Kursus

UX-design

Inddrag kundernes oplevelse af dit produkt i produktudviklingen, så sikrer du mere tilfredse kunder og større succes. Lær at designe bedre løsninger baseret på viden om kunderne.

Benyt brugeroplevelsen aktivt for at få større succes

Få forankret UX hos den enkelte medarbejder og få et delt UX sprog på tværs af organisationen med korrekt og opdateret viden om, hvordan mennesker fungerer omsat til operationelle praktiske designredskaber.

Nøglen til succesfuldt UX-arbejde er at integrere effektive værktøjer i dine nuværende udviklingsprocesser, bygget på en arbejdsmodel for, hvordan mennesker fungerer, suppleret med konkrete værktøjer, der fortæller dig, hvordan design optimeres i forhold til brugerne.

UX-ekspertværktøjer støtter din daglige produktudvikling af brugergrænseflader i alle typer produkter - mekaniske og mekatroniske devices, grafiske skærme, trykt materiale mv. Værktøjerne gør det, sammen med traditionelle procesværktøjer så som brugertests, muligt løbende at kvalitetsikre og optimere brugeroplevelsen af dit produkt.

De designpsykologiske UX-ekspertværktøjer samler de bedste og lettest tilgængelige redskaber fra psykologien og formidler dem i et praksis- og anvendelsesorienteret format. Hermed kan kursets indhold umiddelbart tages i brug i dit daglige arbejde.

Den enkelte medarbejder får mulighed for at forstå brugerens samspil med produktet og løbende udvikle optimale løsninger.

Det lærer du på kurset

På kurset lærer du, at bruge ux-ekspertværktøjer og de tilhørende design drivers, der fortæller dig konkret hvordan brugergrænsefladen kan forbedres, så dine kunder opnår det optimale udbytte af dit produkt. Hermed kan du i den daglige produktudvikling optimere valg af designløsninger ud fra en forståelse af brugernes perception, tænkning og adfærd. Design drivers er nøglen til intuitive og brugervenlige produkter.

For medarbejdere - også dem der ikke direkte arbejder med produktudviklingen - giver det:

 • Kendskab til centrale designpsykologiske begreber, teorier og metoder
 • En nuanceret, differentieret og præcis forståelse af “intuitivt”, “brugervenligt” og “brugeroplevelse”.
 • Forståelse for fordele og ulemper ved forskellige designløsninger
 • Basale og intellektuelle færdigheder kan understøttes i teknologidesign
 • Kompetencer til at udarbejde et systematisk design- og betjeningsreview
 • Overblik over sammenhængen mellem UX og centrale HCI værktøjer og metoder

Kurset er for dig, der er produktudvikler, eller som vil lære et fælles UX-sprog

Dette kursus er relavant for:

 • Produktudviklere der ønsker at arbejde mere målrettet, præcist og effektivt med at designe bedre løsninger baseret på dyb viden om mennesker.
 • Produktudviklere som ønsker værktøjer til at designe og udvikle brugervenlige og intuitive brugergrænseflader
 • Produktudviklere der ønsker praktiske og operationelle designværktøjer
 • Direktører og chefer af R&D afdelinger, der ønsker viden om UX og ønsker et fælles professionelt ux-sprog på tværs af afdelinger og horisontalt i ledelsesstrukturen

Dit udbytte:

 • Kendskab til centrale designpsykologiske begreber, teorier og metoder
 • En nuanceret, differentieret og præcis forståelse af “intuitivt”, “brugervenligt” og “brugeroplevelse”
 • Kunne argumentere for fordele og ulemper ved forskellige designløsninger baseret på ekspertviden
 • Kompetencer til at udarbejde systematiske uxReviews
 • Overblik over sammenhængen mellem UX og centrale HCI-værktøjer og metoder

Sådan forløber kurset i UX-design

Vi ønsker, at vores deltagere får størst muligt udbytte af kurset, hvilket vil sige, at viden bliver omsat til ændret praksis i deres virksomhed. Derfor er kurset sammensat, så deltagerne får indsigt i relevante teorier, værktøjer, processer og metoder, der hjælper deltagerne med at komme i gang, når de igen er tilbage i deres daglige arbejde og skal prøve kræfter med UX.

Under kurset arbejdes der med en fast daglig rytme bestående af syv blokke. Hver blok består af 30 minutters oplæg, 20 minutters øvelse og 10 minutters pause. Denne kadence sikrer det bedst mulige læringsudbytte for kursusdeltagerne.

Selve kurset:

 • 2 undervisningsdage
 • Fuld forplejning
09:00-16:00

Dag 1

 • Introduktion til usability og UX
 • Pyramidemodellen & designvektorer
 • Vektor 1: UX og basale færdigheder
 • Vektor 2: Ekstern kognition
 • Vektor 3: Sammenhæng og redundans
 • Vektor 4: Mentale modeller
 • Vektor 5+6+7: Simplificering, automatisering og opmærksomhed
09:00-16:00

Dag 2

 • Aktivitetsværktøjet
 • Middleworld værktøjet
 • Embodiment værktøjet
 • Bulls-eye kommunikationsmodellen
 • Agil UX: Design- og betjeningsreview
 • Root Cause analyse
 • Design drivers

Efter kurset:

 • Kursusbevis
 • Adgang til kursusmaterialet, inkl. relevante links til yderligere materiale, relevante bøger, artikler og websites
 • Efterservice – mulighed for at kontakte underviseren og få sparring på konkrete problemstillinger, der relatere sig til kurset.

Rune Nørager

Adfærds- & designpsykolog, CEO

Rune Nørager er Ph.D. i psykologi og har i mere end 15 år arbejdet med de psykologiske og kognitive, perceptuelle og adfærdsmæssige aspekter af interaktionen mellem mennesker og teknologi. Han underviser på IT Universitetet som ekstern lektor i usability, user experience og servicedesign, og har holdt talrige kurser internt i virksomheder som Bang & Olufsen, Danske Bank, Radiometer og Novo Nordisk.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent