Kursus

Lær at facilitere online møder

Gør dine online møder spændende, involverende og engagerende, og bliv en bedre facilitator online. Få en bedre forståelse for, hvad det virtuelle format kræver af dig, samt konkrete værktøjer til at tilpasse din online tilstedeværelse.


Tid og sted

 • 13.01.22

  Online

Varighed: 2 dage

Lær at afholde engagerende møder i et online format

Online møder og online samarbejde bliver en stadig større del af hverdagen i virksomheder, organisationer og institutioner. Ledere, medarbejdere, rådgivere, konsulenter og undervisere kommunikerer og samarbejder mere end nogensinde via digitale platforme – men det kan være svært at kommunikere klart og effektivt, når vi ikke står ansigt til ansigt med dem, vi ønsker at nå ud til. 

Det kan være vanskeligt at brænde igennem med sit budskab igennem skærmen, ligesom det er svært at have en fornemmelse af, hvordan ens budskab bliver modtaget i et online møde. I et fysisk møde kan man som regel mærke energien i rummet. Den fornemmelse er meget sværere at få føling med online, og det skyldes, at de signaler, vi mærker og ser i det fysiske rum, har meget svære betingelser online. Online møder kræver derfor en strammere struktur for at være effektive, hvorfor den store udfordring oftest ligger hos dem, der har til opgave at arrangere, planlægge og gennemføre onlineaktiviteterne. 

Med dette online kursus i online facilitering bliver du klædt på til at blive en bedre underviser, mødeleder og facilitator online

På kurset vil du blive trænet i bedre at facilitere og præsentere online aktiviteter samt brænde bedre igennem skærmen. Du kommer blandt andet til at arbejde med temaerne: 

 • Muligheder og begrænsninger i det virtuelle format 
 • Online præsentationsteknik 
 • Hvordan præsenterer du komplekst materiale (eks. data) 
 • Forberedelse og planlægning af det virtuelle møde, herunder storyline 
 • Modtagerorientering: Hvordan målretter du bedst dit budskab til målgruppen? 
 • Bedre involvering og engagement af målgruppen 
 • 10 virtuelle principper, som øger kvaliteten af dit møde markant 
 • Praktisk træning med feedback 

Kurset for dig, der vil styrke din gennemslagskraft online 

Kurset henvender sig til medarbejdere og ledere, der ønsker at styrke deres faglige profil som gode online facilitatorer  møder og præsentationer til både store og små grupper. Det kan f.eks. være faglige ledere, teamledere, konsulenter, projektledere eller andet administrativt personale, der bistår møder og forandringer i organisationen. 

Kort sagt: Kurset er for dig, som har brug for at blive bedre til at facilitere fx møder, kreative processer eller læringsforløb online.

Forudsætninger

Der er ingen faglige forudsætninger for at deltage i kurset. Kurset er for alle, der afholder/skal til at afholde virtuelle aktiviteter, og som ønsker at arbejde med at forbedre oplevelsen for de involverede parter samt opnå størst mulig gennemslagskraft i et online format. 

Deltagelse i kurset forudsætter blot, at du har et webcam til selve træningsforløbet, som bliver afholdt via. Zoom. 

Dit udbytte:

 • Øget gennemslagskraft, som kommer til udtryk i klarere budskaber og dermed større succes i online møder.
 • Mere effektiv kommunikation mellem ledelse og medarbejdere, hvilket skaber bedre resultater.
 • Øget professionalitet i onlinemøderummet – både som deltager og mødeafholder.  
 • Konkrete værktøjer og teknikker til at kunne skabe større nærvær og involvering i møder og præsentationer. 

På dette kursus får du konkrete værktøjer til at tilpasse din online tilstedeværelse til det online format

Kurset består af to online kursusdage. På dag 1 introduceres du til best practice på området, og på dag 2 arbejdes der praktisk med dit eget materiale. De to adskilte kursusdage giver mulighed for at tage værktøjerne fra dag 1 i brug, så du kommer tilbage til dag 2 med refleksioner og erfaringer fra din egen hverdag.

Efter kurset modtager du bogen The Skype Is The Limit, som indeholder fem cases med virksomheder, der har taget en del af metoderne i brug, og kursusmateriale, som kan støtte dig i at forbedre dine kommende online møder og præsentationer.

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

7.800 kr.

Ikke IDA-medlem:

8.700 kr.

Vælg sted og dato

Online arrangement

Startdatoer

Kursusmoduler

Modul 1
13. jan. 2022
Kl. 09:00 - 16:00
Modul 2
3. feb. 2022
Kl. 09:00 - 16:00

Tilmeldingsfrist 12. jan. 2022 - kl. 23:59

Undervisere på kurset i online facilitering

Christel Ladegaardcand.mercfra CBS 

Jesper Vilstrup, cand.merc. fra CBS 

Kenn L. Hansen, cand.mag. Retorik fra KU 

Alle undervisere har mere end +15 års erfaring i kommunikationstræning og er en del af EPO. 

Videreformidling af kontaktinformationer

Ved tilmelding videreformidles dit navn og e-mail til underviseren. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med udsendelse af link til online kurset. Dine kontaktinformationer vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Kan jeg deltage på kurserne, hvis jeg er ledig?

Du er altid velkommen på vores kurser. Du kan enten selv vælge at betale for din kursusdeltagelse eller du kan tale med dit jobcenter og høre om det er noget, de vil hjælpe dig med.

Hvis kurset fremgår af den regionale positivliste, vil det gøre det lettere at få jobcenteret til at bevillige kurset, men under alle omstændigheder bør du tage en snak med dem om, hvorfor dette kursus kunne være relevant for dig.

Læs mere om hvilke af vores kurser der i øjeblikket er at finde på den regionale positivliste for hovedstadsregionen og få mere information om kurser for ledige her: https://ida.dk/kurser-for-ledige

Vil du vide mere?

Billede af Tina Bergmann Olesen

Tina Bergmann Olesen

Kompetencekonsulent