Kursus

Grundlæggende projektledelse – virtuelt forløb

Få styr på projektværktøjskassen med virtuelt forløb. Til dig der endnu ikke er kommet i første job

Få styr på projektværktøjskassen med virtuelt forløb 

IDA udbyder nu et virtuelt forløb, som giver dig de grundlæggende elementer inden for projektledelse til dig, der endnu ikke er kommet i dit første job eller er blevet ledig. Forløbet er en blanding af e-læring og virtuelle sessioner, hvor du møder dine medkursister og din underviser. 

På dette kursus får du en helhedsforståelse af projektarbejdsformen og de grundlæggende værktøjer og metoder inden for projektledelse, så du bliver en værdsat projektleder. Efter kurset er du i stand til at gennemføre effektive projekter som projektleder på mindre projekter. 

Målgruppe

Du vil gerne lære at drive succesfulde projekter og ønsker at få overblik over et projekt, dets indhold og metode. Kurset henvender sig til kommende projektleder uafhængigt af, hvilken branche du vil arbejde i. 

På kurset arbejder du med: 

 • Forskellige projektmodeller 
 • Projektarbejdsformen 
 • Metoder til at styre og sikre fremdrift 
 • Projekttrekanten (tid, ressourcer, indhold) 
 • Interessentanalyse 
 • Organisering og planlægning af arbejdet 
 • Milestones 
 • Projektværktøjskassen 
 • Risikoanalyse 
 • Målformulering og-hierarkier 
 • Cost-benefit-analyser 
 • Team-udvikling 

Dit udbytte: 

 • Grundlæggende metoder og værktøjer 
 • Forstå og være bevidst om din rolle som projektleder 
 • Forstå roller og ansvar for projektdeltagere, projektejer og styregruppe 
 • Skab godt samarbejde i projektgruppen 
 • Forstå ledelsesprocesserne 
 • Skab godt samarbejde med interessenter 

Din kommende arbejdsgivers udbytte: 

 • En projektleder, der kan gennemføre projekter internt og eksternt 
 • En projektleder, der kan give kvalificeret sparring til interessenter og ledelse 
 • En projektleder, der effektiv kan organisere projektteamet 

Sådan forløber Grundlæggende projektledelse - virtuelt forløb 

Din læringsrejse er delt op i fem faser, som tilsammen udgør hele det virtuelle forløb ”Grundlæggende projektledelse”. 

Hver fase består af en række e-læringsmoduler samt en virtuel session, hvor du vil møde andre kursister, der er nået lige så langt som dig. 

Din læringsrejse er skruet sammen således, at du i slutningen af hver fase inviteres til en virtuel session. Der er altså fem faser og fem virtuelle sessioner i løbet af din læringsrejse. 

Opbygning: 

Undervisningen er sammensat af vores gennemtestede digitale e-læringsmoduler samt plenum- og gruppearbejde i virtuelle sessioner. Du vil modtage et link inden undervisningen, hvorfra du kan tilgå din læringsplatform. Derudover vil du dagen før de planlagte virtuelle sessioner, modtage et link til et virtuelt videomøde. 

Kurset tager fat på emner, der er relevante både for de interne opgaver i en virksomhed, og opgaver, der knytter sig til samarbejde med kunder og andre interessenter. Kurset er praktisk orienteret krydret med teori, og du arbejder med typiske situationer i et projektforløb ud fra en gennemgående case. 

Før kurset: 

 • Gratis adgang til e-læringsmodulet ”God læring”, som giver redskaber til, hvordan du både før, under og efter din deltagelse øger værdien af dit kursus 

Under kurset 

 • Adgang til vores e-læringsmoduler 
 • 5 virtuelle sessioner med “live” underviser 

Efter kurset 

 • Kursusbevis