01.07.2020
4 min læsetid

6 råd til medicinske brugervejledninger, dine brugere faktisk for

Det er dit ansvar, hvordan brugerne håndterer dit medicinske udstyr, og konsekvenserne kan være store, hvis brugervejledningerne ikke er umiddelbart forståelige. Vi har samlet 6 gode råd til, hvordan du laver brugervejledninger, dine brugere forstår.

af

Hvis du arbejder med medicinsk udstyr, ved du, at konsekvenserne kan være store, hvis brugervejledningerne ikke er klare og udførlige nok.

Uanset om du fabrikerer, importerer eller i eget navn markedsfører medicinsk udstyr, har du ansvaret for, at alt udstyret kan håndteres sikkert og effektivt af de tiltænkte brugere i de tiltænkte brugssituationer.

Det betyder blandt andet, at

“Alt udstyr skal ledsages af de oplysninger, der er nødvendige, for at udstyret kan anvendes sikkert og korrekt under hensyntagen til de forventede brugeres uddannelse og viden, og for at fabrikanten kan identificeres.”

Se Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses bekendtgørelse nr. 1263 af 15. december 2008 om medicinsk udstyr, II. Krav til konstruktion og fremstilling, 13. Fabrikantens oplysninger - 13.1.

Det hedder endvidere,

“at der tages hensyn til brugernes teknologiske viden, erfaring og uddannelse, og hvor det er hensigtsmæssigt, de lægelige og fysiske omstændigheder (design for lægfolk, erhvervsfolk, handicappede eller andre bruger).” Se Bilag I - Væsentlige krav - I. Generelle krav - 1

Kan dine brugere finde ud af dine produkter?

Sikkerheden bør naturligvis indtænkes i dit produkt for at “fjerne eller i videst muligt omfang at mindske risiciene (integrering af sikkerheden i konstruktions- og fremstillingsfasen)” Bilag I - Væsentlige krav - I. Generelle krav - 2

Men selvom du har implementeret sikkerheden så meget som muligt direkte i designet af dit udstyr, spiller brugervejledningen stadig en central rolle i, hvordan brugeren ender med at håndtere det.

Derfor er brugervenlighed afgørende for en sikker og korrekt anvendelse af selve det medicinske udstyr.

Heldigvis er der nogle relativt enkle greb, der hurtigt kan gøre dine vejledninger mere læsevenlige og forståelige:

  1. Vælg format, grafisk lay-out og indhold der understøtter hinanden
  2. Lav et intuitivt fold-ud narrativ, som sikrer et optimalt læse flow
  3. Addresser sprogbrug og termer så de kommunikerer til den valgte brugergruppe,
  4. Byg på eksisterende mentale modeller hos brugerne,
  5. Brug referencer til billeder/tekst konsistent og systematisk
  6. Vær opmærksom på fontstørrelser og kontraster

Vil du lære at skrive en brugervejledning, der kommunikerer til klart og letforståeligt til din(e) målgruppe(r)? IDA har udviklet et 2-dageskursus, hvor du får praktiske værktøjer til at udarbejde brugervenlige og robuste brugervejledninger, som både lever op til de gængse lovkrav og samtidig er letforståelige og minimerer risiko for brugerfejl.