Kursus

På vej til leder

Det kan være en stor udfordring at gå fra at være ”menig medarbejder”, og fagfælle til kollegaer, til at tage ”anførerbindet” på i rollen som ny leder. Det er den udfordring, der er omdrejningspunktet på kurset ”På vej til leder”.

Tid og sted

 • 09.12.19

  København V

Varighed: 2 dage

 

På vej til leder

Du er på vej til din første lederstilling, forventer snart at blive det eller ønsker at gøre dig mentalt klar til ledelse.

Det kan være en stor udfordring at gå fra at være ”menig medarbejder” og fagfælle til kollegaer til at tage ”anførerbindet” på i rollen som ny leder. Det er den udfordring, der er omdrejningspunktet på kurset ”På vej til leder”.

Vi fokuserer på de konkrete forskelle på at være medarbejder og førstelinjeleder, og hvad det er, man skal forberede sig på praktisk og mentalt. Herunder f.eks. betydningen for din fag-faglighed, forholdet til dine kollegaer, til en chefgruppe og din chef. Hvad er det for et rolleskift, vi taler om, og hvilke områder er det, du skal udvikle dig på?

Vi vil også se på, hvad det er for en type ledelse, der tiltaler og motiverer dig mest og se på, hvorfor det er vigtigt for kvaliteten af din ledelse. Endelig vil vi se på, hvordan kommunikation og forskellige ledelsesstile har betydning for, hvor godt man lykkes som leder.

Afsæt i dine konkrete bekymringer og overvejelser
Vi integrerer dine konkrete bekymringer og/eller overvejelser i undervisningen, så du sammen med de øvrige deltagere får mulighed for at blive klogere på, hvad det kræver for dig at træde ind i ledersporet.

Vi fokuserer på, at du bliver i stand til at gå hjem med afklaring og en praktisk og mental parathed til at påtage dig det krævende og forpligtende hverv, det er at være leder.

På kurset arbejder du med:

 • Hvad ledelse er – herunder erfaringer med god og mindre god ledelse
 • Lederrollen og skiftet fra medarbejder til leder, herunder det ledelsesrum du skal agere i
 • Grundlæggende ledelseskompetencer og -adfærd
 • Forståelse af, hvilken type ledelse du motiveres af og eventuel betydning for din vej til at blive leder
 • At blive mere klar på dine særlige udviklingsområder og styrker, samt hvordan du arbejder med dem
 • At få skabt et grundlag for din personlige udviklingsplan ”på vej til leder”
 

Kurset er for dig, der er på vej til at blive leder og ønsker at være klar til det

Kurset er for dig, der er på vej til at blive leder, der snart forventer at blive det eller har en drøm om og interesse for ledelse, som du gerne vil have kvalificeret.

Du ønsker at forstå, hvad ledelsesrollen indeholder, og hvilke krav det til stiller til dig at foretage et skifte fra din nuværende position til ledelsessporet. Og du ønsker at blive klar, både praktisk og mentalt til at forfølge en karriere i ledelse.

Samtidig ønsker du at bringe dig selv i spil på kurset og er indstillet på, at det kræver en indsats af dig selv – både før, på og efter kurset.

Dit udbytte
Efter kurset har du:

 • forståelse af, hvad ledelse er, og hvad forskellen er på ledelse og ”management”
 • forståelse af, hvad det kræver at være leder på 1. niveau og begreb om, at yderligere udvikling er nødvendig på højere ledelsesniveauer
 • forståelse af rollen som leder, og hvilke områder du skal kunne dække - herunder også, hvilket skifte det er at gå fra ”menig medarbejder” til leder
 • et billede af, hvad du skal give afkald på, og hvad du skal sætte i stedet
 • et billede af grundlæggende ledelseskompetencer, og hvilke du særligt skal fokusere på
 • input til din personlige udviklingsplan - "på vej til leder", herunder hvad du kan gå hjem og gøre ”on the job”

Din virksomheds udbytte
Efter gennemført kursus vil medarbejderen:

 • være mere afklaret om sin vej ind i ledelse og være praktisk og mentalt parat til sin rejse ”på vej til leder”
 • forstå, hvad ledelse er og vil have grundlæggende kompetencer, der er vigtige at besidde som leder
 • vide, hvad han/hun skal fokusere på i første omgangs og dermed have input til sin personlige udviklingsplan ”på vej til leder”
 • have input til at gå hjem og udvikle sine ledelseskompetencer ”on the job”
 

Sådan forløber kurset På vej til leder

Kurset veksler mellem korte oplæg, øvelser og arbejde i grupper samt diskussioner i vekslende grupper og i plenum.

Vi tager afsæt i jeres konkrete erfaringer og udfordringer og giver desuden værktøjer, som I kan arbejde videre med, når I kommer hjem, samt forslag til værktøjer I selv kan arbejde videre med.

Der vil maksimum være 12 deltager på kurset for at sikre optimal dialog og læring.

Program for dagene tilsendes på forhånd.

Før kurset

Beskriv dine bekymringer og/eller overvejelser ift. at blive leder på 1 A4-side, er der f.eks. noget helt specifikke områder hvor du føler dig udfordret og/eller hvad er dine særlige styrker?

Forbered 2-3 konkrete spørgsmål, som du gerne vil blive klogere på.

Selve kurset

2 undervisningsdage - kl. 09.00-17.00 (overnatning er ikke inkl. i deltagerprisen)

Forplejning - (Der er morgenmad fra kl. 08.00)

Efter kurset

Kursusbevis.

 

Tilmelding

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

9.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

11.500 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
9. dec. - 10. dec. 2019
Kl. 09:00 - 17:00

Adresse

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V


Arrangementsnummer

331552

Tilmeldingsfrist 04. dec. 2019 - kl. 23:59

 

Underviser

Torsten Laursen

eMBA i ledelse og HD, uddannet proceskonsulent og Partner i Qant

Torsten Laursen er eMBA (MMD) i ledelse fra CBS. Desuden er han HD(O og R) og uddannet proceskonsulent. Endelig er han certificeret/autoriseret i en lang række anerkendte internationale ledelsesværktøjer. Med en stærk mangeårig ledelsesbaggrund og flere års erfaring som rådgiver, har han betydelig viden om hvilke muligheder og barrierer, ledere på alle niveauer står overfor, når virksomhedens potentialer skal realiseres.

 

FAQ om kurser

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Stephen Holst

Stephen Holst

Lederudviklingskonsulent