Kursus

Strategisk UX

Lær at arbejde strategisk med brugeroplevelsen og gør UX til en konkurrencefordel. På IDAs kursus lærer du at gøre UX-initiativer målbare, så du kan kommunikere dem eksternt for kunder og internt for beslutningstagere.


Tid og sted

 • 18.01.22

  København V

 • 06.09.22

  København V

Varighed: 3 dage

Den rette UX-profil giver en målbar konkurrencefordel

Brugeroplevelsen (UX) er essentiel i forhold til at realisere værdien af dit produkt. Sagt på en anden måde, er UX forretningskritisk og dermed et emne, der bør være en væsentlig del af din virksomheds strategi. Dette gælder på tværs af brancher og produkter.

På kurset bliver du i stand til at kortlægge organisationens UX-profil og finde områder, hvor der med fordel kunne være større fokus på UX. Du får viden om, hvordan du kan facilitere en kulturel forandring orienteret mod UX i organisationen og dermed få konkurrencemæssige fordele. I forbindelse med dette, lærer du at styre en designproces i tværfaglige designteams, som naturligt er drevet af mange forskellige forståelser og logikker knyttet til forskellige faglige profiler. Sagt på en anden måde, lærer du, hvordan du integrerer faglige forskelligheder med et fælles forretningsstrategisk sprog. Ydermere lærer du, hvordan UX-tiltag gøres målbare og omdannes til Key Performance Indicators (KPI) med henblik på at synliggøre Return On Investment (ROI) internt for beslutningstagere og eksternt for kunder.

Værktøjskasse & kompetencer

På kurset bliver du indført i seks emner (i.e. designkompasser), som kan hjælpe dig med at navigere i logikker og begreber inden for design og effektivt styre organisationen i en retning mod at være mere UX orienteret:

Dag 1:

 • Designproces rammeværker: Introduktion og sammenligning af rammeværker, bl.a. Design Thinking og brugercentretet design samt kobling til ISO 9241-210 standarden og system engineering V modellen. Formålet er at få en solid forståelse af forskelle og ligheder på væsentlige rammeværker.
 • Brugeroplevelse og markedsdifferentiering: Forstå hvordan man kan differentiere produkter og hvordan design kan en skabe forretningsmæssig værdi på meget forskellige måder.

Dag 2:

 • Overblik over segmenter: Som beslutningstager og leder præsenteres du for mange brugerindsigter og brugersegmenteringer. Du lærer, hvordan disse kan struktureres, prioriteres og anvendes i en designstrategi.
 • Value Proposition: Værktøjet Value proposition kan bruges som grundlag i en designstrategi. Lær at analysere, prioritere og formidle brugerbehov ved brug af Value Proposition.

Dag 3:

 • Brugerdata i designprocessen: Et datadrevet grundlag er nøglen til effektive udviklingsprojekter. Forstå hvordan forskellige datatyper bruges effektivt i forskellige dele af designprocessen.
 • UX forretningsprofil: Kortlæg organisationens designmodenhed med henblik på at udvikle denne. Lær at lave en designstrategi og forstå hvordan denne kan forankres på tværs af fagligheder i designteams.

Kurset er for dig, der vil arbejde strategisk med brugeroplevelser

Kurset er rettet mod dig, der er leder, produktejer, UX-lead eller beslutningstager i forbindelse med produktudvikling, eller som ønsker at opkvalificere dig inden for disse områder.

Dit udbytte

Kurset giver dig en værktøjskasse med seks designkompasser, som kan hjælpe dig med at navigere effektivt i begreber, logikker og processer, som er knyttet til design og forskellige fagligheder i designteams. Kurset lærer dig at lave en UX-forretningsstrategi, navigerer efter denne samt at integrere faglig diversitet i tværfaglige designteams ved hjælp af et fælles forretningsstrategisk sprog. Med kurset kan din virksomhed blive i stand til at realisere forretningsværdien af design.

Sådan forløber kurset i Strategisk UX design

Vi ønsker, at du, som deltager, får størst muligt udbytte af kurset. Det vil sige, at viden bliver omsat til praksis i dit arbejde. Derfor er kurset sammensat, så der er mulighed for at inddrage egne erfaringer i relation til de teorier, værktøjer, processer og metoder, der undervises i. Derudover undervises der ofte med udgangspunkt i konkrete cases.

Mulighed for at deltage virtuelt – vi kalder det ”OnLive” deltagelse

Du kan altid vælge at deltage OnLive på kurset, hvor fordelene ved at være på afstand online, kombineres med oplevelsen af at være til stede live. Forud for kurset vil du modtage alt kursusmateriale og skabeloner mv. som benyttes under kurset.

Før kurset

 • Før kurset vil deltagerne modtage en mail med en opgave og et spørgeskema som skal besvares

Selve kurset

 • 3 undervisningsdage fra kl. 9.00-16.00, morgenmad fra kl. 8.30
 • Kursusmateriale samt diverse skabeloner
 • Fuld forplejning

 

Efter kurset:

 • Kursusbevis
 • Adgang til kursusmateriale, inkl. relevante links til yderligere materiale, relevante bøger, artikler og websites
 • Efterservice - mulighed for at kontakte underviseren og få sparring på konkrete problemstillinger, der relaterer sig til kurset

Varighed

3 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

10.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

12.500 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
18. jan. - 20. jan. 2022
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

UX Campus

Dannebrogsgade 5

1660 København V


Arrangementsnummer

341421

Tilmeldingsfrist 11. jan. 2022 - kl. 23:59

Rune Nørager

Adfærds- & designpsykolog, CEO, DesignPsykologi

Rune Nørager er Ph.D. i psykologi og har i mere end 15 år arbejdet med de psykologiske og kognitive, perceptuelle og adfærdsmæssige aspekter af interaktionen mellem mennesker og teknologi. Han underviser på IT Universitetet som ekstern lektor i usability, user experience og servicedesign, og har holdt talrige kurser internt i virksomheder som Bang & Olufsen, Danske Bank, Radiometer og Novo Nordisk.

Videreformidling af kontaktinformationer

Kurset afholdes i samarbejde med DesignPsykologi, som også står for undervisningen.

Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til DesignPyskologi. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent