Kursus

Agil ledelse

Idealet om klar hierarkisk linjeorganisering med afgrænset ledelsesrum, KPI’er, compliancekrav og klar placering af ansvar og kontrol er under pres og erstattes af et ideal om agil organisering og ledelse. Men hvordan gør man det i praksis som leder?

Tid og sted

 • 23.10.19

  København V

 • 28.01.20

  København SV

 • 12.05.20

  København V

Varighed: 2 dage

 

Brug dit personlige lederskab til at skabe agile teams, kulturer og organisationer

På kurset får du 2 dages intensiv træning i agil ledelse i praksis. Vi tager afsæt i din konkrete ledelsesopgave og arbejder med, hvordan du kan lede agilt og skabe en agil kultur, hvor der er plads til, at dine medarbejdere også kan arbejde mere agilt.

Kurset tager dig både igennem begrebsafklaring og forståelse af, hvad agil ledelse er, og hvordan du kan lære at bruge modsatrettede ledelsestilgange og organiseringsformer uafhængigt af dine personlige præferencer. Du vil få lejlighed til at træne en lang række ledelsesværktøjer som du efterfølgende kan bruge til at tænke og lede mere agilt i det daglige. Og vi vil arbejde med muligheden for at skabe en agil og lærende kultur i den organisation, du arbejder i, med fokus på, hvad du selv kan gøre for at arbejde på en mere agil måde ift. dit team og den organisatoriske kontekst, du arbejder i.

Det arbejder du med på kurset:
Den agile leder stiller skarpt på, hvad agil ledelse betyder for dig som leder. Det giver dig værktøjer til at styrke dit personlige lederskab og klæde dig på til at have en mere agil ledelsesadfærd i praksis. Her berører vi bl.a.:

 • Det agile mindset og modet til agil ledelse
 • Agil ledelsesadfærd
 • Forståelse, selvindsigt og træning
 • Distribueret ledelse
 • Coaching og feedback

Agil teamledelse beskæftiger sig med, hvordan du sætter, driver, udvikler og skaber agilitet i teamet. Her fokuserer vi bl.a. på:

 • Ledelse af selvorganiserende teams
 • Facilitering af agilt teamsamabejde og -møder
 • Konflikthåndtering og samarbejde i selvorganiserende teams
 • Ledelseskommunikation og rammesætning af vision, mål og krav
 • Feedback og læring i det agile teamsamarbejde

Agile organisationer og kultur

 • Agil ledelse i ikke-agile organisationer: strukturelle udfordringer i praksis
 • Magt og hierarki
 • Grænsekrydsende agil ledelse og tværgående samarbejde
 • Agile metoder og roller i agil organisering
 • Organisationsdesign i praksis
 • Den lærende kultur
 

Kurset er for dig, der vil fremtidssikre din organisation

Kurset er for dig, der ønsker at lykkes som leder med at kunne lede agilt på tværs af organisationsformer og aktivt bidrage med at skabe en team- og læringskultur med samarbejdsrum på kryds og tværs af organisatoriske grænser.

Dit udbytte
Efter kurset er du en leder, der har:

 • indsigt i og værktøjer til at arbejde med mere kollektive ledelsesmodeller og mere fleksible organisationsformer.
 • redskaber til at understøtte udviklingen af en vi-kultur, hvor ‘samarbejdsrum’ på kryds og tværs af organisationen er normen – og ikke undtagelsen.
 • færdigheder til at lede agile og selvorganiserede teams.
 • indsigt i styrker og udviklingsområder, som er med til at udvikle din lederidentitet og modet til agil ledelse.
 • evner og færdigheder i at kunne bruge modsatrettede ledelsestilgange og organiseringsformer - uafhængigt af personlige præferencer.

Din virksomheds udbytte
Efter kurset har din virksomhed en leder, der:

 • forstår, hvordan agile organisationer fungerer i praksis 
 • har et overblik over de mest anvendte agile arbejdsformer og metoder
 • tør og har modet til lede agile processer, projekter og kulturer 
 • kan skabe ledelsesrum og plads til agilitet
 • har evnen til - både at agere på forandringer og skabe forandringer
 

Sådan forløber kurset Agil ledelse

Kurset består af en blanding mellem oplæg, øvelser og refleksion. Det giver anledning til at reflektere over din egen ledelsesstil i praksis samt hvordan du som leder kan arbejde med agile teams, kulturer og organisationer. 

På dag 1 har vi bl.a. fokus på:

 • Hvorfor skal du være en agil leder?
 • Hvad er agil ledelse?
 • Agile principper
 • Hvad betyder disse agile principper for din måde at lede det agile team?
 • Hvilke agile metoder kalder det på ift. teamledelse?
 • Ledelseskommunikation som en central kompetence i det agile

Dag 2 vil bl.a. fokusere på:

 • Det agile (eller ikke agile) mindset.
 • Fra nulfejl- eller performancekultur til læringskultur – hvilke principper skal vi pejle efter?
 • Redskaber til at bygge en lærende kultur - fejl og lær hurtigt.
 • Hvad betyder de agile principper/metoder for din personlige agile ledelsesstil?
 • Den agile arbejdsmetode
 • Den agile kultur/organisation.
 

Tilmelding

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

9.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

11.500 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
23. okt. - 24. okt. 2019
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Tivoli Hotel & Congress Center

Arni Magnussons Gade 2

1577 København V


Arrangementsnummer

331023

Tilmeldingsfrist 18. okt. 2019 - kl. 23:59

 

Underviser på kurset Agil ledelse

Signe Enemark Kildesgaard er chefkonsulent i LEAD – enter next level, hvor hun arbejder med talent-, ledelses- og organisationsudvikling. Hun har solid erfaring med arbejdet i komplekse matrixorganisationer og 10 års ledelseserfaring fra en organisation i digital transformation.

Arbejdet med digital transformation kræver et holistisk blik på organisationen og nye mere agile ledelses- og HR processer. Signe har arbejdet med denne rejse og de konsekvenser, det har for både ledere, medarbejdere og organisation. Den øgede hastighed og den stigende kompleksitet i opgaveløsning mødes ofte af mere agile arbejdsformer, og det stiller nye krav til ledelsesrollen og fordrer, at mere klassiske ledelsesdyder suppleres med nye metoder og et fokus på en lærende kultur.

Vil du vide mere?

Billede af Stephen Holst

Stephen Holst

Lederudviklingskonsulent