Kursus

Økonomistyring for projektledere

Oplever du, at der kan være langt fra at være en stærk projektleder med styr på projektværktøjerne til også at styre økonomien i projekterne? Så ved du sikkert også, at projektøkonomien kan have en tendens til at skride.

Projektledelse er i sig selv en krævende disciplin, som typisk trækker på faglige og ledelsesmæssige kompetencer

På dette kursus arbejder vi med økonomien i et projekt. Du får en grundlæggende forståelse for de økonomiske termer – bl.a. budgettering, prognoser, estimering og rapportering, og indblik i, hvad der typisk kan gå galt, og hvordan du kan forbedre den økonomiske styring og forebygge negative udsving.

Du får en række værktøjer, som du kan arbejde videre med, når du kommer hjem.

Du bliver i stand til at indfri dine projekters succeskriterier ved hjælp af værktøjer, som gør dig stærkere, når du skal kommunikere og samarbejde med den øvrige projektorganisation.

Vi arbejder ud fra en meget praktisk ”hands on” tilgang, blandt andet med udgangspunkt i dine konkrete udfordringer.

Afsæt i dine konkrete udfordringer og erfaringer

Vi integrerer dine erfaringer og udfordringer i undervisningen, så du sammen med de øvrige deltagere får mulighed for at vende jeres virkelighed med hinanden og med underviseren.

Vi fokuserer på, at du bliver i stand til at gå hjem og arbejde med økonomien i dit/dine projekter med større selvtillid og autoritet.

På kurset arbejder du med:

 • Grundlæggende forståelse af økonomi og økonomiske termer
 • Typiske økonomiske elementer i et kommercielt projekt, herunder budgettering, prognoser, estimering og rapportering
 • Vigtigheden af for- og efterkalkulationer
 • Forståelse af, hvad der typisk går galt i projekter, som får økonomien til at skride, herunder ændringshåndtering og den økonomiske risiko.
 • Hvordan du kan arbejde med optimering af projekter, herunder økonomiens sammenhæng med tid og kvalitet
 • Hvordan du sparrer med kollegaer om økonomien i dit/dine projekter

Kurset er for dig, der som projektleder har det økonomiske ansvar

Kurset er for dig, der som projektleder har det økonomiske ansvar i kommercielle projekter. Det kan f.eks. være inden for anlæg, tekniske installationer, Turn Key leverancer, IT-udvikling og implementering m.v. Vi fokuserer blot på leverancer til kunder.

Du ønsker at blive bedre til at forstå økonomien i dine projekter og arbejde aktivt med at styre og forbedre økonomien i projekterne, så du kan levere på både tid, kvalitet OG økonomi.

Du ønsker at bringe dig selv i spil på kurset og er indstillet på, at det kræver en indsats af dig selv – både før, på og efter kurset - at skabe bedre økonomistyring i dine projekter. 

Dit udbytte

Efter kurset kan du:

 • Bedre forstå, hvordan økonomien i et projekt hænger sammen
 • Bedre arbejde med for- og efterkalkulationer på projekter
 • Bedre styre og overvåge økonomien i dine projekter
 • Bedre forebygge nedskrivninger i dine projekter
 • Bedre optimere økonomien i dine projekter
 • Bedre forstå vigtigheden af korrekt økonomirapportering på projekter
 • Blive mere proaktiv ift. de økonomiske aspekter i dine projekter

Din virksomheds udbytte

Efter gennemført kursus kan projektlederen:

 • Styre økonomien i projekter
 • Reagere hurtigere hvis økonomien i et projekt er ved at skride
 • Udarbejde budgetter og optimere profitabiliteten i sine projekter
 • Rapportere mere korrekt om økonomien i projekter

Sådan forløber kurset Økonomistyring for projektledere

Kurset veksler mellem korte oplæg, øvelser og case-arbejde i grupper samt diskussioner i vekslende grupper og i plenum.

Inden kurset har du mulighed for at indsende dine personlige udfordringer ift. økonomistyring i projekter, så vi bl.a. kan tage afsæt i dem i undervisningen.

Vi kan ikke garantere, at vi adresserer alle input, men vi sikrer, at essensen af de udfordringer, der peges på, bliver taget op.

Før kurset

Du får tilsendt en skabelon til beskrivelse af dine personlige udfordringer ift. økonomistyring sammen med informationer om indsendelse.

Selve kurset:

 • 2 undervisningsdage - kl. 09.00-17.00 (overnatning er ikke inkl. i deltagerprisen)
 • Forplejning - (Der er morgenmad fra kl. 08.00)

Efter kurset:

 • Kursusbevis
 

TilmeldingLink kopieret

 

Underviser i kurset Økonomistyring for projektledereLink kopieret

 

Link kopieret

Jesper Jørgensen

Jesper Jørgensen, Qant. Jesper har solid erfaring inden for økonomi med mere end 15 års erfaring som økonomichef og CFO i både mindre og internationale virksomheder.

I de seneste 3 år har Jesper arbejdet som selvstændig virksomheds rådgiver med fokus på økonomistyring -og optimering i virksomheder der står overfor en forandrings proces. Rådgivningen er typisk målrettet mod ledelsen.

Han har en stærk forretningsforståelse, som kan binde drift og økonomi sammen.

 

FAQ om kurserLink kopieret

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Jette Meyer-Kristensen

Jette Meyer-Kristensen

Projektlederudviklingskonsulent