Kursus

Løsningsarkitektur

God løsningsarkitektur er vejen til succes med dine fremtidige it-projekter. Lær at skabe bedre sammenhæng imellem forretningsudvikling og it, samt at arbejde systematisk med it-systemers løsningsarkitektur.

Tid og sted

 • 12.05.20

  København K

Varighed: 3 dage

 

Praktiske værktøjer og modeller til løsningsarkitektur

På kurset introduceres du til en række praktiske værktøjer til at analysere og udarbejde løsningsarkitektur, der imødekommer forretningens behov. Arbejdet med løsningsarkitektur omfatter forskellige perspektiver af it-løsningen herunder bl.a. løsningens logiske komponenter, data, processer og flows.

Brugen af modeller i form af diagrammer og beskrivelser undervejs hjælper til at stille de rigtige spørgsmål og fastholde svarene, både ved kortlægning af nu-situationen og planlægning af den fremtidige løsning.

Der findes ikke en ”one size fits all” arkitektur, som kan anvendes på alle løsninger. Derfor tager arkitekturanalysen udgangspunkt i funktionelle behov samt interne og eksterne rammer i form af eksempelvis arkitekturprincipper og snitflader til eksisterende systemer.

Undervejs afdækkes de områder, som er kritiske for en god løsning og de forskellige løsningsmuligheder vurderes i forhold til behov og rammer for at finde den bedste arkitektur.

Da løsningsarkitektur i høj grad beskriver, hvordan løsningen skal hænge sammen med omverden, skal arkitekten kunne kommunikere med andre interessenter om arkitekturen.

På kurset gennemgås blandt andet:

 • Konteksten for arbejdet med løsningsarkitektur
 • Arkitekturanalyse
 • Arkitekturperspektiver og deres sammenhæng
 • Forretningsperspektiv
 • Komponentperspektiv
 • Informationsperspektiv
 • Flow-perspektiv
 • Deployment-perspektiv
 • Arkitekturmønstre, integrationer og integrationsmønstre
 

Kurset er for dig, der arbejder med it-arkitektur

Kurset er for alle, der skal udarbejde løsningsarkitektur og være med til at sikre grundlaget for efterfølgende detaildesign og udvikling, herunder forretnings- og applikationsarkitekter, designere og udviklere.

Du skal kunne læse forretnings- og informationsmodeller udarbejdet i hhv. BPMN og UML i forbindelse med opgaveløsning. Erfaring med use cases og eller user stories er en fordel.

Dit udbytte:

 • Større forståelse af, hvordan man arbejder systematisk med løsningsarkitektur
 • Flere praktisk orienterede værktøjer og modeller
 • Kortlægning af jeres nu-situation inden for it-projekter samt planlægning af de fremtidige løsninger
 • Større forståelse af sammenhængen imellem forretning og it

Virksomhedens udbytte:

 • En it-udvikler eller designer som er bedre klædt på til at varetage virksomhedens løsningsarkitektur og dermed sikre at alle aspekter er tænkt ind i projekterne og alle relevante interessenter er inddraget.
 • Viden om nye værktøjer og modeller inden for løsningsarkitektur
 • Mulighed for at sikre, at der I højere grad opnås succes med fremtidige it-projekter
 

Sådan forløber kurset i løsningsarkitektur

Kurset giver deltagerne praktiske færdigheder og undervisningen er derfor sammensat af teori med ”summeøvelser” og diskussioner samt egentlig gruppearbejde, der behandler en gennemgående case.

Selve kurset:

 • 3 dages undervisning, kursusmateriale og forplejning (overnatning er ikke inkluderet i deltagerprisen)

Efter kurset:

 • Efter gennemført kursus modtager du et elektronisk diplom, der kan deles på sociale medier for at synliggøre dine nyerhvervede kompetencer.
 

Tilmelding

Varighed

3 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

15.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

17.100 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
12. maj. - 14. maj. 2020
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Dansk IT

Bredgade 25A

1260 København K


Arrangementsnummer

333622

Tilmeldingsfrist 05. maj. 2020 - kl. 23:59

 

Underviser på kurset i løsningsarkitektur

IDA udbyder kurset i samarbejde med Dansk IT. Undervisningen varetages af en seniorkonsulent fra Strand og Donslund A/S, som har stor erfaring i at skabe sammenhæng mellem forretning og it og hvor fokus er på forretnings- og it-arkitekturdisciplinerne.

OBS: Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til Dansk IT. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Vil du vide mere?

Billede af Rikke Waldorff Jensen

Rikke Waldorff Jensen

Kompetencekonsulent