Kursus

Få styr på din business case og gevinstrealisering

Oplever du, at investeringer besluttes uden en solid business case bag? At projekter besluttes uden sikker viden om afkast og effekter? At gevinster kun realiseres i begrænset omfang?

Oplever du, at investeringer besluttes uden en solid business case bag?

Talrige undersøgelser viser, at du ikke er alene om denne oplevelse. Hverken i den offentlige eller i den private sektor. Men undersøgelser viser også, at business cases og gevinstrealisering er rykket højt op på dagsordenen.

Efter en lang periode med store investeringer i digitalisering og innovation trænger væsentlige spørgsmål sig på:

 • Hvor bliver forandringerne af?
 • Hvor bliver gevinsterne af?
 • Hvordan får vi mere værdi og effekt for pengene?

Giver din business case de ønskede resultater?

Når der udarbejdes business cases, er det erfaringen, at de ikke giver de ønskede resultater. Business case-beskrivelserne er ikke solide og gevinstrealiseringsplanerne er mangelfulde. 

Nogle ledere fristes til at bruge business casen til at legitimere en beslutning frem for at afdække muligheder og påpege den optimale løsning.

Målet med dette kursus er at give dig værktøjer til at få styr på business casen og gevinstrealiseringen.

Hænger din business case sammen med de øvrige problemstillinger og prioriteringer?

Vi vil have fokus på business casens indhold og tilblivelse, videre liv og realisering. Business casens forretningsmæssige sammenhæng, dvs. sammenhæng med forretningsmodel og strategi vil også komme i fokus, ligesom interessentafdækning, forandrings- og risiko-håndtering indgår i kurset.

Du vil med andre ord blive klædt godt på til at arbejde med business cases i sammenhæng med virksomhedens øvrige problemstillinger og prioriteringer.

Gennem en blanding af undervisning og workshops lærer du over 2 dage at udarbejde en solid business case og gevinstrealiseringsplan. Kurset indeholder ”hands-on” aktiviteter, hvor du får mulighed for ”stykke for stykke” at udvikle en business case i løbet af kurset.

På kurset arbejde du med:

 • Business case ”fundamentals”: gennemgang af modeller, processer og værktøj
 • Fastlæggelse af gevinster og etablering af gevinstoverblik
 • Estimering af omkostninger og gevinster samt beskrivelse af forudsætninger
 • Gevinstrealisering og planlægning samt opfølgning
 • Business casen og forretningsmodellen samt det strategiske ophæng
 • Forandringsledelse, risikostyring og interessenthåndtering

Kurset er for dig, der er invovleret i din virksomheds gevinstrealisering

Den typiske deltager er program- eller projektleder, linjeleder, eller medlem af en stabsfunktion, der er involveret i realiseringen af de gevinster, som virksomhedens projekter har til formål at opnå.

Kurset er også relevant for medarbejdere, der indgår i styregrupper enten som medlem eller som styregruppeformand.

Dit udbytte:

 • Du får redskaber til at strukturere dine business cases.
 • Du udarbejder starten på en gevinstrealiseringsplan
 • Du får kendskab til nyttige styringsdokumenter, der kan anvendes i virksomhedens/organisationens fremtidige governance struktur.
 • Du får en bredere forståelse af business casens organisatoriske forankring, herunder de ansvarsforhold, der er nødvendige for, at gevinster kommer i hus.
 • Kurset giver dig også et godt grundlag for håndtering af risici, forandringer og interessenter.

Din virksomheds udbytte:

 • bedre styr på alle de mange aspekter, der skal håndteres, når en business case skal udarbejdes og realiseres. 
 • højere kvalitet i beskrivelsen af økonomien, gevinsterne, risici, forandringer, interessent- forventninger, ansvarsforhold og realiseringsplanen, samt den forretningsmodel, business casen indgår i.
 • værktøj til at prioritere investeringer i forhold til afkast og effekt som en del af en porteføljestyringsmodel.
 • bidrag til en mere transparent governance struktur, der binder projekter og driftsfunktioner bedre sammen, og bidrager til en værdidrevet projekt- og ledelseskultur.
 • større sandsynlighed for at gevinster realiseres, når business casen anvendes som et dynamisk styringsdokument frem for et statisk beslutningsdokument.

Sådan forløber kurset Få styr på din business case og gevinstrealisering

Inden kurset:

 • Læs bogen "Mastering the business case" (IDA sender bogen før kurset)
 • Forbered en business case, som du gerne vil arbejde med på kurset

Selve kurset:

 • 2 kursusdage kl. 9.00-17.00
 • Fuld forplejning
 • Undervisning
 • Gruppearbejde hvor der udarbejdes en business case og løses forskellige opgaver i tilknytning til business casen. 
 • Deltagerne tager en business case med hjemmefra i en version 0,5

Martin J. Ernst

1 Stroke

Martin er mangeårig ekspert inden for udarbejdelse af business cases og gevinstrealisering. Martin er også ekstern lektor på ITU. Martin er forfatteren bag “Business case 361”, som bruges som undervisningsbog på kurset.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Mette Olesen

Mette Olesen

Lederudviklingskonsulent