourcer, skabe mere forretning og et stærkere brand. Berit fokuserer på at tage skridtet fra fine ord til en reel ændret adfærd samt konkrete resultater.

Lars Østerby

cand.merc. og arbejder som underviser, konsulent og Client Director hos Mannaz.

Før Lars kom til Mannaz, har han blandt andet arbejdet i virksomheder som Carlsberg, Dyrup, Hempel og DS Smith Packaging. Lars har selv stået i spidsen for flere forandringsprojekter og transformationer, hvor organisationer med mange interessenter skal rykke sig. Derfor har han også selv oplevet de konkrete udfordringer, man kan risikere at stå over for, når store forandringsprojekter skal gennemføres med en respekt for både organisations daglige drift, samt en omverden, der er i konstant forandring.

Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til Mannaz. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Vil du vide mere?

Billede af Vibeke Ahlmann

Vibeke Ahlmann

Chefudvikler