Kursus

Introduktion til projektlederrollen

Projektledelse er en attraktiv karrierevej, men funktionen kræver særlige kompetencer og en forståelse af, hvad det er for en rolle, man træder ind i som projektleder.

Tid og sted

 • 28.10.19

  København

 • 30.03.20

  København

Varighed:

 

Hvorfor blive projektleder?

At være projektleder adskiller sig på mange måder fra rollen som specialist. På dette kursus får du indsigt i, hvad det vil sige at være projektleder, og hvad det er for en type opgaver, du vil komme til at arbejde med. Du vil få indblik i det rolleskift, du står over for, og blive klar til det. Du vil komme til at forstå hvilke typer opgaver, der ligger i projektlederrollen, hvordan de adskiller sig fra specialistrollen og hvilken betydning det får for dig.

Du får blandt andet indsigt i de store udfordringer og høje krav, som du typisk vil blive mødt af fra både styregruppe, projektejer, ledere, projektdeltagere og andre interessenter. Ligesom du vil blive introduceret til nogle af de personlige udfordringer, som du kan forvente at støde på som projektleder – eksempelvis hvad det betyder, at du går fra at være ligestillet kollega til at have et uformelt ledelsesansvar.

Som projektleder er du attraktiv hos arbejdsgiverne – særligt hvis du har en naturvidenskabelig eller teknisk baggrund. Hele 61 procent af IDA’s projektledermedlemmer fortæller, at de er blevet forsøgt headhuntet, mens de var i rollen. Derudover er der udpræget tilfredshed blandt projektlederne, og 91 procent af dem, der selv har søgt projektledelse som en karriere, er glade for deres arbejde. Det kan altså være fristende at forfølge en karriere inden for projektledelse.

 

Kurset er for dig, der ønsker en introduktion til projektlederrollen

Kursusdeltagere vil typisk være fagspecialister, som er blevet opfordret til - eller selv ønsker at ændre kurs - og i stedet blive projektledere.

Dit udbytte af kurset:

 • Indblik i, hvad det vil sige at være projektleder
 • Forståelse for de mange nye typer af opgaver
 • Forståelse af hvordan den nye rolle adskiller sig fra din nuværende rolle, og hvad det betyder for dit jobindhold

Din virksomheds udbytte af kurset:

 • Virksomheden får en medarbejder med en god grundlæggende forståelse for, hvad det vil sige at være projektleder
 • Virksomheden får en medarbejder, som er afklaret i forhold til at fungere som projektleder og mentalt klar til at foretage et rolleskift fra specialist til projektleder
 

Sådan forløber Introduktion til projektlederrollen

Kurset er meget intensivt og veksler mellem korte oplæg, øvelser og arbejde i grupper samt diskussioner i vekslende grupper og i plenum. Kurset rundes af med, at du laver din egen mini-handlingsplan for din vej ind i projektledelse.

Forberedelse til kurset:
Inden kurset skal du indsende en halv til en hel A4-side om, hvorfor du har meldt dig til kurset, og hvilke ting du er særligt interesseret i at blive klogere på i forhold til at gå projektledervejen. Vi kan ikke garantere, at alle input tages med på kurset, men underviseren vil gøre sit yderste for at adressere jeres input.

Selve kurset:

 • 1 undervisningsdag - kl. 09.00-17.00
 • Forplejning - (Der er morgenmad fra kl. 08.15)

Efter kurset:

 • Kursusbevis

 

 

Tilmelding

Varighed

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

4.900 kr.

Ikke IDA-medlem:

5.900 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Adresse

København

København


Arrangementsnummer

331492

Tilmeldingsfrist 23. okt. 2019 - kl. 23:59

 

Underviser på Introduktion til projektlederrollen

Torsten Laursen. Torsten er eMBA (MMD) i ledelse fra CBS, HD(O og R) og uddannet proceskonsulent, ligesom han er certificeret/autoriseret i en lang række anerkendte internationale ledelsesværktøjer.

Vil du vide mere?

Billede af Jette Meyer-Kristensen

Jette Meyer-Kristensen

Projektlederudviklingskonsulent