Kursus

Stemmen som primus motor

Bruger du din stemmes gennemslagskraft? Når du ud over rampen med din mundtlige formidling, når du skal præsentere? – Lær at tale tydeligt og dynamisk og bliv hørt og forstået på IDAs kursus i Stemmen som primus motor

Kursusafholdelser under Corona

IDA afholder ingen fysiske arrangementer frem til den 27. april. Det gælder også vores kurser, som derfor er udskudt. Få mere info om vores kursusafholdelser her.

 

Stemmen som primus motor - det er måden du siger det på

Hvor tit har du forberedt dig på, hvad du vil sige, men ikke hvordan du vil sige det? Vidste du, at din stemme har stor betydning for om dit budskab bliver forstået? Hvis din stemmes klang og budskabet ikke hænger sammen, kan det være svært for modtageren at forstå budskabet eller holde interessen.

Ved en enhver form for dialog, præsentation, forhandling eller på skype-mødet, er det essentielt, at det ønskede budskab når tydeligt frem til modtageren.

Vigtige budskaber indeholder ofte lange tekniske fagord og kompliceret faktuel viden og ofte er der stor fokus på den person, der skal præsentere budskabet, i hvilket som helst fora. Der kan være nervøsitet og tidspres i luften og det påvirker ofte stemmen til utydelig, hurtig og mumlende tale. På denne måde kan vigtige pointer desværre forsvinde og arbejdet er spildt.

Kurset ”Stemmen som primus motor” fokuserer på stemmens fysiologiske og mentale brug og giver viden om stemmens teknik, så du sikkert og klart kan formulere dig og fremtræde tillidsvækkende, troværdig og engageret. Når du kan styre din stemme, vil du som ”bonus” opleve, at uro og stress mindskes, så du i stedet kan fokusere på indholdet i budskabet, dialogen til og med dine tilhører, og få en god (og rolig) oplevelse, mens det formidles.

Det arbejder du med på kurset:

 • Lær hvordan stemmeapparatet fungerer fysisk med muskulær-motor, ventil/kompression, resonansrum og vejrtrækningen som benzinen.
 • Lær hvordan dit mindset og situationen har indflydelse på din stemmes klang og udtryk fx når der er noget på spil eller du bliver usikker på situationen.
 • Lær hvordan du bruger din stemme optimalt og kommer af med uhensigtsmæssigt brug.
 • Lær hvordan din kropsholdning er din højtaler - få styr på volumen, diskant og bas.
 • Sæt dine nye redskaber i spil gennem øvelser, hvor du har forberedt 2 opgaver, som indeholder en konkret formidling, som du vil bruge i dit arbejde.
 

Kurset er for dig, som ønsker at blive en bedre taler

Kurset henvender sig til dig der ønsker at:

 • Optimere deres stemmes professionelle gennemslagskraft og dermed kommunikere klart, engagerende og effektivt ud i enhver situation
 • Få hjælp til at styrke en stemme der for eksempel bliver træt, hæs og øm eller mumlende, svag eller for hurtigt talende
 • Få træning i at bruge krop, stemme og åndedræt til at understøtte en overbevisende og levende formidling
 • Fremstå mere sikker og autentisk, når du skal tage ordet i forsamlinger

Dit udbytte:

 • En forståelse for stemmen som et fysisk teknisk apparat og hvordan den bruges optimalt ved enhver formidling
 • Redskaber til at bruge virkemidler som tonehøjde, volumen, pausering, betoning, rytme og hastighed til at formidle på en levende måde.
 • At kunne forvalte stilheden i kunstpauserne som et meget effektivt redskab for både afsender og modtager af budskabet
 • Viden om den mentale tilstand som for eksempel nervøsitet eller diskussion, der afspejler sig direkte i stemmens klang og hvordan det håndteres.
 • Bedre kropsholdning, stemmen eksponeres bedst med en god kropsholdning, som samtidigt giver sikkerhed, udstråling i kropssproget
 • Bedre mimik, at arbejde med at artikulere ordene tydeligt giver som bonus en bedre ansigtsmimik i overensstemmelse med budskabet.
 • En bedre vejrtrækning til at styre stemme, fokus, pres og stress ved fremtræden.
 • Du lærer at forvalte den gode start og den effektive slutning
 • Du lærer at stå og sidde hensigtsmæssigt i forhold til stemmen og bruge rummet rigtigt
 • Du lærer at bruge stemmen hensigtsmæssigt i forhold til f. eks. brug af Power Point og Whiteboard

Din virksomheds udbytte:

 • En medarbejder, der mundtligt kommer sikkert og klart igennem ved ethvert møde, præsentation, forhandling eller skype-konference.
 • En medarbejder, der kommunikerer med troværdighed, engagement og selvtillid, animerer tilhørerne til at lytte, engagere sig og gør det lettere for dem at forstå og omsætte budskabet.
 • En medarbejder med en velfungerende stemme med dynamik og god klang er et godt aktiv for kommunikation generelt og som repræsentant for jeres virksomhed
 • En medarbejder der forstår at bruge gulvet ved præsentationen - og som kan skabe den gode start og den effektive afslutning
 

Sådan forløber kurset Stemmen som primus motor

Kurset veksler mellem en teoretisk introduktion til emnet og praktiske øvelser. Alle deltagere afholder egne oplæg, hvor deres ”nye” stemme kompetencer overføres og trænes. Gode råd og en række effektive kommunikations-redskaber, som er lige til at tage i brug.

Alt foregår i trygge rammer og naturligvis i et fortroligt rum.

Før kurset skal du:

 • Besvare et kort spørgeskema, angående hvad du vil have ud af kurset
 • Forberede en ca. 1 minuts introduktion/ pitch, om dig selv, indeholdende dit navn, hvor du arbejder, hvad dit arbejde består i
 • Forberede et ca. 5 minutters præsentation/oplæg der har arbejdsrelevans for dig, så din daglige formidling kommer i spil, og dine ”nye” stemmekompetencer bliver arbejdet ind i din formidlingsstil

Selve kurset:

 • 2 undervisningsdage kl. 9-16 (Overnatning er ikke inkl. i deltagerprisen)
 • Forplejning (Der er morgenmad fra kl. 8.30)

Efter kurset får du: 

 • Kompendium
 • PowerPoint
 • Stemmetrænings video
 • Kursusbevis

 

 

Tilmelding

 

Underviser

Vibeke Krogsgaard

Vibeke Krogsgaard startede firmaet Voxlab i år 2000, hvor hun brænder for at dele hendes ekspertise og viden om stemmens fysiologi og udtryk, og den personlige gennemslagskraft der ligger i stemmen.
Vibeke har gennem årene trænet mange tusinde kursister både i Danmark og internationalt, fra topledere, ingeniører, sælgere til enhver form for arbejds- funktion.
Vibeke er uddannet operasanger med diplom i performance ved Syddansk Musik konservatorium, og debuterede i 1996 som solist. Som operasanger er hun uddannet til at forvalte stemmen både teknisk, udtryksmæssigt og hvordan man plejer stemmen.
Vibeke træner sine deltagere i, hvordan man bruger sin stemme bevidst, så deres tilhørerne kan forstå hvad der bliver sagt, og så de lytter og engagerer sig.
Hvordan stemmen fungerer teknisk, og hvordan man træner sin stemme, så man altid når ud på bagerste række, med en dynamisk, sikker stemme.
Blandt Vibeke`s faste kunder, er blandt andet Danfoss, Rambøll, Linak, Bane.dk, CBS, Rigsrevisionen, Skattestyrelsen og mange andre.

 

FAQ om kurser

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Jette Meyer-Kristensen

Jette Meyer-Kristensen

Projektlederudviklingskonsulent