Kursus

Krisestyring under et cyberangreb

Når krisen rammer forretningens it, kan det sætte en stopper for al drift og udvikling. Derfor er det vigtigt, at virksomheder har et velforberedt it-beredskab til at håndtere krisen, når den rammer. Sådan genvinder I kontrollen og begrænser skaden.

Tid og sted

 • 19.05.20

  København

 • 23.09.20

  København

 • 17.11.20

  København

Varighed: 2 dage

Kursusafholdelser under Corona

IDA afholder ingen fysiske arrangementer frem til den 27. april. Det gælder også vores kurser, som derfor er udskudt. Få mere info om vores kursusafholdelser her.

 

Lær at håndtere krisen under et cyberangreb

På kurset arbejder vi med, hvordan man bedst bevarer overblikket, genvinder kontrollen og begrænser skaderne, når organisationen bliver ramt af en alvorlig kritisk hændelse - såsom en it-krise. Kurset vil være praktisk orienteret således, at du efter endt kursus vil have tilegnet dig modeller og værktøjer til udarbejdelse af konkrete krise- og beredskabsplaner til gavn for din organisation.

Undervejs på kurset vil vi desuden arbejde med den vitale krisekommunikation, internt såvel som eksternt, kritiske beslutningsprocesser samt kriseledelse som disciplin. Du vil få indblik i, hvordan man bør allokere de sparsomme ressourcer, der oftest er til rådighed, og hvordan man bedst prioriterer opgaverne.

På kurset fokuserer vi ikke på, hvad der sker før eller efter en it-krise, men hvordan den skal håndteres, imens det står på. Krisesituationen kræver nemlig ro og overblik, og med de rigtige metoder og værktøjer vil du i langt højere grad kunne genvinde og bevare kontrollen.

På kurset arbejder du med:

 • Hvad er kriseledelse – herunder erfaringer med god og mindre god kriseledelse.
 • De forskellige kriseledelsesroller og den organisatoriske opbygning af et effektivt kriseledelsesteam.
 • Grundlæggende kriseledelseselementer og -faktorer.
 • Forståelse af, hvilke psykologiske og menneskelige aspekter, der gør sig gældende i en presset situation.
 • Dine særlige udviklingsområder og styrker inden for kriseledelse.
 • At få skabt et grundlag for bedre og mere effektiv kriseledelse ved, gennem rettidig omhu, at have planer på plads samt uddanne og træne relevant personale.
 

Kurset er for dig, der forventes at lede eller supportere i en krisesituation

Kurset henvender sig til dig, der skal være en del af virksomhedens it-beredskab. Altså det team, som skal håndtere og standse krisen, når I udsættes for f.eks. et hackerangreb. Du er måske leder af indsatsen eller en del af beredskabsteamet. Du ønsker at forstå, hvad en kriseledelsesrolle indeholder, og hvilke krav det stiller til dig for at foretage et skifte fra den daglige drift til kriseledelsen. Du vil gerne vide, hvilke værktøjer der kan hjælpe dig og dine kollegaer til så effektivt som muligt at styre organisationen igennem krisens bølgegang, imens systemerne reetableres.

Dit udbytte

Efter kurset har du:

 • Forståelse af, hvad kriseledelse er, og hvad forskellen er på almindelig daglig ledelse og ledelse under pres og med for få tilgængelige ressourcer.
 • Hvordan du hurtigt kan skabe dig et overblik under en krise.
 • Hvad er en business impact analyse, og hvorfor bør den foretages?
 • Forståelse af, hvordan ‘information, stakeholder og ressource management’ er afgørende elementer i kriseledelse.
 • Forståelse af rollen som kriseleder, og hvilke andre roller der er afgørende for en effektiv kriseorganisation.
 • Et billede af grundlæggende kriseledelseskompetencer, og hvordan de bruges under en it-krise – for eksempel forårsaget af et cyberangreb.

Din virksomheds udbytte

Efter gennemført kursus vil medarbejderen:

 • Være bedre rustet til at lede og prioritere relevante aktiviteter og ressourcer under en kritisk hændelse såsom en it-krise.
 • Forstå de psykologiske aspekter, der indgår i ledelse under stort pres.
 • Forstå, hvad kriseledelse er, og hvilke grundlæggende kompetencer der er vigtige at besidde som deltager i en krisestab.
 • Vide, hvad han/hun skal fokusere på i første omgang og foretage den nødvendige eskalering og prioritering af ressourcer.
 • Forstå betydningen af den helt vitale krisekommunikation og information management.
 • Have kendskab til de forberedelser, der bør foretages, inden krisen indtræffer.

 

Sådan forløber kurset

Kurset veksler mellem korte oplæg og gruppearbejde. Der vil være også være diskussioner og øvelser i grupper og i plenum. Vi tager afsæt i konkrete krisesituationer og it-kriser, hvor instruktørerne har stor international erfaring, som de deler ud af undervejs på kurset. Kurset vil indeholde elementer, der tvinger deltagerne til at tage beslutninger under tidspres og med utilstrækkelige informationer, ganske som i en krisesituation.

Der vil blive gennemgået modeller, metoder og værktøjer, som I kan arbejde videre med, når I kommer hjem, samt forslag til opbygning af krise- og beredskabsplaner.

Program for dagene tilsendes ikke på forhånd, da der vil forekomme ‘pludseligt opståede’ hændelser under kurset. Største delen af kursusmaterialet er på engelsk.

Forudsætninger

Kurset kræver ikke formel ledelsesuddannelse og erfaring, men forudsætter at deltagerne er villige til aktivt at deltage i øvelserne, hvor de kan blive udsat for pressede situationer.

Da it-hændelser som f.eks. hackerangreb danner rammen for kurset, er det en fordel, hvis du har en vis forståelse for moderne it-infrastruktur. Der er dog ikke tale om et it-teknisk kursus, så det kræver ikke specielle it-forkundskaber.

Selve kurset

2 undervisningsdage - kl. 09.00-16.00 (overnatning er ikke inkl. i deltagerprisen)
Forplejning - (Der er morgenmad fra kl. 08.00)

Efter kurset

Kursusbevis.

 

Tilmelding

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

9.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

11.500 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
19. maj. - 20. maj. 2020
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Tivoli Hotel & Congress Center

Arni Magnussons Gade 2

1577 København


Arrangementsnummer

334180

Tilmeldingsfrist 13. maj. 2020 - kl. 23:59

 

Undervisere

Christian Thygesen

Chefkonsulent og partner

Christian Thygesen er chefkonsulent og partner i Rezilienze, hvor han arbejder med at opbygge virksomheders modstandsdygtighed overfor alvorlige og kritiske hændelser.

Erfaringerne er opsamlet gennem uddannelsen som civilingeniør i virksomhedssystemer og mange års virke indenfor bland andet Vestas Wind Systems med ansvar for enterprise risk management, business continuity og crisis management.

Arbejdet udføres ved at kigge bredt på en risikos livscyklus gennem anerkendte metoder indenfor business continuity og crisis management, herunder udførsel af business impact analyser med fokus på business continuity planning, design og implementering af systemer og ikke mindst realistisk træning af ledergrupper gennem scenarieøvelser.

Ken Bonefeld Nielsen

Managing director og stifter

Ken Bonefeld Nielsen er tidl. direktør og Head of Corporate Security for Sony Mobile hvor han bl.a. har haft det globale ansvar for kriseledelse og håndtering af alvorlige hændelser. Ken har mange års praktisk erfaring fra kriseledelse spændende fra tsunamier, internationale konflikter, nedbrud af kritisk infrastruktur over lækage af vitale og sensitive informationer til hændelser hvor menneskeliv stod på spil.

Ken har baseret på sine erfaringer udviklet en række metoder til effektiv koordinering og prioritering i forbindelse med ledelse og organisering af aktiviteter der skal udføres under stort tidspres og med mange interessenter involveret. Ken skriver i øjeblikket på en bog om kriseledelse.

Ken driver i dag virksomheden Bonefeld Business & Brand Protection hvor han rådgiver internationale virksomheder inden for Kriseledelse, Cyber & Information Security, Brand Protection

 

FAQ om kurser

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Stephen Holst

Stephen Holst

Lederudviklingskonsulent