Kursus

Six Sigma - grønt bælte

Med denne Six Sigma grøn bælte-uddannelse bliver du rustet til at lede og gennemføre forbedrings- og forretningskritiske projekter. Du får en dyb indsigt i Six Sigma ledelsesfilosofien, DMAIC-metoden samt en lang række værktøjer.

Tid og sted

 • 21.04.20

  Holte

Varighed: 3 dage

 

Optimering af virksomhedens processer med Six Sigma

Helt overordnet er Six Sigma en metode til optimering af virksomhedens processer gennem minimering og eliminering af fejl og variation. Gennem fokus på hvad der skaber værdi for kunderne, og dermed virksomheden, handler Six Sigma om forbedring af kvaliteten i f.eks. virksomhedens produkter eller services, for at optimere kundetilfredsheden og virksomhedens indtjening.

DMAIC - en model til gennemførelse af Six Sigma projekter

DMAIC er den projektmodel som benyttes til forbedringsprojekter ved hjælp af Six Sigma. Den består af de 5 faser

 • Define – identificering af problemet
 • Measure – hvor omfangsrigt er problemet?
 • Analyse – hvad er årsagen til problemet?
 • Improve – hvordan kan problemet løses?
 • Control – hvordan sikres, at problemet er løst?

Hver fase indeholder en række værktøjer som f.eks. Pareto, proceskortlægning, FMEA, dataanalyser, SIPOC, VOC, MSA, fiskebensdiagram og 5S. De 5 faser beskriver både hvilke opgaver, der skal gennemføres men også hvordan, de skal gennemføres.

Indhold på Six Sigma - grønt bælte

Du har mulighed for at skræddersy din Six Sigma grøn bælte-uddannelse, så den passer til dine og din virksomheds udfordringer og behov. Du opnår praktikerniveau, der matcher eller overstiger internationale Six Sigma standarder og med et godkendt og gennemført praktisk projekt opnår du en Six Sigma grøn bælte certificering.

Obligatoriske moduler på kurset i Six Sigma grønt bælte: 

Six Sigma Yellow Belt (3 dage)

 • Introduktion til Six Sigma
 • Forståelse for DMAIC projektmodellen
 • Indsigt i diverse Six Sigma værktøjer
  OBS: Hvis du tidligere har taget Six Sigma gult bælte, behøver du ikke dette modul og deltager derfor til billigere pris – kontakt Steen Jørgensen på ste@ida.dk.

Introduktion til SAS JMP/Minitab (1/2 dag)

 • Introduktion til SAS JMP eller Minitab
 • Datahåndtering
 • Enkle analyser

Databaserede beslutninger og MSA (1 dag)

 • Introduktion til statistik
 • MSA (Målesystemsanalyse)

Datadrevet årsagsanalyse (1 dag)

 • Sandsynlighed og sandsynlighedsfordelinger
 • Hypotesetest – opstilling af hypoteser og valg af test
 • Normalitetstest – tjek om data er normalfordelte
 • Lineær og multipel regression

Statistisk proceskontrol (SPC) og kapabilitet 1 (1 dag)

 • Kontroldiagrammer, som kan hjælpe med statistisk proceskontrol
 • Kapabilitet, konfidensinterval og stikprøveanalyse
 • Sigma værdier, CpK værdier og PpK værdier

Praktisk DMAIC-projekt

 • Problemudvælgelse
 • Arbejdsdage
 • Projektcoaching

Valgfrie Six Sigma grøn bælte kurser:

På uddannelsen skal du vælge 1 valgfrit kursus (1 dag) for at fuldføre uddannelsen. Du kan vælge blandt en række kurser, inden for Statistisk optimering, Organisation og ledelse samt Metoder til optimering og design. Se hvilke kurser du kan vælge på kursusoversigten.

 

Kurset er for dig, der skal gennemføre forbedringsprojekter

Kurset henvender sig til medarbejdere, ledere og projektledere, der skal lede og gennemføre forbedrings- eller optimeringsprojekter, og som ønsker, og har behov for, en dybere indsigt i og forståelse for Six Sigma, DMAIC-metoden og konkrete kvalitetsværktøjer.

Dit udbytte

Denne uddannelse er både teoretisk og praktisk funderet. Du får en dyb indsigt i, og en grundlæggende forståelse for, Six Sigma, DMAIC samt en lang række kvalitetsværktøjer. Sideløbende med uddannelsen skal du lede og gennemføre et forbedringsprojekt i din virksomhed baseret på Six Sigma, DMAIC-metoden og de tilhørende kvalitetsværktøjer. Når uddannelsen og projektet er gennemført og eksamen bestået, bliver du Six Sigma grønt bælte certificeret.

 • Grundlæggende forståelse for Six Sigma som ledelsesfilosofi
 • Dyb praktisk og teoretisk indsigt i DMAIC-metoden og de tilhørende kvalitetsværktøjer
 • Evner til at anvende DMAIC-metoden til forbedrings- og kvalitetsprojekter
 • Træning i statistiske værktøjer som SPC (Statistical Process Control) og MSA (Målesystemsanalyse)
 • Træning i udarbejdelse af årsagsanalyser gennem hypotesetests og procesværktøjer
 • Forståelse for kundefokus i alle aspekter af et forbedringsprojekt
 

Sådan forløber kurset i Six Sigma - grønt bælte

Uddannelsen er opbygget så indhold og niveau matcher op mod flere internationale og anerkendte standarder. Fx ISO (13053-1, 13053-2, 18404), ASQ (American Society of Quality) og IASSC . Uddannelsens omfang er minimum 11 uddannelsesdage – heraf 6 obligatoriske kursusdage, 1 valgfri kursusdag samt minimum 4 arbejdsdage.

Uddannelsen er opbygget som en veksling mellem teoretiske undervisningsdage, praktisk læring via det individuelle forbedringsprojekt baseret på DMAIC-metoden, som understøttes af både 5 x 1,5 times individuel projektcoaching samt månedlige arbejdsdage, hvor underviserne hjælper med vejledning, sparring, refleksion og inspiration.

Uddannelsen afsluttes med en eksamen og en mundtlig præsentation af det gennemførte forbedringsprojekt. Begge dele skal bestås for at blive certificeret Six Sigma grønt bælte.

Uddannelsen starter med et Six Sigma gult bælte forløb. Du har to år fra uddannelsens opstartsdato til, at du skal være færdig med dit projekt, kurser og eksamen. Du sammensætter selv dit kursusforløb i løbet af de 2 år efter dine behov. Kurserne forløber 2-4 gange om året og arbejdsdage hver måned, du vælger blot de datoer, som giver mening for dig. Når du har tilmeldt dig en grønt bælte uddannelse, bliver du ringet op af en konsulent fra konsulenthuset Storm , som hjælper dig med at sammensætte et forløb ud fra dine behov og kompetencer.

Forudsætninger

Forud for uddannelsen skal du udvælge et problem/forbedringsprojekt, som du vil arbejde med under uddannelsen.
Du skal medbringe din egen computer til uddannelsen, og du skal på forhånd have installeret enten SAS JMP eller Minitab, da du under uddannelsen skal arbejde med statistik.

Inden uddannelsen:

 • Som deltager skal du udvælge et forbedringsprojekt, som du skal arbejde med under uddannelsen. Projektet skal godkendes af både din virksomhed samt Storm – House of Six Sigma (underviserne på uddannelsen).

Selve uddannelsen:

 • 7 undervisningsdage kl. 9.00-16.00 (morgenmad fra kl. 8.30)
 • ½ undervisningsdag kl. 9.00-12.00 (morgenmad fra kl. 8.30)
 • 4-7 arbejdsdage – hvor der arbejdes med det praktiske projekt hos Storm
 • Individuel projektcoaching (5x1,5 time) telefonisk, skype eller hos Storm
 • Forplejning på kursus- og arbejdsdage
 • Printet undervisningsmateriale
 • Online adgang til materiale, skabeloner mv.
 • Six Sigma Tool-kit (værktøjsoversigt)

Efter uddannelsen:

 • Eksamen og Six Sigma grøn bælte certificering (IASSC-eksamen kan tilkøbes)
 • Uddannelsesbevis
 

Tilmelding

Varighed

3 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

44.900 kr.

Ikke IDA-medlem:

46.900 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
21. apr. - 23. apr. 2020
Kl. 08:30 - 16:30

Adresse

Storm - House of Six Sigma

Kongevejen 415

2840 Holte


Arrangementsnummer

334049

Tilmeldingsfrist 14. apr. 2020 - kl. 23:59

 

Undervisere på kurset i Six Sigma - grønt bælte

Anette Friis Hansen, konsulent, Storm – House of Six Sigma
Anettes kernekompetencer ligger indenfor arbejdet med kvalitet og procesoptimering gennem antropologiske indsigter og metoder.

Marcus Sørensen, konsulent, Storm – House of Six Sigma
Marcus har de sidste 12 år arbejdet med procesforbedringer og data-drevet problemløsning. Hovedsageligt med fokus på produktion og produktudvikling i globale virksomheder.

Ane Storm Ry. Konsulent, Storm – House of Six Sigma
Udover at være Lean Six Sigma Master Black Belt er Ane også ejerleder af uddannelses- og konsulenthuset Storm – House of Six Sigma.

Pouline Belza, konsulent, Storm – House of Six Sigma
Pouline i stand til at gennemføre komplicerede dataanalyser på kundedata, også som live-dataanalyser hos kunden. Siden 2008 har Pouline uddannet over 500 personer/medarbejdere i Six Sigma-metoden.

Kurset afholdes i samarbejde med Storm – House of Six Sigma, som også står for undervisningen.

OBS: Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til Storm – House of Six Sigma. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

 

FAQ om kurser

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent