Kursus

Brugercentreret design UCD

Lær at udvikle de produkter, dine kunder har behov for, med et kursus i brugercentreret design, UCD. Men de rette procesværktøjer sikrer du en struktureret produktudvikling, hvor relevant viden om dine brugere indsamles og anvendes systematisk.


Tid og sted

 • 08.03.22

  København V

 • 20.09.22

  København V

Varighed: 3 dage

Få en værktøjskasse til systematisk brugerinddragelse til at udvikle produkter, der svarer på brugerens behov

Brugercentreret design (engelsk: User-centered design, UCD) er en tilgang, hvor brugerens behov systematisk afdækkes i alle faser af en udviklingsproces. Formålet er at blive i stand til at udvikle produkter, der svarer på og er tilpasset til brugerens behov. At designe produkter tilpasset brugerens behov er forretningskritisk på tværs af brancher.

Kurset giver deltagerne kendskab til produkt-udviklingsprocessen ud fra British Design Councils Double Diamond-model. Double diamond er den mest udbredte og de facto-standardiserede tilgang til brugercentreret design.

Derudover lærer du at bruge de vigtige værktøjer, der knytter sig til processen. Kurset gør dig i stand til at planlægge og udføre aktiviteter i alle faser af en brugercentreret udviklingsproces.

Det lærer du på kurset

På kurset får du en grundig introduktion i Double Diamond-modellen og centrale værktøjer i en udviklingsproces. Du får bl.a. kendskab til:

 

Dag 1

Program:

 • Udviklingsprocesmodeller og rammeværktøjer: Introduktion til Double Diamond-modellen, overblik over alternative modeller (samt sammenhænge mellem modeller) og forståelse for, hvordan Double Diamond kan anvendes i forskellige typer af projekter.
 • Tidlige brugerindsigter: Aktiviteter og værktøjer til at indsamle og kvalitetssikre brugerindsigter tidligt i en udviklingsproces
Dag 2

Program:

 • Omsætte brugerindsigter til Value Proposition: Værktøjer til at analysere, omsætte og kommunikere brugerindsigter
Dag 3

Program:

 • Ideation og udvikling: Værktøjer og aktiviteter til at definere kravsspecifikationer, design space og brugerkrav samt kendskab til prototypedesign og formative brugertests.
 • Implementering: Introduktion til personas, design guidelines, summative brugertests og alternative design touchpoints

Kurset er for dig, der arbejder med design og/eller produktudvikling og som mangler en procesværktøjskasse til brugercentreret design

Kurset er både for:

 • dig, der skal til eller gerne vil arbejde med brugercentreret design
 • dig der allerede arbejder med eller har kendskab til brugerdrevet design
 • design teams med forskellige baggrunde, der har brug for et fælles sprog.

Er du ny inden for feltet, vil kurset give dig en grundlæggende og solid procesværktøjskasse til en brugercentret designproces.

Hvis du allerede har erfaring med brugerinddragelse i designudvikling, hjælper vi dig med at opdatere din værktøjskasse og med at koble ny viden til eksisterende viden. Dette ved at belyse sammenhænge på tværs af modeller indenfor feltet.

Kurset er derfor også relevant for design teams med forskellige baggrunde, der har brug for et fælles sprog.

Dit udbytte – efter kurset kan du:  

Kurset giver dig praktiske værktøjer inden for brugercentreret design. Du får kendskab til alle faser i en udviklingsproces samt væsentlige værktøjer, der knytter sig til de enkelte faser.

Efter kurset er du i stand til at planlægge og udføre aktiviteter i alle faser af en brugercentreret udviklingsproces.

Du kan med andre ord systematisk inddrage dine brugere og udvikle produkter, der svarer til deres behov.

Virksomhedens udbytte

Efter kurset har virksomheden en medarbejder, der kan

 • hjælpe med at designe mere effektive og sikrere produkter, som kunderne efterspørger
 • give dine kunder en følelse af ejerskab af dit produkt eller din tjeneste
 • opbygge positive brugeroplevelser og øge loyaliteten hos dine kunder

Sådan forløber kurset i brugercentreret design

Første del af kurset giver et overblik over udviklingsprocesser og introducerer Double Diamond. Efterfølgende dykkes der ned i de enkelte designfaser og tilhørende aktiviteter og værktøjer:

 • Right Design: Discover & Research
 • Right Design: Define & Synthesis
 • Designed Right: Develop & Ideation
 • Designed Right: Deliver & Implementation

Indenfor hver fase er der både eksempler og øvelser, der giver dig praktisk erfaring med at anvende værktøjerne.

Vi ønsker, at du som deltager får størst muligt udbytte af kurset. Det vil sige, at viden bliver omsat til praksis i dit arbejde.

Derfor er kurset sammensat, så der er mulighed for at inddrage egne erfaringer i relation til de teorier, konkrete værktøjer, processer og metoder, der undervises i. Derudover undervises der ofte med udgangspunkt i konkrete cases og praktiske eksempler.

Mulighed for at deltage virtuelt

Du kan vælge at deltage online på dette kursus, så fordelene ved at være på afstand online, kombineres med oplevelsen af at være til stede live. Forud for kurset vil du modtage alt kursusmateriale og skabeloner mv. som benyttes under kurset.

Inden kurset

Før kurset vil deltagerne modtage en mail med en opgave og et spørgeskema, som skal besvares.

Selve kurset

 • 3 undervisningsdage fra kl. 9.00-16.00, morgenmad fra kl. 8.30
 • Fuld forplejning

Efter kurset

 • Kursusbevis
 • Adgang til kursusmateriale, inkl. relevante links til yderligere materiale, relevante bøger, artikler og websites
 • Efterservice - mulighed for at kontakte underviseren og få sparring på konkrete problemstillinger, der relaterer sig til kurset

Varighed

3 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

10.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

12.500 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
8. mar. - 10. mar. 2022
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

UX Campus

Dannebrogsgade 5

1660 København V


Arrangementsnummer

341418

Tilmeldingsfrist 01. mar. 2022 - kl. 23:59

Rune Nørager

Adfærds- & designpsykolog, CEO, DesignPsykologi

Rune Nørager er Ph.D. i psykologi og har i mere end 15 år arbejdet med de psykologiske og kognitive, perceptuelle og adfærdsmæssige aspekter af interaktionen mellem mennesker og teknologi. Han underviser på IT Universitetet som ekstern lektor i usability, user experience og servicedesign, og har holdt talrige kurser internt i virksomheder som Bang & Olufsen, Danske Bank, Radiometer og Novo Nordisk.

Kurset afholdes i samarbejde med DesignPsykologi, som også står for undervisningen.

Videreformidling af kontaktinformationer

Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til DesignPyskologi. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent