16.04.2016
4 min læsetid

Gør livet nemmere for brugeren

Et lille firma har specialiseret sig i at arbejde med brugergrænseflader på højteknologiske produkter. De tager over, hvor ingeniørerne slipper.

IDA Learning

af IDA Learning

De vitale konkurrencefordele afgøres nogle gange på den yderste decimal. Det kan være tilfældet, når et produkt skiller sig ud fra andre ved at være særligt brugervenligt, så det kan anvendes umiddelbart af brugeren uden kostbar oplæring eller omstændelig instruktion. 

Produktet skal med andre ord være selvforklarende og kunne tages i brug rent intuitivt. Og skønt det kan lyde simpelt, er det et felt baseret på omfattende forskning og viden om den måde, vi mennesker tænker på, agerer på og om vores samspil med produkter i vores hverdag. Den viden om brugeradfærd og brugeroplevelser skal indlejres i designet af produktet, og det har et mindre firma fra Vesterbro i København specialiseret sig i.

Firmaet Designpsykologi er stiftet af og ejes af Rune Nørager, ph.d., adfærds- og designpsykolog. Blandt kunderne er en række ingeniørtunge virksomheder som Novo, Radiometer og Coloplast. Rune Nørager forklarer:

”Vi kan bidrage med at få produktet til at spille effektivt sammen med den måde, brugeren fungerer på. Hele humlen er, at brugeren ikke selv kan fortælle, hvordan han eller hun fungerer. Du kan ikke fortælle, hvordan din hjerne fungerer, dér er vi nødt til at trække på forskningen. Man kan også sige det på den måde, at firmaerne selv er gode til finde ud af, hvad et produkt skal kunne, mens vores speciale er at løse, hvordan det skal kunne det. Det handler om brugervenlighed for almindelige brugere i forhold til produkter, de bruger i deres hverdag.”

Produktet skal være intuitivt

Et eksempel på tankesættet i designpsykologi er firmaets samarbejde med Coloplast om udviklingen af stomiposer. Det essentielle er, at brugerne skal kunne finde ud af at sætte produktet korrekt på. Hvis huden ikke er tør, eller ikke er ren, kan der opstå problemer.

Her handler det om at understøtte brugerne, så de påsætter produktet korrekt, uden at de skal trække på viden eller oplæring men alene følge, hvad produktet selv fortæller i selve brugssituationen og i forhold til deres eksisterende viden fra egen dagligdag, forklarer Rune Nørager.

Inddrag kundernes oplevelse af dit produkt

Vidste du, at IDA tilbyder en række kurser i UX? Inddrag kundernes oplevelse af dit produkt i produktudviklingen, så sikrer du mere tilfredse kunder og større succes.

Klik her og se IDAs udvag af UX-kurser.

Det vigtigste er at designe produktet på en måde, så det spiller umiddelbart sammen med brugernes færdigheder og forståelse, og det dermed bliver fuldstændig naturligt for brugeren at anvende det rigtigt. Produktet giver selv brugeren den nødvendige viden, og de skal ikke tilegne sig samme viden som specialisterne, der har udviklet produktet.

Rune Nørager,
Ejer, Designpsykologi

Tryghed er essentielt

Det er den mere tekniske side af arbejdet. Dertil kommer en menneskelig dimension, tilføjer han. Brugeroplevelser er også en emotionel størrelse. Følelser gennemsyrer alt, hvad vi gør og kommer i berøring med. Produkter aktiverer emotionelle reaktioner. For brugere af stomiposer er tryghed og diskretion to centrale følelser, som de er opmærksomme på.

”Tryghed spiller en afgørende rolle. Man skal vide, at man kan være tryg ved produktet. Det skal sidde fast, indtil man beslutter at tage det af. Hvis stomiposen pludselig falder af, har du afføring ud over dit tøj, mens du er ude og handle. Så det er en kritisk egenskab ved produktet. Der er ikke noget mere uværdigt end at stå et offentligt sted og være smurt ind i afføring.”

Produkter skal altså designes og udformes på en måde, der minimerer behovet for at forklare, hvordan det skal anvendes. Ikke mindst i kritiske situationer kan det være et udslagsgivende argument for at investere i et bestemt produkt. De færdigheder, man har læst sig til i en vejledning kan være skrøbelige og let blive glemt, når lokummet brænder.

I et samarbejde med Radiometer har Rune Nørager og hans kolleger medvirket til udformningen af en avanceret blodmåler. Et produkt, der henvender sig den professionelle bruger som  sygeplejersker og læger.

De var især opmærksomme på to forhold. En sygeplejerske skal måske bruge op mod 50 forskellige apparater i løbet af en dag, så der er ikke tid til at læse lektier inden. Desuden er der et stort flow af ansatte, som det vil kræve betydelige ressourcer at uddanne i brugen af produktet.

”Der kunne sagtens være en oplæring i en rolig og afslappet træningssituation. Men virkeligheden er ofte en anden, som kræver et produkt, der er stressrobust. Så vi har hjulpet med at stressteste produktet i pressede situationer, så det så at sige er paniksikret. Og det giver en konkurrencefordel, hvis de kan gå ud og fortælle til deres indkøbere, at vi kan dokumentere, at en sygeplejerske kan gå hen til det her produkt og anvende det i alle typer situationer uden at skulle læse en manual eller undervises først. Vores tests viser, at det kan man, hvis man blot har prøvet at lave en blodprøve før.”

Alle produkter har en brugergrænseflade, som kan designes på en måde, der gør anvendelsen nemmere for brugeren, pointerer han. Opgaven for designpsykologen er at afklare, hvad der er unødvendigt for os at lære, så vi kan gå intuitivt til værks. Og der kommer deres viden i spil.

”Vi kan bidrage med en systematik og nogle værktøjer baseret på valid forskning, så vi kommer hele vejen rundt om et produkt. Og det er vigtigt for kunden at have det med fra starten i udviklingen.”