Kursus

Effektiv ledelse med adfærdsdesign

Skab rammerne for at dine medarbejderes adfærd bedst understøtter organisationens målsætninger. Lær at mestre adfærdsdesign som et ledelsesværktøj til at implementere forandringer og tilpasninger i din virksomhed.

Nye datoer kommer snarest

 

Skab rammerne for dine medarbejderes adfærd

Medarbejderne gør ikke altid, som du havde forventet. Det kan der være flere forklaringer på, men én ting er sikkert. Du kan som leder skabe de rigtige rammer og omgivelser, så medarbejdernes adfærd understøtter organisationens formål og målsætninger.

Dine medarbejderes adfærd er afgørende for, hvor velfungerende en organisation du leder. Derfor er det et effektivt ledelsesværktøj at lære, hvordan du kan løse organisatoriske udfordringer ved at arbejde målrettet og aktivt med at skabe de rigtige rammer for dine medarbejdere.

Det kan både være fysiske, sociale og personlige rammer, der kan være barriere for, at dine medarbejderes adfærd ikke er, som du ønsker eller forventer.

Adfærdsdesign som ledelsesværktøj

At arbejde aktivt med adfærd er et virkningsfuldt greb til at effektivisere din virksomheds arbejdsgange. Det kan skabe en sikkerhed i, at du som leder kan implementere målbare forandringer for din virksomhed. Og med teknologiens påvirkning af, hvordan en vellykket forretning skal drives fremadrettet, er det mere afgørende end nogensinde før.

En effektiv og systematisk metode til at implementere de såkaldte vanebrud er nudge og adfærdsdesign. Det handler om at:

 • Kortlægge den eksisterende adfærd
 • Identificere barriererne for den ønskede adfærd
 • Designe omgivelser, der understøtter den ønskede adfærd

Denne metode er et værdiskabende og konkret værktøj, som kan understøtte din ledelsesopgave i alle henseender, hvor du ønsker at skabe en forandring i din organisation – både stor som lille.

Find din organisatoriske udfordring 

Før kurset skal du forberede en organisatorisk udfordring, som du vil arbejde med undervejs i kurset. Din udfordring skal omhandle en implementeringsopgave, hvor du som leder kan designe de omgivelser, der skal til for at lykkes med opgaven ved at arbejde med barrierer og vanebrud.

Det kan eksempelvis være implementering af nye processer, nye it-systemer, ny strategi – i det hele taget nye tiltag, der er nødvendige for at følge med den teknologiske udvikling.

På kurset lærer du:

 • En grundlæggende introduktion til adfærdsdesign
 • En introduktion til centrale adfærdsprincipper som valgarkitektur, vanebrud og barrierer  
 • Indsigter og metoder til udvikling af adfærd og adfærdsændringer
 • Gennemgang af praktiske eksempler, hvor adfærdsdesign har skabt målbar forandring i forhold til implementering
 • At arbejde med din medbragte udfordring fra egen praksis og udvikle konkrete handlingsforslag
 

Kurset er for dig, der vil lære at mestre adfærdsdesign som et ledelsesværktøj

Dit udbytte:

 • Et grundlæggende kendskab til adfærdsdesign og dets principper
 • En evne til at anskue problematikker ud fra en systematisk tilgang
 • En evne til at løse fremtidige udfordringer med afsæt i adfærdsdesign
 • En dybdegående forståelse for hvordan man kan arbejde strategisk med implementering
 • Et konkret løsningsforslag, der kan tages direkte med hjem til egen virksomhed

Virksomhedens udbytte:

 • En medarbejder, der kan udvikle konkrete løsningsforslag til en aktuel udfordring i organisationen
 • En medarbejder, der fremadrettet kan arbejde aktivt med at designe hensigtsmæssige strukturer i organisationen
 • En medarbejder, der kan arbejde systematisk og konkret med udfordringer blandt ledere og medarbejdere
 

Sådan forløber kurset i effektiv ledelse med adfærdsdesign

Inden kurset:

 • Forberedelse af implementeringsudfordring fra egen virksomhed

Selve kurset:

 • 2 undervisningsdage - kl. 09.00-16.00 (overnatning er ikke inkl. i deltagerprisen)
 • Fuld forplejning

Efter kurset:

 • Efter kurset modtager du et kursusbevis og vil desuden have en handlingsplan for, hvordan du kan gribe din medbragte udfordring i egen organisation an.
 

Underviser på kurset i effektiv ledelse med adfærdsdesign

Anette har bred erfaring med praktisk anvendelse af adfærdsstrategiske metoder med fokus på udvikling af brugercentrerede løsninger. Anette er specialiseret i at skabe målbare adfærdsforandringer ved at kortlægge adfærdsmønstre og optimere valgarkitekturen omkring slutbrugeren. Hun har været ledende adfærdsdesigner på projekter vedrørende bæredygtigt energiforbrug, velfærdsdesign og patientkommunikation samt optimering af selvbetjening og digitalisering. Anette har afholdt Master Class forløb for Alka, HK, 3F, Serviceforbundet og DSB. Derudover er Anette facilitator af undervisningsforløb på Reklamelinjen og KADK.

Uddannelse: MA i Visuel Kultur og Identitet 

Vil du vide mere?

Billede af Stephen Holst

Stephen Holst

Lederudviklingskonsulent