Kursus

Usability tests - datadrevet UX-design

Få et kvalificeret datagrundlag og træf de rigtige designbeslutninger i jeres udviklingsproces. På dette kursus i usability tests og datadrevet UX-design lærer du at indsamle pålidelige, relevante brugerdata og får dybere indsigt i dine produkter.


Tid og sted

 • 01.02.22

  København V

 • 16.08.22

  København V

Varighed: 3 dage

Få et datadrevet fundament for dine designbeslutninger med usability tests

Usability tests bruges til at lave målinger af brugeroplevelsen (UX-målinger). Data om brugernes interaktion og oplevelse er værdifuldt i forbindelse med styring af produktudvikling. En datadrevet tilgang kan gøre, at udviklingsprojekter målrettes, effektiviseres, kvalitetssikres og valideres.

Når du skal måle brugeroplevelsen, er metodeovervejelser essentielle. Det er kritisk at vælge den rigtige metode, og vide hvordan metoden anvendes. Gode UX-målinger giver relevante og pålidelige brugerdata, som kan fungere som et kvalificeret fundament for designbeslutninger. Omvendt vil uhensigtsmæssige UX-målingermedføre risiko for upålidelige data og et kompromitteret beslutningsgrundlag.

På kurset får du en værktøjskasse til indsamling af brugerdata. Du får værktøjer, som kan anvendes i alle dele af en udviklingsproces. Du får bl.a. en nuanceret forståelse af usability test/brugervenlighedstest, samt tilhørende værktøjer til alt fra planlægning, udførelse, analyse og afrapportering.

Formålet med værktøjerne er at kunne give klare og veldokumenterede anbefalinger til udvikling af design.

Værktøjskasse & kompetencer inden for usability tests

Kurset giver dig en bred indføring i værktøjer til at indsamle brugerdata i alle dele af en udviklingsproces. Du får bl.a. viden og værktøjer indenfor følgende emner:

 • Brugerstudier & usability tests: Du får viden om forskellige, centrale typer af brugerstudier og usability tests, herunder: Eksplorative studier, diagnostiske tests, formative usability test, summative usability tests og komparative (benchmark) studier. Du får viden om, hvornår de forskellige målinger anvendes, og hvordan du vælger den rigtige målemetode.
 • Typer af brugerdata: Du får viden om forskellige typer af brugerdata, bl.a. måling af performance, måling af interaktion mellem bruger og produkt - cursor tracking og eye-tracking, måling af mentale modeller, måling af præferencer og håndteringsmålinger.
 • Forberedelse, studiedesign & udførsel: Du får viden om, hvordan et studie forberedes, herunder: Målsætning, design af protokol og moderatorguide, setup og iscenesættelse, overvejelser om valg af think-aloud metoden, stress-testning, testning af et produkts robusthed med vidensdrevne spørgsmål, spørgeteknikker ud fra PCA (Perception, Cognition & Action) m.v.
 • Analyse & implementering: Du får indsigt i, hvordan man ud fra brugerdata kan analysere kerneårsager og udarbejde klare og retningsgivende anbefalinger. Du lærer også, hvordan anbefalinger prioriteres ud fra alvorlighed og hyppighed.

Kurset er for dig, der skal arbejde med indsamling af brugerdata

Kurset giver dig værktøjer til at udføre måling af brugeroplevelsen på tværs af produkter. Kurset er både for:

 • Dig der allerede arbejder med måling af brugeroplevelsen
 • Dig der skal til eller gerne vil arbejde med usability tests
 • Dig der er projektleder eller produktudvikler, og som ikke selv skal indsamle brugerdata, men ønsker at få indblik i processen.

Dit udbytte

Kurset giver dig færdigheder til at kunne indsamle data om brugeroplevelsen - at kunne måle UX. Du bliver i stand til at kunne udføre alle dele af en brugertest:

 • Strategisk valg af test ud fra formål
 • Forberedelse og design af brugerstudie eller brugertest
 • Praktisk udførsel af brugerstudie eller brugertest (dataindsamling)
 • Analyse af kerneårsager, udarbejdelse af anbefalinger, prioritering og formidling
 • Implementering af designløsninger

Virksomhedens udbytte

Virksomheden har efter kurset en medarbejder, der kan

 • udvælge og gennemføre brugerstudier og usability tests i virksomheden,
 • identificere påkrævede ændringer for at forbedre et produkts ydeevne og brugernes tilfredshed,
 • udarbejde klare og retningsgivende anbefalinger til , baseret på data
 • spare virksomheden og brugerne for tid og penge

 

 

Sådan forløber kurset i Usability tests – datadrevet UX-design

Vi ønsker, at du, som deltager, får størst muligt udbytte af kurset. Det vil sige, at viden bliver omsat til praksis i dit arbejde. Derfor er kurset sammensat, så der er mulighed for at inddrage egne erfaringer i relation til de teorier, værktøjer, processer og metoder, der undervises i. Derudover undervises der ofte med udgangspunkt i konkrete cases.

Mulighed for at deltage virtuelt

Du kan vælge at deltage online på dette kurseus, så du kan kombinere fordelene ved at være på afstand online med oplevelsen af at være til stede live. Forud for kurset vil du modtage alt kursusmateriale og skabeloner mv., som benyttes under kurset.

Inden kurset

Før kurset vil deltagerne modtage en mail med en opgave og et spørgeskema som skal besvares. 

Selve kurset

 • 3 undervisningsdage fra kl. 9.00-16.00, morgenmad fra kl. 8.30
 • Kursusmateriale samt diverse skabeloner
 • Fuld forplejning

Efter kurset

 • Kursusbevis
 • Adgang til kursusmateriale, inkl. relevante links til yderligere materiale, relevante bøger, artikler og websites
 • Efterservice - mulighed for at kontakte underviseren og få sparring på konkrete problemstillinger, der relaterer sig til kurset

Varighed

3 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

10.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

12.500 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
1. feb. - 3. feb. 2022
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

UX Campus

Dannebrogsgade 5

1660 København V


Arrangementsnummer

341416

Tilmeldingsfrist 25. jan. 2022 - kl. 23:59

Rune Nørager

Adfærds- & designpsykolog, CEO, DesignPsykologi

Rune Nørager er Ph.D. i psykologi og har i mere end 15 år arbejdet med de psykologiske og kognitive, perceptuelle og adfærdsmæssige aspekter af interaktionen mellem mennesker og teknologi. Han underviser på IT Universitetet som ekstern lektor i usability, user experience og servicedesign, og har holdt talrige kurser internt i virksomheder som Bang & Olufsen, Danske Bank, Radiometer og Novo Nordisk.

Kurset afholdes i samarbejde med DesignPsykologi, som også står for undervisningen.

Videreformidling af kontaktinformationer

Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til DesignPyskologi. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent