Kursus

Change Management Practitioner

Har du allerede en Change Management Foundation certificering, og ønsker du at lære, hvordan du implementerer de forandringer, som dit projekt medfører? Og at få forandringerne til at blive "business as usual" i organisationen?


Tid og sted

 • 06.12.21

  Online

Varighed: 2 dage

Bliv professionel forandringsleder

En ting er at kunne gennemføre et succesfuldt projekt, noget helt andet at fastholde og forankre den afledte forandring i organisationen.

Change Management kurset giver dig en række tilgange og værktøjer til gennemførelse og fastholdelse af de forandringer, som ofte er forudsætningen for gevinstrealisering.

Du opnår kompetencer til at omsætte teorier og modeller til praksis inden for områderne forandringer og individet, forandringer og organisationen, kommunikation og interessenter samt forandringsledelsespraksis. til konkret anvendelse som leder af forandringsinitiativer i din organisation. Forandringer, som ofte er forudsætningen for gevinstrealisering.


På kurset arbejder du med:

 • Kort genopfriskning af nøglepunkterne fra Foundation-kurset
 • Forståelse for, hvilke projektmiljøer forandringsinitiativer er del af, fx traditionelle vs. agile projekter
 • Viden om, hvordan etablerede forandringer i organisationen kan fastholdes
 • Forståelse for forandringer på alle niveauer fra strategi til projekt, og hvorledes forandringsledelse understøtter disse niveauer
 • Praktiske eksempler og cases som øvelse i, hvordan du selv kan lede en forandringsproces i praksis

Kurset er for dig, der har en Change Management Foundation-certificering

Kurset er for dig, der allerede har opnået en Change Management Foundation-certificering, og som ønsker kompetencer til at drive en forandringsproces og selvindsigt i din rolle som forandringsleder.

På kurset opnår du en dybere forståelse for anvendelse af værktøjer og tilgange, som understøtter en vellykket organisatorisk implementering.

For at kunne tage din certificering i Change Management Practitioner er det en forudsætning, at du allerede er certificeret i Change Management Foundation.

Et Practitioner-kursus er eksklusive en Change Management-manual.

Efter kurset vil du:

 • Kunne omsætte hensigtsmæssige tilgange til implementering af forandringer til konkrete planer
 • Have dybere forståelse for en række discipliner som understøtter gennemførelse og fastholdelse af forandringer
 • Vide hvordan man forbereder et forandringsinitiativ med opbygning og ledelse af et effektivt change team
 • Kunne forberede organisationen på organisatoriske forandringer
 • Skabe en klar organisering med roller, kompetencer og aktiviteter som gør det muligt at understøtte og fastholde forandringer

Din organisation får:

 • Lavere risiko for, at forandringsprojekter bliver forsinkede, overskrider budgettet eller får medarbejdere til at miste motivationen
 • Et større udbytte af projekter baseret på realisering af forandringernes værdi, som følge af ny og hensigtsmæssig adfærd hos medarbejdere
 • Større sandsynlighed for at gennemføre og forankre forandringer i organisationen
 • Bedre mulighed for at fastholde etablerede forandringer i organisationen

 

Sådan forløber kurset Change Management Practitioner

Forberedelse

Senest 4 uger før kursusstart modtager du dine kursusmaterialer med cases og opgaver samt en guide til, hvordan du bedst forbereder dig til kursusdagene.

Afhængigt af, hvor lang tid siden det er, du har taget din Change Management Foundation-certificering, skal du påregne ca. 5-15 timers forberedelse inden kursusstart.

Change Management er et registreret varemærke tilhørende APM Group Limited. Alle Change Management-kurser gennemføres af Metier Scandinavia A/S som ATO

Selve kurset

Kurset foregår alle dage fra kl. 9-16.

Derudover skal du regne med 1-2 timers aftenarbejde mellem kursusdagene.

Undervisningen er en kombination af klasseundervisning, case- og gruppearbejde, selvstudie og øvelser.

Eksamen

En Change Management Practitioner-eksamen består af casebaserede spørgsmål opdelt i fire grupper. Du skal besvare 50 procent af spørgsmålene korrekt for at bestå.

Eksamenen foregår på sidste kursusdag og varer to en halv time, hvis engelsk er dit modersmål, og 3 timer og 10 minutter, hvis engelsk ikke er dit modersmål. Du kan bruge Change Management-manualen som hjælpemiddel ved eksamen.

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

8.900 kr.

Ikke IDA-medlem:

9.900 kr.

Vælg sted og dato

Øvrige Sjælland

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
6. dec. - 7. dec. 2021
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Herlev


Arrangementsnummer

339721

Tilmeldingsfrist 01. dec. 2021 - kl. 23:59

Ditte Enevoldsen

Ditte er konsulent og har i mere end 15 år hjulpet ledere med at udvikle organisationen, processer og forandringsparathed. Derudover bringer hun ekspertise indenfor Change Management, organisations- og forretningsudvikling, har som en af de første i Danmark specialiseret sig indenfor Future of Work/ NextlevelLeadership.

Ditte har arbejdet med en række internationale organisationer på tværs af brancher, inkl. IT/Telco, Energi og FMCG, og har hjulpet med at planlægge og implementere strategiske initiativer samt metoder og ønsket adfærd gennem hands-on samarbejde med organisationen, samt coaching og træning af ledere.  

Hun leverer rådgivning, kurser, workshops, foredrag og ledelse af forandringsprocesser.

Videreformidiling af kontaktinformationer

Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til Metier. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Jette Meyer-Kristensen

Jette Meyer-Kristensen

Projektlederudviklingskonsulent