Kursus

Projektledelse 2: Grundlaget for det gode teamsamarbejde

Kan du få dit team til at samarbejde? Lær at lede dit projektteam ud fra de enkelte projektdeltagere og få projektet godt fra start.

Tid og sted

 • 29.10.19

  København

Varighed: 3 dage

 

Hvordan leder du bedst dine projekter?

Ledelsen af dit projektteam er en stor og vigtig del af din opgave som projektleder. En del af nøglen er at tage udgangspunkt i dine projektdeltagere. For de skal ledes forskelligt alt efter, hvem de er som mennesker. Og denne del er svær.

Der er stor forskel på, hvordan du skal arbejde med dine projektdeltagere, når du f.eks. skal give dem feedback: Hvordan kan du bedst fortælle en projektdeltager, at det, vedkommende leverer i projektet, ikke lever op til dine forventninger og de krav, der er i projektet?

Det er en følsom opgave at skulle give feedback – særligt når feedbacken er negativ. Skal du fokusere på den konkrete indsats, sige tingene ligeud som de er, eller tage en lidt mere uformel tilgang?

Din ledelse af projektteamet

På dette kursus arbejder vi med din ledelse af projektteamet: Hvordan arbejder de forskellige profiler sammen i projektet, og hvilke krav stiller det til din rolle som projektleder?

Du får redskaber til at håndtere forskellige personlighedsprofiler, så du kan lede projektdeltagerne på den bedste måde. Vi arbejder ud fra DiSC-profilen på hele kurset. Den er bygget op om 4 forskellige profiler. Har du ikke tidligere taget en DiSC-profil, skal du udfylde den inden kursets start. Vi sender en test til dig, når vi har modtaget din tilmelding.

Målet er at gøre dig i stand til at håndtere projektgruppen især i projektets opstartsfase, så I kommer godt fra start. Jo bedre du som projektleder får styr på projektteamet før start, jo bedre er forudsætningerne for, at projektet kan lykkes.

På kurset træner og reflekterer vi over konkrete metoder til teamudvikling og projektplanlægning. Alt sammen med fokus på din ledelse af gruppen og samarbejdet i teamet.

Vi anbefaler, at kursusdeltageren har gennemgået Projektledelse 1: Få et godt fundament eller lignende. Det betyder, at kursister skal have styr på de grundlæggende projektleder-værktøjer for at få det mest optimale ud af kurset.

På kurset arbejder du med:

 • Projektets startfase
 • Projektlederens værktøjskasse
 • Projektplanlægning
 • Teamudvikling
 • Engagement og motivation
 • Gruppedynamik
 • Innovativ idéudvikling
 

Kurset er for dig, der har erfaring med projektledelse

Du får mest ud af kurset, hvis du i forvejen har erfaring med projektledelse.

Kurset er specielt velegnet for deltagere, der står over for planlægning af et projekt eller en ny hovedfase i et større projekt. Du er typisk projektleder, projektadministrator, delprojektleder eller projektkoordinator.

Dit udbytte:

 • Etablér den effektive projektgruppe
 • Lær at give konstruktiv feedback
 • Bliv den gode facilitator af projektgruppen
 • Sæt gang i innovativ idéudvikling
 • Skab motivation, engagement og humor i projektteamet
 • Relatér projektlederens værktøjer til den aktuelle situation
 • Udfør distanceledelse

Din virksomheds udbytte:

 • En projektleder, der kan forbedre opstart af projekter i organisationen
 • Et dynamisk, effektivt og engageret team
 • Hurtigere gennemførelse af projekter
 • Gode kreative løsninger
 

Sådan forløber kurset i Projektledelse 2: Grundlaget for det gode samarbejde

På kurset bliver du og de andre deltagere delt op i grupper, som planlægger og gennemfører hver jeres opstartsseminar. Sammen beslutter I, hvordan processen skal forløbe, og hvilke værktøjer I ønsker at anvende. Disse valg afhænger af den valgte projektopgave og din projektgruppes sammensætning.

Denne aktive projektstart kan du lade dig inspirere af til dine fremtidige projekters begyndelse, ved faseopstart, ved temposkift, eller hvis dit projekt skal tilbage på sporet igen.

Leg og kreativitet
På kurset er der fokus på teamudvikling, da dette giver et projekt en flyvende start. Her arbejder du med udfordringerne i at skabe engagement og fællesskab omkring en opgaveløsning. Der er bl.a. fokus på at tænke kreativt og inddrage leg som supplement i etableringsfasen, da dette fremmer en gruppes udvikling og får sat en god tone fra start.

Inden kurset:

 • Har du ikke tidligere taget en DiSC-profil, skal du udfylde den inden kursets start. Vi sender en test til dig, når vi har modtaget din tilmelding.

Selve kurset:

 • 3 undervisningsdage: 1.-2. dag: 9.00-17.00 / 3. dag: 9.00-16.00. (overnatning er ikke inkl. i deltagerprisen)
 • Forplejning - (morgenmad fra kl. 08.30)

Efter kurset:

 • Kursusbevis
 

Tilmelding

Varighed

3 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

14.000 kr.

Ikke IDA-medlem:

17.500 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Dag 1 + 2
29. okt. - 30. okt. 2019
Kl. 09:00 - 17:00
Dag 3
31. okt. 2019
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Tivoli Hotel & Congress Center

Arni Magnussons Gade 2

1577 København


Arrangementsnummer

329074

Tilmeldingsfrist 24. okt. 2019 - kl. 23:59

 

Underviser på kurset Projektledelse 2: Grundlaget for det gode teamsamarbejde

Undervisningen foretages af enten: 

Charlotte Cordua har mere end 15 års erfaring med projektledelse af både interne projekter og projekter sammen med kunder. Hun har fungeret som teamleder og har således også erfaring med udvikling og ledelse af medarbejdere. Charlotte underviser på hele Projektlederuddannelsen, der har fokus på både styrings- og ledelseselementerne i projektledelse og derudover underviser hun i Konflikthåndtering og er Lead trainer i PRINCE2®.

René Jon Figgé er Certificeret Scrum Master og IPMA B certificeret senior projektleder.
René har mere end 30 års projekterfaring i stillinger som projektleder, konsulent, client director og afdelingsleder.
René er en meget erfaren senior projektchef, facilitator og underviser hos Mannaz. 

Vil du vide mere?

Billede af Mette Olesen

Mette Olesen

Lederudviklingskonsulent