Kursus

Økonomistyring for projektledere

Oplever du, at der kan være langt fra at være en stærk projektleder med styr på projektværktøjerne til også at styre økonomien i projekterne? Så ved du sikkert også, at projektøkonomien kan have en tendens til at skride.

Tid og sted

 • 09.12.19

  København

 • 12.05.20

  København

Varighed: 2 dage

 

Projektledelse er i sig selv en krævende disciplin, som typisk trækker på faglige og ledelsesmæssige kompetencer

På dette kursus arbejder vi med økonomien i et projekt. Du får en grundlæggende forståelse for de økonomiske termer – bl.a. budgettering, prognoser, estimering og rapportering, og indblik i, hvad der typisk kan gå galt, og hvordan du kan forbedre den økonomiske styring og forebygge negative udsving.

Du får en række værktøjer, som du kan arbejde videre med, når du kommer hjem.

Du bliver i stand til at indfri dine projekters succeskriterier ved hjælp af værktøjer, som gør dig stærkere, når du skal kommunikere og samarbejde med den øvrige projektorganisation.

Vi arbejder ud fra en meget praktisk ”hands on” tilgang, blandt andet med udgangspunkt i dine konkrete udfordringer.

Afsæt i dine konkrete udfordringer og erfaringer
Vi integrerer dine erfaringer og udfordringer i undervisningen, så du sammen med de øvrige deltagere får mulighed for at vende jeres virkelighed med hinanden og med underviseren.

Vi fokuserer på, at du bliver i stand til at gå hjem og arbejde med økonomien i dit/dine projekter med større selvtillid og autoritet.

På kurset arbejder du med:

 • Grundlæggende forståelse af økonomi og økonomiske termer
 • Typiske økonomiske elementer i et kommercielt projekt, herunder budgettering, prognoser, estimering og rapportering
 • Vigtigheden af for- og efterkalkulationer
 • Forståelse af, hvad der typisk går galt i projekter, som får økonomien til at skride, herunder ændringshåndtering og den økonomiske risiko.
 • Hvordan du kan arbejde med optimering af projekter, herunder økonomiens sammenhæng med tid og kvalitet
 • Hvordan du sparrer med kollegaer om økonomien i dit/dine projekter
 

Kurset er for dig, der som projektleder har det økonomiske ansvar

Kurset er for dig, der som projektleder har det økonomiske ansvar i kommercielle projekter. Det kan f.eks. være inden for anlæg, tekniske installationer, Turn Key leverancer, IT-udvikling og implementering m.v. Vi fokuserer blot på leverancer til kunder.

Du ønsker at blive bedre til at forstå økonomien i dine projekter og arbejde aktivt med at styre og forbedre økonomien i projekterne, så du kan levere på både tid, kvalitet OG økonomi.

Du ønsker at bringe dig selv i spil på kurset og er indstillet på, at det kræver en indsats af dig selv – både før, på og efter kurset - at skabe bedre økonomistyring i dine projekter. 

Dit udbytte

Efter kurset kan du:

 • Bedre forstå, hvordan økonomien i et projekt hænger sammen
 • Bedre arbejde med for- og efterkalkulationer på projekter
 • Bedre styre og overvåge økonomien i dine projekter
 • Bedre forebygge nedskrivninger i dine projekter
 • Bedre optimere økonomien i dine projekter
 • Bedre forstå vigtigheden af korrekt økonomirapportering på projekter
 • Blive mere proaktiv ift. de økonomiske aspekter i dine projekter

Din virksomheds udbytte

Efter gennemført kursus kan projektlederen:

 • Styre økonomien i projekter
 • Reagere hurtigere hvis økonomien i et projekt er ved at skride
 • Udarbejde budgetter og optimere profitabiliteten i sine projekter
 • Rapportere mere korrekt om økonomien i projekter
 

Sådan forløber kurset Økonomistyring for projektledere

Kurset veksler mellem korte oplæg, øvelser og case-arbejde i grupper samt diskussioner i vekslende grupper og i plenum.

Inden kurset har du mulighed for at indsende dine personlige udfordringer ift. økonomistyring i projekter, så vi bl.a. kan tage afsæt i dem i undervisningen.

Vi kan ikke garantere, at vi adresserer alle input, men vi sikrer, at essensen af de udfordringer, der peges på, bliver taget op.

Før kurset

Du får tilsendt en skabelon til beskrivelse af dine personlige udfordringer ift. økonomistyring sammen med informationer om indsendelse.

Selve kurset:

 • 2 undervisningsdage - kl. 09.00-17.00 (overnatning er ikke inkl. i deltagerprisen)
 • Forplejning - (Der er morgenmad fra kl. 08.00)

Efter kurset:

 • Kursusbevis
 

Tilmelding

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

9.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

11.500 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
9. dec. - 10. dec. 2019
Kl. 09:00 - 17:00

Adresse

Tivoli Hotel & Congress Center

Arni Magnussons Gade 2

1577 København


Arrangementsnummer

331695

Tilmeldingsfrist 03. dec. 2019 - kl. 23:59

 

Underviser i kurset Økonomistyring for projektledere

Jesper Jørgensen

Jesper Jørgensen, Qant. Jesper har solid erfaring inden for økonomi med mere end 15 års erfaring som økonomichef og CFO i både mindre og internationale virksomheder.

I de seneste 3 år har Jesper arbejdet som selvstændig virksomheds rådgiver med fokus på økonomistyring -og optimering i virksomheder der står overfor en forandrings proces. Rådgivningen er typisk målrettet mod ledelsen.

Han har en stærk forretningsforståelse, som kan binde drift og økonomi sammen.

Vil du vide mere?

Billede af Jette Meyer-Kristensen

Jette Meyer-Kristensen

Projektlederudviklingskonsulent