Kursus

Kursusafholdelser under Corona

IDA afholder ingen fysiske arrangementer frem til den 27. april. Det gælder også vores kurser, som derfor er udskudt. Få mere info om vores kursusafholdelser her.

 

Kursusafholdelser under Corona

Sikkerheden for vores kursister såvel som vores undervisere har topprioritet hos IDA.

Derfor er vores kurser udskudt, indtil myndighederne mener, det igen er forsvarligt at genoptage kursusaktiviteter.

Vi kan derfor ikke på nuværende tidspunkt love, hvornår vi konkret afholder kurser igen, men vi følger udviklingen tæt.

Læs myndighedernes seneste informationer på coronasmitte.dk.

Bliver mit kursus aflyst?

Som udgangspunkt aflyser vi ikke vores kurser men udskyder dem, så du stadig har mulighed for at holde dine kompetencer ved lige.

Pt udskyder vi alle kurser med afholdelsesdatoer til og med den 27. april i overensstemmelse med regeringens udmelding.

Du kan derfor også trygt tilmelde dig fremtidige kurser allerede nu, uden at skulle frygte, at du kommer til at hænge på en regning uden at få noget for det. Se alle vores kurser på ida.dk/kurser.

Mit kursus er udskudt - hvad gør jeg?

Hvis du allerede har tilmeldt dig et kursus, som vi ser os nødsaget til at udskyde, kontakter vi dig omkring nye afholdelsesdatoer.

Er vi alligevel nødt til at aflyse et kursus helt, kontakter vi dig omkring andre relevante kurser eller en tilbagebetaling af kursusprisen.

I det tilfælde, at du er tilmeldt et kursus med oprindelig afholdelse inden den 27. april og ikke har hørt fra os endnu, bedes du sende en mail til idalearning@ida.dk

Kan jeg tage kurserne online? 

Vi arbejder lige nu på højtryk for at tilbyde dig nogle af vores kurser som e-learning og glæder os til at tilbyde dig nye undervisningsformer, der lever op til vores høje krav til indhold og læring.

Du kan finde dem på ida.dk/e-learning.

Har du spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål omkring kursusdeltagelse under Corona, er du meget velkommen til at kontakte os på idalearning@ida.dk med dine spørgsmål. Husk at skrive, hvilket kursus det drejer sig om.

 

Courses during Corona

The safety of our course participants as well as our course instructors is a top priority at IDA.

Therefore, our courses are postponed until the Danish authorities think it is justifiable to resume course activities.

At this point, we cannot say anything about when the postponed courses will be run. However, we are following the development very closely.

Read the latest information from the Danish authorities at coronasmitte.dk.

Will my course be canceled?

As a starting point, we do not cancel our courses, but we have postponed the courses, so that you still have the opportunity to keep your skills straight.

We are currently postponing all courses with dates up to and including April 27th, in line with the government's announcement.

You can therefore safely register for any future course already, without having to fear that you will pay and register without getting anything. See all our courses at ida.dk/kurser.

My course is postponed - what do I do?

If you have already registered for a course which unfortunately have to be postponed, we will contact you about new dates.

If we must cancel a course completely, we will contact you about other relevant courses or a refund of the course price.

If you find yourself in a situation where you are enrolled in a course which starts before April 27th and you have not heard from us, please send an email to idalearning@ida.dk.

Can I take the courses online?

We are currently working on e-learning solutions and we look very much forward to offering you a new teaching form that meet our high content and learning requirements.

You can find our selection of online courses at ida.dk/e-learning.

Do you have questions?

If you have any further questions about Corona course participation, please feel free to contact us at idalearning@ida.dk. with your questions. Remember to write the name of the course which you have questions regarding.

 

Tilmelding