Kursus

Introduktion til DevOps

Har din virksomhed svært ved at følge med dine udviklingsteams? Skab en agil kultur, der bygger bro mellem softwareudviklingen og den daglige drift.

 

Fra agil softwareudvikling til den agile virksomhedskultur

Det handler derfor både om at skabe en resultatorienteret virksomhedskultur, hvor alle arbejder sammen, men også om at indføre det nødvendige tekniske fundament, der understøtter dette.

Få teknikker og værktøjer til at arbejde med DevOps

På kurset får du en forståelse af DevOps som en særlig virksomhedskultur og en måde at organisere arbejdet på tværs af din virksomhed. Derudover får du konkrete tekniker og værktøjer, som understøtter implementeringen af DevOps, herunder infrastruktur, pipeline, metrikker og monitorering.

I løbet af kurset vil du blive introduceret for de forskellige tegn på modenheden inden for DevOps, samt hvordan en implementering af DevOps kan styrke virksomhedens rekruttering, træning, organisationskultur og teknologi for på den måde at skabe en mere fleksibel organisation.

Undervisningen tager udgangspunkt i cases fra virksomheder, der har implementeret DevOps på forskellig vis, og fokus er hele tiden på, hvordan du som deltager kan skabe en succesfuld DevOps-transformation efterfølgende.

På kurset gennemgår vi blandt andet: 

 • Introduktion til principperne og værktøjerne i DevOps
 • Din organisation, dens forandring og Conway’s lov.
 • En kortlægning af din organisations softwareværdikæde
 • En kortlægning af din organisations modenhed i forhold til DevOps
 • Gennemgang af nøgleteknologier og best practices omkring DevOps
 

Kurset er relevant for dig, der er it-fagperson

Kurset henvender sig særligt til softwareudviklere, it-arkitekter, it-projektledere, test- og QA-ansvarlige, chefer inden for it-udvikling og –drift., samt alle der har brug for en forståelse af, hvordan man skaber en agil organisation. Der kræves ikke nogen specifik teknisk baggrund for at deltage på kurset, men det er en forudsætning, at du har kendskab til arbejdet inden for it-udvikling og/eller it-drift.

Dit udbytte:

 • Opnå en dybere forståelse for de kulturelle og organisationsmæssige aspekter i DevOps
 • Tilegn dig en forståelse for, hvilken indflydelse DevOps kan have på din organisations
 • Få kendskab til de teknikker og værktøjer, der danner fundamentet for DevOps, og forstå, hvordan de er fundamentalt anderledes end ’klassiske’ teknikker og værktøjer.
 • Forstå hvor i din værdikæde, DevOps kan skabe forbedringer.
 • Få viden om, hvordan metrikker og monitorering kan bruges til at evaluere og benchmarke IT-performance og agilitet.

Virksomhedens udbytte:

 • En medarbejder der kan vurdere, hvorvidt DevOps teknikker og værktøjer kan gavne organisation
 • En medarbejder der kan igangsætte en DevOps implementeringsproces
 • Viden om en større sammenhæng imellem drift og udvikling og om, hvordan en mere fleksibel organisation opnås
 

Sådan forløber kurset i introduktion til DevOps

Du skal ikke forberede noget før kurset, men det vil være en fordel at medbringe egen pc.

Under kurset:

 • Én kursusdag, fra 9.00-16.00
 • Morgenmad, frokost og eftermiddagskage

Efter kurset:

 • Kursusbevis
 

Tilmelding

 

Underviser på Introduktion til DevOps

Undervisningen varetages af en erfaren konsulent fra Praqma, som er et skandinavisk konsulenthus specialiseret i Continuous Delivery & DevOps.

Praqma har igennem en årrække hjulpet store og små virksomheder med den praktiske implementering af deres udviklingsproces, baseret på moderne teknikker og værktøjer.

 

FAQ om kurser

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Rikke Waldorff Jensen

Rikke Waldorff Jensen

Kompetencekonsulent