Kursus

Få styr på din business case og gevinstrealisering

Oplever du, at investeringer besluttes uden en solid business case bag? At projekter besluttes uden sikker viden om afkast og effekter? At gevinster kun realiseres i begrænset omfang?

Tid og sted

 • 21.10.19

  København S

Varighed: 2 dage

 

Oplever du, at investeringer besluttes uden en solid business case bag?

Talrige undersøgelser viser, at du ikke er alene om denne oplevelse. Hverken i den offentlige eller i den private sektor. Men undersøgelser viser også, at business cases og gevinstrealisering er rykket højt op på dagsordenen.

Efter en lang periode med store investeringer i digitalisering og innovation trænger væsentlige spørgsmål sig på:

 • Hvor bliver forandringerne af?
 • Hvor bliver gevinsterne af?
 • Hvordan får vi mere værdi og effekt for pengene?

Giver din business case de ønskede resultater?

Når der udarbejdes business cases, er det erfaringen, at de ikke giver de ønskede resultater. Business case-beskrivelserne er ikke solide og gevinstrealiseringsplanerne er mangelfulde. 

Nogle ledere fristes til at bruge business casen til at legitimere en beslutning frem for at afdække muligheder og påpege den optimale løsning.

Målet med dette kursus er at give dig værktøjer til at få styr på business casen og gevinstrealiseringen.

Hænger din business case sammen med de øvrige problemstillinger og prioriteringer?

Vi vil have fokus på business casens indhold og tilblivelse, videre liv og realisering. Business casens forretningsmæssige sammenhæng, dvs. sammenhæng med forretningsmodel og strategi vil også komme i fokus, ligesom interessentafdækning, forandrings- og risiko-håndtering indgår i kurset.

Du vil med andre ord blive klædt godt på til at arbejde med business cases i sammenhæng med virksomhedens øvrige problemstillinger og prioriteringer.

Gennem en blanding af undervisning og workshops lærer du over 2 dage at udarbejde en solid business case og gevinstrealiseringsplan. Kurset indeholder ”hands-on” aktiviteter, hvor du får mulighed for ”stykke for stykke” at udvikle en business case i løbet af kurset.

På kurset arbejde du med:

 • Business case ”fundamentals”: gennemgang af modeller, processer og værktøj
 • Fastlæggelse af gevinster og etablering af gevinstoverblik
 • Estimering af omkostninger og gevinster samt beskrivelse af forudsætninger
 • Gevinstrealisering og planlægning samt opfølgning
 • Business casen og forretningsmodellen samt det strategiske ophæng
 • Forandringsledelse, risikostyring og interessenthåndtering
 

Kurset er for dig, der er invovleret i din virksomheds gevinstrealisering

Den typiske deltager er program- eller projektleder, linjeleder, eller medlem af en stabsfunktion, der er involveret i realiseringen af de gevinster, som virksomhedens projekter har til formål at opnå.

Kurset er også relevant for medarbejdere, der indgår i styregrupper enten som medlem eller som styregruppeformand.

Dit udbytte:

 • Du får redskaber til at strukturere dine business cases.
 • Du udarbejder starten på en gevinstrealiseringsplan
 • Du får kendskab til nyttige styringsdokumenter, der kan anvendes i virksomhedens/organisationens fremtidige governance struktur.
 • Du får en bredere forståelse af business casens organisatoriske forankring, herunder de ansvarsforhold, der er nødvendige for, at gevinster kommer i hus.
 • Kurset giver dig også et godt grundlag for håndtering af risici, forandringer og interessenter.

Din virksomheds udbytte:

 • bedre styr på alle de mange aspekter, der skal håndteres, når en business case skal udarbejdes og realiseres. 
 • højere kvalitet i beskrivelsen af økonomien, gevinsterne, risici, forandringer, interessent- forventninger, ansvarsforhold og realiseringsplanen, samt den forretningsmodel, business casen indgår i.
 • værktøj til at prioritere investeringer i forhold til afkast og effekt som en del af en porteføljestyringsmodel.
 • bidrag til en mere transparent governance struktur, der binder projekter og driftsfunktioner bedre sammen, og bidrager til en værdidrevet projekt- og ledelseskultur.
 • større sandsynlighed for at gevinster realiseres, når business casen anvendes som et dynamisk styringsdokument frem for et statisk beslutningsdokument.
 

Sådan forløber kurset Få styr på din business case og gevinstrealisering

Inden kurset:

 • Læs bogen "Mastering the business case" (IDA sender bogen før kurset)
 • Forbered en business case, som du gerne vil arbejde med på kurset

Selve kurset:

 • 2 kursusdage kl. 9.00-17.00
 • Fuld forplejning
 • Undervisning
 • Gruppearbejde hvor der udarbejdes en business case og løses forskellige opgaver i tilknytning til business casen. 
 • Deltagerne tager en business case med hjemmefra i en version 0,5
 

Tilmelding

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

9.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

11.500 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
21. okt. - 22. okt. 2019
Kl. 09:00 - 17:00

Adresse

Comwell Conference Center Copenhagen

Center Boulevard 5

2300 København S


Arrangementsnummer

328807

Tilmeldingsfrist 09. okt. 2019 - kl. 23:59

 

Underviser på kurset Få styr på din business case og gevinstrealisering

Martin J. Ernst

1 Stroke

Martin er mangeårig ekspert inden for udarbejdelse af business cases og gevinstrealisering. Martin er også ekstern lektor på ITU. Martin er forfatteren bag “Business case 361”, som bruges som undervisningsbog på kurset.

Vil du vide mere?

Billede af Mette Olesen

Mette Olesen

Lederudviklingskonsulent