Kursus

Bestyrelsesuddannelse

Ønsker du at starte en karriere som professionelt bestyrelsesmedlem? Få kompetencerne til at indgå i en bestyrelse. Lær dine rettigheder, pligter og ansvar at kende.

Tid og sted

 • 18.09.19

  Frederiksberg

 • 27.02.20

  Frederiksberg

Varighed: 4 dage

 

Vil du være professionelt bestyrelsesmedlem?

Få kompetencerne til at kunne indgå i en professionelt drevet bestyrelse.

Virksomheder med professionel bestyrelsesledelse er mere udviklingsorienterede, mere værdiskabende og har mere vækst, viser undersøgelser, og det skal komme flere ingeniørvirksomheder til gavn.

Derfor har IDA i samarbejde med CBS Executive, CBS-professorer samt erfarne bestyrelsesmedlemmer fra dansk erhvervsliv skabt en særlig uddannelse målrettet bestyrelsesmedlemmer og ejerledere i mindre og mellemstore ingeniørvirksomheder.

 

Den typiske deltager på Bestyrelsesuddannelsen

 • Er bestyrelsesmedlem i en mindre eller mellemstor virksomhed
 • Har begrænset erfaring eller ønsker værktøjer og viden om at arbejde mere værdiskabende
 • Er ejerleder og overvejer at etablere en ekstern bestyrelse
 • Er ejerleder og ønsker at udvikle den nuværende bestyrelsesarbejde

Dit udbytte:

 • Overblik over bestyrelsens opgaver, pligter og ansvar
 • Indsigt i at sammensætte en god bestyrelse
 • Indsigt i god bestyrelsesledelse   
 • Metoder til at skabe værdi og fastlægge virksomhedens strategi   
 • Indblik i at udarbejde risikoanalyse og læse årsregnskab
 • Erfaringsudveksling og dialog om god bestyrelsesledelse baseret på ingeniør- og teknologitunge cases
 • Konkrete værktøjer og kompetencer til at indgå i et professionelt bestyrelsesarbejde
 • Undervisning af erfarne bestyrelsesmedlemmer, professorer og rådgivere
 

Sådan forløber Bestyrelsesuddannelsen

Bestyrelsesuddannelsen består af fire moduler med de væsentligste emner inden for bestyrelsesarbejdet. Programmet er bygget op over erfaringsbaserede cases fra ingeniørrelevante, teknologibaserede virksomheder. Det betyder, at du som deltager arbejder med reelle problemstillinger og dilemmaer fra bestyrelseslokalerne i mindre og mellemstore virksomheder.

Gennem dialog med de erfarne undervisere får du optimal træning i at håndtere de mest udfordrende opgaver og beslutningssituationer.

Modul 1: Governance, beslutninger og ansvar

 • Corporate Governance og selskabsloven
 • Rollefordeling og samspil imellem ejere, bestyrelse og direktion
 • Pligter og ansvar. Case: Dilemmaer og beslutninger i en mindre familieejet virksomhed

Modul 2: Bestyrelsesledelse, evaluering og generationsskifte

 • God bestyrelsesledelse
 • Formandskabets ledelse af bestyrelsen og samspil med direktionen
 • Tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejdet - årshjulet
 • Case: Evaluering af bestyrelsen, dens sammensætning og kompetencer
 • Case: Generationsskifte i ingeniørvirksomheder

Modul 3: Regnskab, kapitalgrundlag og risikostyring

 • Årsregnskabet
 • Udfordringer og dilemmaer i forberedelse af årsregnskabet
 • Bestyrelsens og direktionens samarbejde med revisor
 • Værdiskabelse og værdiansættelse,
 • Case: Ingeniørvirksomheden, er den på rette vej?
 • Kapitalgrundlag og finansieringsmuligheder
 • Case: Risikostyring i projektvirksomhed

Modul 4: Ledelse, strategi og værdiskabelse

 • Bestyrelsen og strategi
 • Case: Strategi og bestyrelsesledelse i en hightech gazellevirksomhed
 • Case: Bestyrelsen, forretningen og kunderne

Prisen inkluderer:

 • 4 kursusdage med fuld forplejning
 • Undervisningsmateriale og relevante cases
 • Kursusbevis

Læs det fulde program for Bestyrelsesuddannelsen her

 

Tilmelding

Varighed

4 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

16.200 kr.

Ikke IDA-medlem:

17.996 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Modul 1
18. sep. 2019
Kl. 13:00 - 18:00
Modul 2
8. okt. 2019
Kl. 09:00 - 17:15
Modul 3
1. nov. 2019
Kl. 09:00 - 17:15
Modul 4
5. dec. 2019
Kl. 13:00 - 17:45

Adresse

CBS Executive

Porcelænshaven 22

2000 Frederiksberg


Arrangementsnummer

332701

 

Underviser på kurset i bestyrelsesuddannelse

Undervisningen og case-arbejdet foregår i grupper og i plenum og bliver gennemført af henholdsvis CBS professorer, erfarne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere fra Kromann Reumert og EY.

 • Professor Ken L. Bechmann
 • Professor Thomas Ritter
 • Professor Caspar Rose
 • Partner Jacob Høeg Madsen, Kromann Reumert
 • Partner Marianne Philip, Kromann Reumert
 • Partner Jacob Erhardi, EY
 • Partner Søren Kok Olsen, EY
 • Partner Henrik Lau, EY
 • Rådgiver Michael Moesgaard Andersen
 • Bestyrelsesformand Birgit Aagaard-Svendsen
 • Bestyrelsesformand Jesper Møller
 • Bestyrelsesformand Lars Ive
 • Bestyrelsesformand Birgit Nørgaard
 • Bestyrelsesformand Lisbeth Thyge Frandsen

Kurset afholdes i samarbejde med CBS Executive, som også står for undervisningen.

OBS: Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til CBS Executive. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Vil du vide mere?

Billede af Vibeke Ahlmann

Vibeke Ahlmann

Chefudvikler