Kursus

Mødefacilitering - hold møder, der ikke er spild af tid

En agenda med for mange punkter, dårlige tidsstyring og diskussioner som stikker af i en forkert retning - pludselig er tiden gået, og der er ikke noget klart resultat. Mødedeltagerne går utilfredse ud ad døren - igen tidsspild på ineffektive møder.

 

Faciliter møder, der giver energi og skaber resultater

Har du også prøvet at være i den situation, så deltag på dette kursus hvor du lærer at udvikle en effektiv mødekultur, facilitere møder og workshops, der motiverer og engagerer alle deltagere.

På kurset lærer du blandt andet at lave en god og holdbar dagsorden, at styre et møde direkte mod målet på en inkluderende og anerkendende måde, så mødet både skaber værdi for virksomheden og mening for mødets deltagere. Du lærer også at styre efter den ”røde tråd”, så formålet med mødet er tydeligt for deltagerne og så mødet bidrager med energi, refleksion og læring. Gode møder giver bedre beslutninger.

Facilitering er en naturlig del af mange organisatoriske arbejdsformer – for det er et godt redskab til sammen at udvikle nye produkter, ideer og skabe samarbejde på tværs af organisationen. Men det er de færreste, der har lært at benytte de grundlæggende teknikker, som skaber gode løsninger og motiverede mennesker. På dette kursus lærer du at varetage facilitatorrollen i forhold til planlægning, gennemførelse, samt opfølgning af møder, workshops, seminarer eller konferencer.

Kurset sætter fokus på de udfordringer og muligheder, der altid er i spil, når mennesker mødes og skal samarbejde omkring f.eks. innovation og forandring eller lignende.

Bliv fortrolig med faciliteringsteknikker og værktøjer så alle bliver engageret til dit møde, workshop, seminar eller konference. Du får indsigt, konkrete og let-anvendelige værktøjer til at planlægge og strukturere møder og workshops. Du lærer at kommunikere mere præcist, løse evt. konflikter, håndtere forskellige meninger og diverse fagligheder og at sikre engagement og opbakning bag de beslutninger, som bliver truffet.

På kurset arbejder du med:

 • Design af involverende møder, workshops, seminarer eller konferencer
 • Analyse af de vigtigste interessenter for en facilitering
 • Forskellige virkemidler, der skaber overblik og involvering
 • At holde dig selv fast i en facilitatorrolle og ikke selv dykke ned i løsninger
 • Deltagerinvolvering før, under og efter facilitering
 • Metoder til at indskærpe fokus for facilitering
 • De følelsesmæssige indholdselementer i facilitering
 • At skrive drejebog, der har en rød tråd før, under og efter
 • Faciliterende spørgeteknikker
 • Pædagogisk og struktureret tænkning i dit design
 • Brug af lokale og omgivelser i din facilitering
 

Kurset er for dig, der ønsker at effektivisere dine møder

Dette kursus henvender sig til dig der er leder, projektleder, konsulent, teamleder eller medarbejder og har et tværfagligt eller tværorganisatorisk ansvar og ønsker at blive bedre til at facilitere og effektivisere organisationers møder, workshops, seminarer eller konferencer.

Dit udbytte:

 • Metoder til at indskærpe fokus for faciliteringen
 • Indsigt i de følelsesmæssige indholdselementer i faciliteringen
 • Kompetencer til at skrive en drejebog, der har en rød tråd før, under og efter faciliteringen
 • Evner til at arbejde med faciliterende spørgeteknikker
 • Større følelse af sikkerhed, når du involverer medarbejdere og kolleger i ideudvikling og forandringsprocesser
 • Øget involveringskompetence både i forberedelsen, gennemførelsen og opfølgningen
 • Øget bevidsthed om dine egne styrker og svagheder som facilitator

Din virksomheds udbytte:

 • En medarbejder som kan facilitere innovation og forandringsprocesser
 • En medarbejder, som både kan facilitere det indholdsmæssige, gruppedynamikker og det følelsesmæssige engagement
 • En medarbejder, der formår at få alle gode ideer frem i lyset og skabe engagement samt energi omkring en problemstilling og løsning
 

Sådan forløber Mødefacilitering

Kurset har en praktisk orienteret tilgang. Læringsformen veksler mellem oplæg om teori og metode i plenum, individuel træning af
konkrete værktøjer samt refleksion og træning i mindre grupper.

Kurset forløber over 2 dage, og du vil efter kurset modtage dit kursusbevis.

 

Tilmelding

 

Underviser på Mødefacilitering

Emil Zerlang, konsulent i Mannaz. Han er erfaren proceskonsulent og har bidraget til at udvikle proceskonsulentfærdigheder i organisationer såsom Rambøll, Novozymes, DONG Energy, Falck A/S, Næstved Kommune og 3F.

 

FAQ om kurser

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Tina Bergmann Olesen

Tina Bergmann Olesen

Kompetencekonsulent