Kursus

Digital transformation og serviceudvikling

Skab værdi for din virksomhed og dine kunder gennem digitalisering og services. Lær at at løse digitaliserings- og serviceudfordringer i din virksomhed på IDAs 3-dages kursus.


Tid og sted

 • 26.01.22

  København

Varighed: 3 dage


Evaluering: 9 ud af 10      

Digital transformation og serviceudvikling

Digitalisering og serviceudvikling er aktiviteter, der påvirker hele organisationen og dermed virksomhedens forretningsmodel.

Dette giver mulighed for at udvikle din virksomhed radikalt, for eksemplet ved at gå fra produkt til en service, at skabe tættere relationer til kunden eller at skabe partnerskaber og økosystemer med andre virksomheder.

På dette kursusforløb bliver du introduceret til, og får mulighed for at arbejde med, en række metoder og modeller der har som mål, at skabe mere værdi for dine kunder – og dermed for din virksomhed.

Baggrund og opbygning
Service er ikke en ydelse, der udvikles i en ”afdeling” i virksomheden. Service går på tværs af alle søjler og bør ses som en organisatorisk struktur, der skal udvikles på tværs i organisationen.

Tilgangen til Digitalisering og serviceudvikling bygger på 3 grundlæggende forhold der skal indtænkes, før virksomheden kan gennemføre en vellykket organisatorisk transformation

 • Business – der skal være en sammenhængende forretningsplan for serviceudvikling
 • Technology – de rette teknologiske forhold skal være på plads
 • People – man skal sikre at kompetencerne er til stede i organisationen og - man skal forstå kunden og det problem, kunden har brug for at løse

En transformationsstrategi har de bedste muligheder for gennemførelse når alle 3 elementer er tænkt sammen. Derfor vil dette kursusforløb omhandle disse 3 elementer og deres indbyrdes samspil.

09:00-16:00

Dag 1

Introduktion og framing af serviceudvikling og transformation

 • Service som begreb og den grundlæggende værdiskabelse gennem servicetænkning
 • Præsentation af deltagernes opgave herunder position i SLM (Service Level Matrix)

Introduktion og framing forretningsforståelse (Business)

 • Input på forretningsmodellering og introduktion til forskellige værktøjer:
  • BMC (Business Model Canvas) og VPC (Value proposition Canvas)
  • De 4 serviceniveauer
 • Projektarbejde – deltagerne arbejder med egen opgave ud fra ovenstående modeller
 • Gennemgang og præsentation af deltagernes arbejde
09:00-16:00

Dag 2

Introduktion og framing af teknologi (Technology)

 • Data og digitale teknologier:
  • Gardner Hype Cycle
  • 4 levels of Technology
  • Data value chain
 • Projektarbejde – deltagerne arbejder med egen opgave ud fra ovenstående modeller og får defineret teknologisk status og behov
 • Gennemgang og præsentation af deltagernes arbejde

Introduktion og framing af kundeforståelse (People)

 • Input på forretningsmodellering og gennemgang af forskellige værktøjer:
  • Personas
  • Customer Journey
  • Service Blueprint
 • Projektarbejde – deltagerne arbejder med egen opgave ud fra ovenstående modeller
 • Gennemgang og præsentation af deltagernes arbejde

Planlægning af hjemmearbejde

 • Deltagerne lægger en plan for hvordan de vil arbejde med opgaven hjemme, hvem de ønsker at involvere og hvad de forventer at få ud af hjemmeopgaven.
09-00-16:00

Dag 3

Præsentation af hjemmeopgaver

 • Deltagerne præsenterer deres hjemmearbejde

Introduktion og framing af strategi og roadmap for transformation

 • Input på strategitænkning og roadmaps med gennemgang til forskellige værktøjer:
  • Designtænkning
  • Product management
  • Roadmapping
 • Projektarbejde med en strategi og en handlingsplan for den videre proces
 • Gennemgang og præsentation af deltagernes arbejde

Kurset digital transformation og serviceudvikling er relevant for ledere, projektledere og specialister

Kurset er for dig, der arbejder med forretningsudvikling og ønsker at drive virksomhedens digitaliserings- og serviceudvikling. Det gælder eksempelvis:

 • Specialister, der arbejder med innovation, produkt- eller forretningsudvikling. 
 • Projektledere, der leder forretnings-, udviklings- eller digitaliseringsprojekter.
 • Ledere og mellemledere, der har det ledelsesmæssige ansvar for virksomhedens forretningsudvikling og for virksomhedens digitale omstilling

Dit udbytte

 • Kurset giver deltagerne et overblik over en række af de vigtigste elementer som virksomheden skal forholde sig til i en transformationsproces indenfor digitalisering og service
 • Kendskab til tværorganisatoriske udviklingsprocesser - med hovevægten lagt på Design Thinking - som model for at tilgå nye forretningsmuligheder.
 • Ved kursets afslutning har deltagerene fået erfaring gennem en konkret opgave, med at løse digitaliserings- og service udfordringer i deres egen virksomhed, ved hjælp af de gennemgået modeller og værktøjer.

Sådan forløber kurset i digital transformation og serviceudvikling

Som en del af forberedelsen, før 1. kursusdag, vil deltagerne skule gennemføre en kort
spørgeskemaundersøgelse som skal være med til at identificere virksomhedens position inden for
serviceudvikling. De vil ligeledes skulle formulere /definere en (selvformuleret) opgave eller et problem de ønsker at arbejde med i løbet af kurset.

Forløbet er tænkt som et 2+1 forløb.

 • Modul 1: 2 sammenhængende kursusdage med introduktion digital transformation og serviceudvikling samt en række forskellige værktøjer.
 • Modul 2: 1 opfølgningsdag (3 uger senere) hvor deltagerne præsenterer deres løsning på hjemmeopgaven samt arbejder med strategier for implementeringen.

Mellem de to moduler får deltagerne mulighed for at få telefonisk eller video rådgivning i forbindelse med deres projekt.

Før kurset:

 • Deltagerne besvarer en spørgeskemaundersøgelse
 • Deltagerne formulerer og definerer en opgave eller et problem de ønsker at arbejde med i løbet af kurset

Selve kurset:

 • Modul 1: (2 sammenhængende kursusdage) KL. 9.00 – 16.00 (morgenmad fra kl. 8.30)
 • Model 2: (1 opfølgningskursus dag – ca. 3 uger efter modul 1) kl. 9.00 – 16.00 (morgenmad fra kl. 8.30)
 • Fuld forplejning på begge moduler
 • Kursusmateriale med relevante metoder og værktøjer
 • Hjemmeopgave: Efter modul 1 skal deltagerne udarbejde en hjemmeopgave, hvor der skal arbejdes med de gennemgået værktøjer i en selvdefinerede opgave med inddragelse af egen virksomhed/organisation
 • Hjemmeopgaven skal præsenteres på modul 2 (dag 3)
 • 1 times telefonisk/video rådgivning og sparring i forbindelse med hjemmeopgaven mellem de to kursusmoduler

Efter kurset:

 • Kursusbevis 

Varighed

3 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

13.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

15.500 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Modul 1
26. jan. - 27. jan. 2022
Kl. 09:00 - 16:00
Modul 2
10. feb. 2022
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

København


Arrangementsnummer

341744

Tilmeldingsfrist 19. jan. 2022 - kl. 23:59

Jørgen Rasmussen

Cand Arch, Strategisk designer, Alexandr, Instituttet

Gennem sit omfattende samarbejde med erhvervslivet arbejder Jørgen med at fremme anvendelsen af innovativ og tværfaglig designtænkning i virksomheder. Med baggrund i 13 års praksis i egen designvirksomhed, og senere som designforsker på Arkitektskolen Aarhus, har Jørgen udviklet designtænkningsbegrebet til at omfatte og håndtere strategiske, organisatoriske og forretningsmæssige problemstillinger på et højt plan.

I strategiske designprocesser samkøres en række discipliner inden for design (service design, co-creation, visual sensemaking, etc.) med metoder fra antropologi, organisationsudvikling og forretningsudvikling, til en tværdisciplinær helhedstænkning, som kan håndtere komplekse og radikale forandringsprocesser. Målet er at udvikle innovative og lærende kulturer i virksomheder.

Gunnar Kramp

Cand Arch, Ph.d., Senior konceptudvikler, Alexandra Instituttet

Gunnar er uddannet arkitekt og industriel designer fra Arkitektskolen Aarhus. Han har en Ph.d. i designprocesser til udvikling af netværksbaserede produkter (Internet of Things). GK er tilknyttet PTB (People Technology & Business) lab, der arbejder i krydsfeltet mellem brugerne, teknologi og forretning. GK har sit primære fokus inden for koblingen mellem fysisk og digitalt design, og hans arbejdsområder spænder lige fra projektledelse til design af prototyper/interaktionsdesign, innovationsprocesser og ”design thinking” til modellering af nye forretningsmodeller og servicedesign. GK er medforfatter på publikationen ”Servicetransformation”, der omhandler metoder og processer til virksomheder der vil transformere dele af – eller hele virksomheden fra at levere produkter til at levere services.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent