31.08.2020
4 min læsetid

Google design sprint i praksis

Google design sprint er en innovationsmetode, hvor du på 5 dage skaber og tester konkrete løsninger på dine udfordringer i produkt- eller servicedesign. Se et eksempel på, hvordan det kan foregå i praksis.

IDA Learning

af IDA Learning

Design sprint stammer fra Google Ventures, hvor interne sprint-coaches siden 2010 har faciliteret udviklingen af nye visioner, processer og produkt- eller service koncepter.

Tilgangen er siden hurtigt blev udbredt i både private og offentlige virksomheder, fordi den gør noget helt unikt: Et lille team går fra ide til et afprøvet løsningskoncept, på kun 5 dage – og metoden kan skaleres op og ned.

Sådan forløber et Google design sprint i praksis

Google design sprint er i sin grundform bygget op af fem sammenhængende dage, hvor et mindre designteam arbejder på at udvikle en løsning. Forløbet er ikke altid fem dage, men det er et godt udgangspunkt - især første gang man gør det.

Hver dag i et Google design sprint har som udgangspunkt sin egen udfordring, der skal løses denne dag.

Her kan du læse et eksempel på, hvordan et design sprint kan forløbe. I dette tilfælde arbejder et team på at udvikle en løsning til at forbedre ældres liv på plejehjem.

Dag 1 – Define and learn

Udfordringen med at forbedre ældres liv på plejehjem kortlægges af teamet i flowcharts på et whiteboard. Specialister i form af plejehjemspersonale inddrages, og de kommenterer på flowchartet.

Dag 2 – Ideate

Teamet udvikler idéer til, hvordan de forbedrer livskvaliteten for ældre. Det kan både være originale ideer og idéer de ”låner” andre steder fra.

Idéerne kunne i dette tilfælde være inden for områderne: ”kontrol over rummet”, ”det gode måltid”, ”socialt samvær” og ”ekskursioner og rejser”.

Dag 3 – Decide

Her handler det om at forstå de konkrete idéer i hvert område dybere – for eksempel kan ”fjernbetjente gardiner” være en konkret idé inden for området ”kontrol over rummet”.

Beslutningstageren - der i dette tilfælde er bygherren til et nyt plejehjem - deltager i udvælgelsen af idéer, der skal prototypes.

Dag 4 – Prototype

Her bygger teamet på kun én dag en prototype i en kvalitet, som brugeren tror er ægte. I dette tilfælde en tablet med et program, der styrer varme, gardiner etc. i rummet og også kan bruges til at booke mad udefra. På den måde kan den ældre holde arrangementer uden at ”spørge først”.

Prototypen er kun en facade, men den ser ægte ud.

Dag 5 – Test

Det, der er vigtigst at teste i dette eksempel, er, hvorvidt den ældre kan finde ud af at bruge systemet.

Tabletten bliver givet til ældre af en medarbejder på plejehjemmet, der er med i sprint-gruppen. Personen observerer den ældre, der bruger tabletten til for eksempel at arrangere en middag med familien.

Testen viste, at de ældre var rigtig gode til at bruge denne type løsninger, og derfor bliver udviklingen af et ægte system igangsat.

Dette eksempel viser, hvordan et team kan komme rigtig langt med et projekt gennem et intenst fem dages forløb – i modsætning til endags-workshops hver måned, hvor ingen helt husker, hvor teamet sluttede af sidst. 

Beslutningstageren skal inkluderes i processen

Undervejs deltager en beslutningstager på særligt vigtige tidspunkter. Det er essentielt, at beslutningstageren bakker op om de valg, der bliver truffet undervejs – for eksempel udvælgelsen af hvilke koncepter, der skal prototypes og testes.

Hvis beslutningstageren ikke er med undervejs, er der en fare for, at projektet aldrig kommer videre efter testen. Der er også en risiko for at beslutningstagerne ellers vælger et af de andre koncepter, som de bedre kunne lide, men som ikke er testet.

Lær at drive Google Design Sprint

Kom i dybden med Google design sprint på tre dage og bliv klar til selv at gennemføre design sprints. Læs mere her.