18.04.2016
4 min læsetid

Man kan ikke basere beslutninger på mavefornemmelser

Hos Radiometer måles brugeroplevelser efter samme kriterier og metode som andre elementer i udviklingen af nye produkter til sundhedssektoren. Det hindrer endeløse diskussioner og unødigt nørderi.

IDA Learning

af IDA Learning

Sidsel Støvring er 30 år. Hun er kandidat i Produkt og Designpsykologi fra Aalborg Universitet i 2012. Året efter blev hun ansat i Radiometer, og siden i fjor har hun ledet et team af  specialister, der arbejder med at udvikle brugervenlighed og brugeroplevelser for nye produkter.

Discipliner som Usability og User Experience (UX), på dansk brugervenlighed og brugeroplevelser, har vundet indpas i mange højteknologiske virksomheder såvel herhjemme som internationalt de senere år.

Det er der en god grund til. Optimalt brugerdesign og den tilhørende brugeroplevelse kan være en afgørende forskel på to produkter, der ellers ligner hinanden i de teknologiske løsninger og ikke adskiller sig afgørende i pris.

Men det er samtidig et felt, der i nogen grad er præget af bløde værdier og antagelser. Det bør man styre udenom, for investering i at arbejde med brugervenlighed og brugeroplevelser er ikke meget bevendt, hvis værdien ikke er målbar på linje med andre funktioner i en virksomhed, pointerer Sidsel Støvring, UX/Usability Engineering Manager hos den danske medico-koncern Radiometer, der har hovedkvarter i Brønshøj udenfor København.

Radiometer leverer produkter og løsninger til sundhedssektoren. Produkterne reguleres ved krav til, at de skal være sikre og effektive. Her er altså ingen fordring om, at produkterne skal være lækre og have æstetisk værdi. Men man kan optimere brugernes oplevelse af at bruge produkterne og produktets brugervenlighed i relevante arbejdssituationer. Her kommer Sidsel Støvring og hendes kolleger ind i billedet som et bindeled mellem markedet og de tekniske funktioner hos Radiometer.

Hun er leder af et team af specialister på tværs af organisationen, og sammen har de udviklet et måleredskab, som indgår i arbejdet med at gøre designet af Radiometers produkter så brugervenlige som muligt for blandt andet de laboranter og sygeplejersker, der er i daglig kontakt med dem.

Styrk dine UX-kompetencer for at få større sucess

På IDA's kurser i UX lærer du at inddrage dine brugeres perspektiv, så du sikrer, at dine produkter eller service er tilpasset de konkrete behov på markedet.

IDA udbyder 3 UX-kurser, der giver dig og din virksomhed en detaljeret forståelse af, hvordan dit produkt eller service kan forbedres samt konkrete værktøjer og metoder til at optimere brugeroplevelsen.

Læs mere om IDAs UX og Design thinking kurser.

I praksis gør vi brugeroplevelser om til tal i en metrik. De bliver dermed kvantificerbare, og det er en metode, som giver os et meget præcist styringsinstrument i en udviklingsproces. Metoden sikrer, at vi er enige om, hvad vi forstår ved brugeroplevelser og ikke spilder tid på vage fornemmelser og diskussioner på et løst grundlag.

Sidsel Støvring,
UX/Usability Engineering Manager, Radiometer,

"Metrikken indeholder en stor mængde informationer og medvirker til, at vi igennem udviklingsprocessen har en sikker indikation af, om vi bevæger os i den rigtige retning. Vi får konsistente mål for, hvor vi er, og hvor vi skal hen for at nå vores mål for et givet produkt. 

Et redskab for alle - ikke kun UX-designerne

Redskabet anvendes på tværs af de forskellige afdelinger i virksomheden, det er let at forstå og arbejde med. Alle vores produkter har dermed et fælles DNA, og det indebærer blandt andet, at vi kan kommunikere klart og konsekvent på et grundlag, vi alle forstår."

Et givent tal fortæller Sidsel Støvring og hendes team om blandt andet omkostningerne ved en produktudvikling og en pris, som vil være den rigtige på et bestemt marked. Når de så skal gøre deres observationer af brugerne operationelle og levere informationer til tekniske løsninger, har de et sikkert grundlag og undgår at ”nørde med overflødige features."

Observationerne og tests af prototyper foregår ude hos brugerne, hvor teamet iagttager eksempelvis sygeplejersker på arbejde. I deres funktion er det afgørende at kende arbejdsgangene og infrastrukturen på et sygehus. Det vil sige, hvor er apparaterne placeret, hvor langt skal blodprøverne transporteres for at nå fra patienterne til apparaterne, hvordan arbejder brugeren, i dette tilfælde sygeplejerskerne, i realistiske arbejdssituationer. Så er der hensyn til diversitet, sygeplejersker har forskellig højde og forskellig størrelse hænder eksempelvis.

"Vores viden bliver derefter omsat til tal til i metrikken, og de bløde observationer bliver dermed kvantificerbare. Det er et stort forarbejde at etablere metrikken, men det er det hele værd. Sagt på en anden måde, er vi med til at sørge for, at de, der i sidste ende skal træffe en beslutning, har den nødvendige information og det optimale grundlag til at træffe den rigtige beslutning."