Kursus

UX-interviewteknikker

Hvordan adskiller et brugerinterview sig fra en hverdagssamtale? Hvor empatisk skal jeg være? Hvordan sikrer jeg, at den verbale data er valid? Få redskaberne til at indhente verbale data om brugernes behov, oplevelser og ubevidste logikker.


Tid og sted

 • 26.10.21

  København V

 • 12.04.22

  København V

Varighed: 3 dage

r DU er måleredskabet som sikrer relevant og pålidelige data

I en udviklingsproces er det essentielt at forstå brugernes oplevelser, behov, holdninger, værdier m.m. En central metode til dette er interviewet. Da interviewet er en samtale mellem dig og brugeren, er du selv måleinstrumentet. Kurset vil give dig viden, som kan gøre dig - som måleinstrument - mere præcist, og dermed være med til at sikre at du får gode verbale data (relevant og pålidelig).

Interviewet er en vigtig metode i alle dele af en udviklingsproces - lige fra helt tidlige brugerindsigter, til udvikling og modning af en prototype/et produkt og til formativ testning.

Særligt for dette kursus i interviewteknikker er, at kurset bygger på viden fra psykologien. Det gør det, fordi psykologien har en lang række teorier, metoder og værktøjer, som netop relaterer sig til, hvordan sproget bruges til at indhente viden om menneskers oplevelser og indre liv. Disse teorier, metoder og værktøjer, er netop centrale, når man skal indhente viden fra brugere i forskellige dele af en udviklingsproces. Derfor undervises kurset af psykologer, som har viden om psykologiske principper og værktøjer og erfaring med, hvordan disse omsættes til designløsninger i en udviklingsproces.

Værktøjskasse & kompetencer

På kurset får du en dybdegående forståelse af, hvordan et interview udføres og hvordan verbale indsigter kvalitetstestes. Du får bl.a. kendskab til:

09:00-16:00

Dag 1

 • Ordet som datakilde: Verbal data i markedsundersøgelser og udviklingsprocesser, forskellige typer af verbale data og kvalitetssikring af verbale data (pålidelighed, bias, group thinking, priming m.m.).
 • Interviewet som metode: Interviewets formål, interviewet til tidlige brugerindsigter, interviewet i kontrast til andre typer samtaler (scripts, regler og rammesætning) og psykologiske principper i interviewet, udførsel af interviewet, spørgeteknikker, m.m.
09:00-16:00

Dag 2

 • Verbale data og indsigt i brugeroplevelser, mening og mentale modeller: Mentale modeller og deres betydning, metoder til belysning af mentale modeller og analyse af mentale modeller
 • Systematisk afdækning af personlige oplevelser: Introduktion til “repertory grids”, systematisk undersøgelse af brugerens personlige oplevelser og analyse af repertory grids
09:00-16:00

Dag 3

 • Verbale data i brugervenlighedstests (1): Interviewet i brugervenlighedstests, tænke-højt protokoller, kombination af observation og interview, vidensdrevne spørgsmål
 • Verbale data i brugervenlighedstests (2): Test af robusthed samt dataanalyse og afrapportering

På kurset får du både relevant teori, konkrete metoder og praktiske eksempler. Derudover er der en lang række praktiske øvelser, så du får erfaring med at udføre et interview.

Kurset er for dig, der arbejder med verbale brugerindsigter, eller skal til at arbejde med verbale brugerindsigter

Dette kan enten være som led i tidlig produktudvikling, testning af et produkt eller generel indsamling af brugerindsigter.

Dit udbytte

I interviewet er du selv måleredskabet, der skal sikre gode verbale data.

 • Kurset giver dig færdigheder og viden om psykologiske principper, som gør dig i stand til at stille de rigtige spørgsmål på den rigtige måde og kvalitetssikre verbale inputs.
 • Du får derudover kendskab til, hvordan forskellige interview-metoder anvendes i forskellige faser af en udviklingsproces.
 • Kurset giver dig også viden om, hvordan du omsætter verbale data til brugerindsigter.

Sådan forløber kurset i Interviewteknikker  

Vi ønsker, at du som deltager, får størst muligt udbytte af kurset. Det vil sige, at viden bliver omsat til praksis i dit arbejde. Derfor er kurset sammensat, så der er mulighed for at inddrage egne erfaringer i relation til de teorier, værktøjer, processer og metoder, der undervises i. Derudover undervises der ofte med udgangspunkt i konkrete cases.

Mulighed for at deltage virtuelt

Du kan altid vælge at deltage online på kurset, hvor fordelene ved at være på afstand online, kombineres med oplevelsen af at være til stede live. Forud for kurset vil du modtage alt kursusmateriale og skabeloner mv. som benyttes under kurset.

Før kurset

 • Før kurset vil deltagerne modtage en mail med en opgave og et spørgeskema som skal besvares

Selve kurset

 • 3 undervisningsdage fra kl. 9.00-16.00, morgenmad fra kl. 8.30
 • Kursusmateriale samt diverse skabeloner
 • Fuld forplejning

Efter kurset:

 • Kursusbevis
 • Adgang til kursusmateriale, inkl. relevante links til yderligere materiale, relevante bøger, artikler og websites
 • Efterservice - mulighed for at kontakte underviseren og få sparring på konkrete problemstillinger, der relaterer sig til kurset

Varighed

3 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

10.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

12.500 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
26. okt. - 28. okt. 2021
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

UX Campus

Dannebrogsgade 5

1660 København V


Arrangementsnummer

340870

Rune Nørager

Adfærds- & designpsykolog, CEO, DesignPsykologi

Rune Nørager er Ph.D. i psykologi og har i mere end 15 år arbejdet med de psykologiske og kognitive, perceptuelle og adfærdsmæssige aspekter af interaktionen mellem mennesker og teknologi. Han underviser på IT Universitetet som ekstern lektor i usability, user experience og servicedesign, og har holdt talrige kurser internt i virksomheder som Bang & Olufsen, Danske Bank, Radiometer og Novo Nordisk.

Videreformidling af kontaktinformationer

Kurset afholdes i samarbejde med DesignPsykologi, som også står for undervisningen.

Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til DesignPyskologi. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent