Kursus

På vej til leder

Det kan være en stor udfordring at gå fra at være ”menig medarbejder”, og fagfælle til kollegaer, til at tage ”anførerbindet” på i rollen som ny leder. Det er den udfordring, der er omdrejningspunktet på kurset ”På vej til leder”.

Tid og sted

 • 09.12.19

  København V

Varighed: 2 dage

 

På vej til leder

Du er på vej til din første lederstilling, forventer snart at blive det eller ønsker at gøre dig mentalt klar til ledelse.

Det kan være en stor udfordring at gå fra at være ”menig medarbejder” og fagfælle til kollegaer til at tage ”anførerbindet” på i rollen som ny leder. Det er den udfordring, der er omdrejningspunktet på kurset ”På vej til leder”.

Vi fokuserer på de konkrete forskelle på at være medarbejder og førstelinjeleder, og hvad det er, man skal forberede sig på praktisk og mentalt. Herunder f.eks. betydningen for din fag-faglighed, forholdet til dine kollegaer, til en chefgruppe og din chef. Hvad er det for et rolleskift, vi taler om, og hvilke områder er det, du skal udvikle dig på?

Vi vil også se på, hvad det er for en type ledelse, der tiltaler og motiverer dig mest og se på, hvorfor det er vigtigt for kvaliteten af din ledelse. Endelig vil vi se på, hvordan kommunikation og forskellige ledelsesstile har betydning for, hvor godt man lykkes som leder.

Afsæt i dine konkrete bekymringer og overvejelser
Vi integrerer dine konkrete bekymringer og/eller overvejelser i undervisningen, så du sammen med de øvrige deltagere får mulighed for at blive klogere på, hvad det kræver for dig at træde ind i ledersporet.

Vi fokuserer på, at du bliver i stand til at gå hjem med afklaring og en praktisk og mental parathed til at påtage dig det krævende og forpligtende hverv, det er at være leder.

På kurset arbejder du med:

 • Hvad ledelse er – herunder erfaringer med god og mindre god ledelse
 • Lederrollen og skiftet fra medarbejder til leder, herunder det ledelsesrum du skal agere i
 • Grundlæggende ledelseskompetencer og -adfærd
 • Forståelse af, hvilken type ledelse du motiveres af og eventuel betydning for din vej til at blive leder
 • At blive mere klar på dine særlige udviklingsområder og styrker, samt hvordan du arbejder med dem
 • At få skabt et grundlag for din personlige udviklingsplan ”på vej til leder”
 

Kurset er for dig, der er på vej til at blive leder og ønsker at være klar til det

Kurset er for dig, der er på vej til at blive leder, der snart forventer at blive det eller har en drøm om og interesse for ledelse, som du gerne vil have kvalificeret.

Du ønsker at forstå, hvad ledelsesrollen indeholder, og hvilke krav det til stiller til dig at foretage et skifte fra din nuværende position til ledelsessporet. Og du ønsker at blive klar, både praktisk og mentalt til at forfølge en karriere i ledelse.

Samtidig ønsker du at bringe dig selv i spil på kurset og er indstillet på, at det kræver en indsats af dig selv – både før, på og efter kurset.

Dit udbytte
Efter kurset har du:

 • forståelse af, hvad ledelse er, og hvad forskellen er på ledelse og ”management”
 • forståelse af, hvad det kræver at være leder på 1. niveau og begreb om, at yderligere udvikling er nødvendig på højere ledelsesniveauer
 • forståelse af rollen som leder, og hvilke områder du skal kunne dække - herunder også, hvilket skifte det er at gå fra ”menig medarbejder” til leder
 • et billede af, hvad du skal give afkald på, og hvad du skal sætte i stedet
 • et billede af grundlæggende ledelseskompetencer, og hvilke du særligt skal fokusere på
 • input til din personlige udviklingsplan - "på vej til leder", herunder hvad du kan gå hjem og gøre ”on the job”

Din virksomheds udbytte
Efter gennemført kursus vil medarbejderen:

 • være mere afklaret om sin vej ind i ledelse og være praktisk og mentalt parat til sin rejse ”på vej til leder”
 • forstå, hvad ledelse er og vil have grundlæggende kompetencer, der er vigtige at besidde som leder
 • vide, hvad han/hun skal fokusere på i første omgangs og dermed have input til sin personlige udviklingsplan ”på vej til leder”
 • have input til at gå hjem og udvikle sine ledelseskompetencer ”on the job”
 

Sådan forløber kurset På vej til leder

Kurset veksler mellem korte oplæg, øvelser og arbejde i grupper samt diskussioner i vekslende grupper og i plenum.

Vi tager afsæt i jeres konkrete erfaringer og udfordringer og giver desuden værktøjer, som I kan arbejde videre med, når I kommer hjem, samt forslag til værktøjer I selv kan arbejde videre med.

Der vil maksimum være 12 deltager på kurset for at sikre optimal dialog og læring.

Program for dagene tilsendes på forhånd.

Før kurset

Beskriv dine bekymringer og/eller overvejelser ift. at blive leder på 1 A4-side, er der f.eks. noget helt specifikke områder hvor du føler dig udfordret og/eller hvad er dine særlige styrker?

Forbered 2-3 konkrete spørgsmål, som du gerne vil blive klogere på.

Selve kurset

2 undervisningsdage - kl. 09.00-17.00 (overnatning er ikke inkl. i deltagerprisen)

Forplejning - (Der er morgenmad fra kl. 08.00)

Efter kurset

Kursusbevis.

 

Tilmelding

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

9.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

11.500 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
9. dec. - 10. dec. 2019
Kl. 09:00 - 17:00

Adresse

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V


Arrangementsnummer

331552

Tilmeldingsfrist 04. dec. 2019 - kl. 23:59

 

Underviser i kurset På vej til leder

Torsten Laursen er eMBA (MMD) i ledelse fra CBS. Desuden er han HD(O og R) og uddannet proceskonsulent. Endelig er han certificeret/autoriseret i en lang række anerkendte internationale ledelsesværktøjer. Med en stærk mangeårig ledelsesbaggrund og flere års erfaring som rådgiver, har han betydelig viden om hvilke muligheder og barrierer, ledere på alle niveauer står overfor, når virksomhedens potentialer skal realiseres.

Vil du vide mere?

Billede af Stephen Holst

Stephen Holst

Lederudviklingskonsulent