Kursus

Lær at programmere i Python

Har du de rigtige værktøjer til at arbejde med komplekse modeller og dataanalyse? Lær at udvikle applikationer i Python og bliv klædt på til domænespecifikke opgaver.

Tid og sted

 • 07.10.19

  København

 • 23.01.20

  København

Varighed: 2 dage

 

Et lettilgængeligt programmeringssprog med bred anvendelse

Python er de seneste år blevet utroligt populært som alternativ til traditionelle programmeringssprog.

Det skyldes blandt andet, at Python er enkelt og læsevenlig. Den relativt simple syntaks gør, at du kan programmere i færre skridt end andre sprog - og fordi sproget er dynamisk, er det også meget fleksibelt og samtidig ret tilgivende for fejl.

Derudover er Python bredt anvendeligt og bruges blandt andet, hvor der er behov for behandling af forskellige data. Det kan både være statistisk analyse, big data, simulering af modeller, netværksadministration, komplekse beregningsmodeller etc.

På dette 2-dages kursus bliver du klædt på til at komme i gang med Python og til at anvende det i mange af jeres udviklingsopgaver.

Indhold på kurset

 • Overblik over Python
 • Pythons historie
 • Udviklingsværktøj og dokumentation
 • Datatyper og variable
 • Kontrolstrukturer
 • Funktioner
 • Lister, tupler og dictionaries
 • Opdeling i moduler
 • Exceptions
 • Klasser og objektorienteret programmering
 • Docstrings og god kodestil
 • Filhåndtering
 • Parametre, environment variable og service scripts
 • Interaktion med operativsystemet
 • Threads og processer
 • Sockets, HTTP, SMTP og andre protokoller
 • Data fra CSV, JSON og YAML
 • Databaser
 • Logging og fejlsøgning
 • PyPI og pip
 • Virtual environments
 • Setup tools
 

Kurset er for dig med forståelse for softwareudvikling

Kurset henvender sig primært til dig, der er fortrolig med grundlæggende softwareudvikling. Du har fx skrevet HTML eller andet med formel syntaks før.

Dit udbytte
Kurset gør dig i stand til hurtigt at komme i gang med Python-kode. Du lærer at udvikle applikationer i Python og bliver klædt på til at udvælge og anvende moduler og packages til domænespecifikke opgaver.

Efter kurset kan du:

 • forstå grundlæggende programmeringskoncepter som datastrukturer
 • oprette et Python-miljø med tilhørende biblioteker
 • løse vanskelige opgaver med kun få linjers kodning
 • udføre forskellige batchoperationer
 • udvikle programmer og moduler/packages i Python
 • skrive små Python-programmer, der integrerer sprogets grundlæggende blokke
 • oprette en grafisk brugergrænseflade til dine Python-programmer
 • indlæse og bruge data fra CSV- og TXT-filer i Python

Din virksomheds udbytte
Efter kurset har din virksomhed en medarbejder, der kan anvende Python hurtigt, effektivt og fleksibelt i mange af jeres udviklingsopgaver. Det kunne fx være:

 • data mining og analyse
 • deep learning og machine learning
 • statistisk analyse og simulering af modeller
 • netværksadministration
 • komplekse beregningsmodeller
 • webrammer
 • applikationer
 • prototyping
 

Sådan forløber kurset Lær at programmere i Python

Kurset veksler imellem teori og øvelser – og du vil undervejs i forløbet få mulighed for selv at skrive små Python programmer.

Du skal ikke forberede noget inden kurset, men skal medbringe din egen pc og enten have Anaconda Python 3 eller tilsvarende Python fortolker og en editor installeret.

Der vil på begge kursusdage blive serveret morgenmad, frokost samt eftermiddagskage.
Efter gennemført kursus, vil du få udleveret et kursusbevis.

 

Tilmelding

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

9.000 kr.

Ikke IDA-medlem:

11.000 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
7. okt. - 8. okt. 2019
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

København

København


Arrangementsnummer

332509

Tilmeldingsfrist 03. okt. 2019 - kl. 23:59

 

Underviser i kurset Lær at programmere i Python

Thomas Ammitzbøll-Bach

Instruktør, konsulent og softwareudvikler

Underviser på kurset er Thomas Ammitzbøll-Bach, uddannet svagstrømsingeniør, suppleret med datalogi fra Københavns Universitet. Han har i en årrække arbejdet med programmering inden for administrative systemer og embedded systemer i apparater.

Udover at arbejde som programmør holder Thomas kurser i forskellige programmeringssprog, udviklingsværktøjer, systemadministration og netværk. Thomas har derfor ligeledes mange års erfaring som underviser og instruktør.

Vil du vide mere?

Billede af Rikke Walforff Jensen

Rikke Walforff Jensen

Kompetencekonsulent