Kursus

Sikre kollaborative robotter

Er du klædt på til at implementere cobotter? Lær at designe, implementere og risikovurdere cobotter og få input til at udvikle en virksomhedsspecifik sikkerhedsstrategi for implementering.

Kom sikkert i mål med implementering af Cobots

Kurset indeholder en bred indsigt i de nødvendige steps for at validere Cobot sikkerhed lige fra generelle principper og anvendelse af Cobots til eksempler på god og dårlig praksis i sikkert design, samt formelle krav og procedurer fra standarder og direktiver. 

På kurset arbejder du med:

 • Robot-definitioner og robot-applikationer 
 • Generelle principper og implementeringsprocedurer 
 • Formelle krav og procedurer fra standarder og direktiver (ISO/IEC standarder) 
 • Hvordan bruger man standarderne? Tips og værktøjer 
 • Sikkerhedsteknologier - både interne i og udenfor robotten
 • Eksempler fra industrien på god og dårlig praksis i sikkert design af kollaborative robotceller
 • Risikovurdering af kollaborative robotter og robotceller 
 • Hands-on test og validering af kollaborative robotter

Kurset er for dig, der arbejder med kollaborative robotter

Kurset henvender sig til medarbejdere, der deltager i implementeringen af kollaborative robotter samt medarbejdere, der arbejder i virksomheders sikkerhedsorganisationer og varetager f.eks. den endelige risikovurdering og CE-mærkning af robotsystemet. 

Dit udbytte:

 • Indsigt i procedurer og nødvendige steps for sikker implementering af Cobots
 • Inspiration til at udvikle en virksomhedsspecifik sikkerhedsstrategi for implementering af Cobots
 • Høste erfaring fra industrien i god og dårlig praksis for sikker implementering af Cobots
 • Indsigt i krav til validering af Cobots igennem hands-on test og validering 

Din virksomhedsudbytte:

 • Input til sikkerhedsstrategi for implementering af Cobots
 • Fokus på virksomhedens eksisterende videns-/kompetenceniveau sammenholdt med hvad der kræves for sikker implementering af Cobots (input til gap-analyse)
 • Høste erfaringer fra industrien i god og dårlig praksis for sikker implementering af Cobots

Sådan forløber kurset Sikre robotter

Kurset består af en blanding af teoretisk undervisning samt praktisk anvendelse af Cobots og målinger for validering af sikkerhed. Både undervisning og praktik har præg af at være case-baseret. 

Søren Peter Johansen

Med en baggrund i datalogien har han siden 1994 rådgivet og implementeret robot-løsninger hos industrien. Siden 2010 har han været ansat på Teknologisk Institut som faglig leder. Han er desuden sekretariatsleder for DIRA - Dansk Robot netværk, samt Horizon 2020 evaluator for Europa Kommissionen.

Karsten Thornø Ahrentsen

cand. scient. i datateknologi og Seniorkonsulent hos Teknologisk Institut

Mere end 25 års erfaring med udvikling og implementering af automationsprojekter og programmering af robotter i danske og udenlandske virksomheder. Har gennem mange år afholdt kurser i robot programmering

Mads Mathiesen

cand. scient. i maskinteknik og konsulent ved Teknologisk Institut

Som konsulent ved Teknologisk Institut har Mads ansvar for hele området robotsikkerhed på tværs af robotcenterets sektioner. 4 års erfaring fra vindindustrien med implementering af komplekse mekaniske turn-key leverancer både i Danmark og udlandet. Medlem af to komiteer ved dansk standard; S-250 for maskinsikkerhed og S-850 for robotik.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent