Kursus

Buzz i Praksis – Ny teknologi i anvendelse

Buzz i Praksis er et forløb med praksisnære moduler, til dig der gerne vil klædes bedre på til at træffe strategiske beslutninger om implementering af ny teknologi. Du får en introduktion til nye teknologier og samt indblik i de mange muligheder.


Tid og sted

  • 26.01.21

    København

Varighed: 6 dage

Nye teknologier

Den digitale omstilling er den mest gennemgribende forandring, der er sket i nyere tid. De teknologiske muligheder er mange og den digitale virkelighed kan være vanskelig at navigere i. På kurset bliver du derfor klædt på til at kunne træffe de rigtige strategiske beslutninger omkring anvendelsen af ny teknologi, da du vil have opnået en mere praksisnær forståelse.

På kurset arbejdes der med følgende emner:

  • Kunstig Intelligens
  • AR/VR
  • Blockchain
  • Internet of Things (IoT)
  • Automatisering og robotter
  • Data analytics

Kurset er for dig, der vil vide mere om mulighederne som de nye teknologier giver for organisationen

Kurset henvender sig til både produkt- og forretningsudviklere som gerne vil vide mere om de muligheder som de nye teknologier giver  for organisationen men også ledere der skal træffe strategiske beslutninger på baggrund af ny teknologi eller projektledere der skal implementere ny teknologi eller nye processer vil være i målgruppen for kurset. 

Dit udbytte

Efter kurset vil du have større forståelse for de nye teknologier og muligheder og have mere viden om, hvad der kunne være relevant for jeres organisation at arbejde videre med.

Din virksomheds udbytte

Virksomheden vil efterfølgende have en medarbejder eller leder, som ved mere om de nye teknologiske muligheder og som derfor bedre kan vurdere hvorvidt det er noget der skal arbejdes videre med internt

Sådan forløber Buzz i Praksis

Forløbet består af seks moduler, alle af én dags varighed: På hvert modul vil flere eksperter inden for emnefeltet varetage undervisningen.

Modul 1: Kunstig Intelligens

I dette modul får du mulighed for at afprøve forskellige værktøjer indenfor kunstig intelligens. Det vil sige, at du udover at få en dybere forståelse af de forskellige termer der udgør kunstig intelligens, får en større praksisnær forståelse igennem sessioner med mulighed for at arbejde med teknologien

Modul 2: VR/AR

I dette modul kommer vi til at gå dybt ned under overfladen af VR og AR teknologierne. Når vi taler om VR, så bliver det bl.a. med en VR Oculus Quest brille på. Derudover vil vi arbejde med konkrete cases, hvor AR og VR skaber værdi og se på de muligheder og udfordringer der måtte være i forbindelse med implementering i din virksomhed.

Modul 3: Blockchain

I dette modul vil vi gøre Blockchain så praksisnært som muligt, ved at prøve kræfter med teknologien igennem hands-on sessioner. Derudover vil vi gå i dybden med hvordan Blockchain helt konkret kan benyttes i forskellige virksomheder.

Modul 4: IoT

I dette modul får du mulighed for at se, røre og føle IoT i praksis. Vi kommer bagom terminologien, og kigger nærmere på hvordan IoT​ fungerer i et konkret og virkelighedsnært miljø. Derudover undersøger vi hvordan IoT fungerer i samspil med andre teknologier.

Modul 5: Automatisering og robotter

I dette modul kommer vi dybere ned i potentialet i automatisering og robotter. Der vil være plads til, ikke blot at se det i aktion, men at få afprøvet mulighederne indenfor området i praksis.

Modul 6: Data Analytics

I modulet Data Analytics får du mulighed for at afprøve forskellige værktøjer indenfor området. Vi kommer bag om alle de begreber og termer der udgør Data Analytics igennem praksisnære sessions, der belyser hvordan området kan skabe værdi i din virksomhed.

Selve kurset

Kurset afholdes i tidsrummet 9.00-16.00 fordelt over 6 dage/moduler. Kurset afholdes på forskellige lokationer i Storkøbenhavn. Dog vil undervisningen på modul 5 – automatisering og robotter, foregå i Odense.

Prisen inkluderer forplejning samt kursusmaterialer.

Efter kurset

Efter endt kursus er der mulighed for at få en skræddersyet rapport fra Damvad Analytics, som kortlægger potentialer og muligheder i din virksomhed. Desuden modtager du ét års gratis abonnement til Tech Management, som er et medie om ledelse, forretning og teknologi udgivet af Teknologiens Mediehus

Varighed

6 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

24.000 kr.

Ikke IDA-medlem:

25.000 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Modul 1
26. jan. 2021
Kl. 09:00 - 16:00
Modul 2
3. feb. 2021
Kl. 09:00 - 16:00
Modul 3
9. feb. 2021
Kl. 09:00 - 16:00
Modul 4
4. mar. 2021
Kl. 09:00 - 16:00
Modul 5
10. mar. 2021
Kl. 09:00 - 16:00
Modul 6
17. mar. 2021
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

København

København


Arrangementsnummer

338265

Underviser på kurset

Undervisningen på de forskellige moduler varetages af eksperter som kommer enten fra relevante virksomheder, universiteter eller vidensorganisationer. Undervejs på uddannelsen vil du derfor møde en lang række af specialister, der deler ud af deres teoretiske og praktiske erfaringer.

Kurset afholdes i samarbejde med CopenX.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Rikke Waldorff Jensen

Rikke Waldorff Jensen

Kompetencekonsulent