01.07.2020
5 min læsetid

5 trin til en god usability engineering-proces

En mangelfuld usability engineering-proces kan have store forretningsmæssige konsekvenser og i værste fald bringe patienternes og brugernes liv i fare. Her er 5 gode råd til en god usability engineering-proces.

af

Hvad er usability engineering - og hvorfor er det så vigtigt?

Det kan være et spørgsmål om liv eller død, om medicinsk udstyr betjenes og anvendes korrekt. Derfor stilles der store krav til, at produktet er sikkert og effektivt, når du udvikler medicinsk udstyr.

For dig, der arbejder inden for udvikling af medicinsk udstyr eller pharma, er det et myndighedskrav, at du under udvikling af produktet har fulgt en usability engineering-proces.

Usability engineering er en proces, hvor du arbejder iterativt med design og evaluering af produktets brugerflade. Dette kaldes på engelsk 'Medical Device Usability'.

Krav og forventninger til denne proces er defineret i IEC 62366-1:2015 samt de amerikanske myndigheders (FDA) vejledning til Human Factors og Usability.

FDA og bemyndigede organer (Notified Bodies) har i den sammenhæng øget deres fokus på usability engineering og de forventer, at du validerer og dokumenterer, at brugerne kan anvende dit produkt som tiltænkt i det tilsigtede brugsmiljø.

Best practices for usability engineering

Vi har herunder samlet 5 gode råd til, hvordan du får en god usability engineering-proces.

 1. Evaluer dit produkts brugergrænseflade tidligt i processen
  Formative usability evalueringer hjælper med at optimere designet ift. sikker anvendelse og brug.

  Ved at begynde tidligt med evalueringerne – og gøre det løbende - undgår du at fastlåse designkonceptet, inden du har undersøgt, om produktets design og udformning understøtter brugeren i at anvende det sikkert og effektivt. Jo længere du er nået i udviklingsprocessen, desto sværere og dyrere er det at foretage ændringer i produktdesignet.

 2. Begynd med skrivebordsevalueringer
  I de tidlige udviklingsfaser kan det være en god ide at gennemføre analytiske skrivebordsevalueringer af produktets brug, inden du bruger tid og kræfter på at udføre brugertests.

  Gennem analyser kan du hurtigt identificere en række potentielle brugsrisici, samt få mange gode input til at optimere brugerfladen.

 3. Evaluer hellere dit produkt flere gange med få testdeltagere end få gange med mange testdeltagere
  Én stor usability-test med mange brugere giver ikke nødvendigvis mere værdifulde input end flere mindre usability-tests, der fokuserer mere på en specifik kritisk del af brugergrænsefladen.

  Når antallet af testdeltagere øges, identificeres der ikke nødvendigvis flere nye brugsfejl eller nye potentielle risici. Man øger derimod sin vished om, at man har identificeret alle de betjeningsmæssige risici, der måtte være i anvendelsen af produktet.

  Derfor er antallet af testdeltagere vigtigere i den afsluttende summative usability-test end i de tidlige formative usability-tests.

 4. Planlæg din summative usability-test grundigt og lad en omhyggelig risikoanalyse drive omfanget af testen
  Ved at have gennemført en udførlig risikostyringsproces, kender du de kritiske opgaver (’critical tasks’), som brugerne udfører, når de anvender dit medicinske udstyr.

  Disse risikofyldte brugssituationer skal være kontrolleret i designet af dit medicinske udstyr. Det er disse kontroltiltag, du skal validere i din summative usability-test, og det betaler sig derfor at have arbejdet systematisk og grundigt med de relevante risici.

 5. Påbegynd ikke den afsluttende summative usability-test før du har evalueret, om der potentielt stadig er risici forbundet med betjeningen af dit produkt.
  En summativ test er omfattende og dyr at tilrettelægge og gennemføre. Derfor bør du altid minimere risikoen for, at din summative usability-test medfører behov for designændringer.

  Dette kan fx gøres ved at evaluere produktet løbende samt gennemføre en pilottest af den summative test.
Usability Engineering for medicinsk udstyr

Udvikler du medicinsk udstyr? Lær at bruge Usability Engineering-processen og opfyld kravene i ISO/IEC 62366-1:2015 og FDAs vejledning. Læs mere om kurset her.