Kursus

Stemmen som primus motor

Drikker du kaffe hver morgen? Også når du skal tale til forsamlinger eller på møder? Det er ikke det smarteste, du kan gøre, for kaffen gør din stemme svagere, grødet og får den til at ryste. Lær at tale med overbevisning og få budskaber igennem.

Tid og sted

 • 25.09.19

  København

 • 04.03.20

  København K

Varighed: 2 dage

 

Stemmen som primus motor - det er måden du siger det på

Hvor tit har du forberedt dig på, hvad du vil sige, men ikke hvordan du vil sige det? Vidste du, at din stemme har stor betydning for om dit budskab bliver forstået? Hvis din stemmes klang og budskabet ikke hænger sammen, kan det være svært for modtageren at forstå budskabet eller holde interessen.

Ved en enhver form for dialog, præsentation, forhandling eller på skype-mødet, er det essentielt, at det ønskede budskab når tydeligt frem til modtageren.

Vigtige budskaber indeholder ofte lange tekniske fagord og kompliceret faktuel viden og ofte er der stor fokus på den person, der skal præsentere budskabet, i hvilket som helst fora. Der kan være nervøsitet og tidspres i luften og det påvirker ofte stemmen til utydelig, hurtig og mumlende tale. På denne måde kan vigtige pointer desværre forsvinde og arbejdet er spildt.

Kurset ”Stemmen som primus motor” fokuserer på stemmens fysiologiske og mentale brug og giver viden om stemmens teknik, så du sikkert og klart kan formulere dig og fremtræde tillidsvækkende, troværdig og engageret. Når du kan styre din stemme, vil du som ”bonus” opleve, at uro og stress mindskes, så du i stedet kan fokusere på indholdet i budskabet, dialogen til og med dine tilhører, og få en god (og rolig) oplevelse, mens det formidles.

Det arbejder du med på kurset:

 • Lær hvordan stemmeapparatet fungerer fysisk med muskulær-motor, ventil/kompression, resonansrum og vejrtrækningen som benzinen.
 • Lær hvordan dit mindset og situationen har indflydelse på din stemmes klang og udtryk fx når der er noget på spil eller du bliver usikker på situationen.
 • Lær hvordan du bruger din stemme optimalt og kommer af med uhensigtsmæssigt brug.
 • Lær hvordan din kropsholdning er din højtaler - få styr på volumen, diskant og bas.
 • Sæt dine nye redskaber i spil gennem øvelser, hvor du har forberedt 2 opgaver, som indeholder en konkret formidling, som du vil bruge i dit arbejde.
 

Kurset er for dig, som ønsker at blive en bedre taler

Kurset henvender sig til dig der ønsker at:

 • Optimere deres stemmes professionelle gennemslagskraft og dermed kommunikere klart, engagerende og effektivt ud i enhver situation
 • Få hjælp til at styrke en stemme der for eksempel bliver træt, hæs og øm eller mumlende, svag eller for hurtigt talende
 • Få træning i at bruge krop, stemme og åndedræt til at understøtte en overbevisende og levende formidling
 • Fremstå mere sikker og autentisk, når du skal tage ordet i forsamlinger

Dit udbytte:

 • En forståelse for stemmen som et fysisk teknisk apparat og hvordan den bruges optimalt ved enhver formidling
 • Redskaber til at bruge virkemidler som tonehøjde, volumen, pausering, betoning, rytme og hastighed til at formidle på en levende måde.
 • At kunne forvalte stilheden i kunstpauserne som et meget effektivt redskab for både afsender og modtager af budskabet
 • Viden om den mentale tilstand som for eksempel nervøsitet eller diskussion, der afspejler sig direkte i stemmens klang og hvordan det håndteres.
 • Bedre kropsholdning, stemmen eksponeres bedst med en god kropsholdning, som samtidigt giver sikkerhed, udstråling i kropssproget
 • Bedre mimik, at arbejde med at artikulere ordene tydeligt giver som bonus en bedre ansigtsmimik i overensstemmelse med budskabet.
 • En bedre vejrtrækning til at styre stemme, fokus, pres og stress ved fremtræden.
 • Du lærer at forvalte den gode start og den effektive slutning
 • Du lærer at stå og sidde hensigtsmæssigt i forhold til stemmen og bruge rummet rigtigt
 • Du lærer at bruge stemmen hensigtsmæssigt i forhold til f. eks. brug af Power Point og Whiteboard

Din virksomheds udbytte:

 • En medarbejder, der mundtligt kommer sikkert og klart igennem ved ethvert møde, præsentation, forhandling eller skype-konference.
 • En medarbejder, der kommunikerer med troværdighed, engagement og selvtillid, animerer tilhørerne til at lytte, engagere sig og gør det lettere for dem at forstå og omsætte budskabet.
 • En medarbejder med en velfungerende stemme med dynamik og god klang er et godt aktiv for kommunikation generelt og som repræsentant for jeres virksomhed
 • En medarbejder der forstår at bruge gulvet ved præsentationen - og som kan skabe den gode start og den effektive afslutning
 

Sådan forløber kurset Stemmen som primus motor

Kurset veksler mellem en teoretisk introduktion til emnet og praktiske øvelser. Alle deltagere afholder egne oplæg, hvor deres ”nye” stemme kompetencer overføres og trænes. Gode råd og en række effektive kommunikations-redskaber, som er lige til at tage i brug.

Alt foregår i trygge rammer og naturligvis i et fortroligt rum.

Før kurset skal du:

 • Besvare et kort spørgeskema, angående hvad du vil have ud af kurset
 • Forberede en ca. 1 minuts introduktion/ pitch, om dig selv, indeholdende dit navn, hvor du arbejder, hvad dit arbejde består i
 • Forberede et ca. 5 minutters præsentation/oplæg der har arbejdsrelevans for dig, så din daglige formidling kommer i spil, og dine ”nye” stemmekompetencer bliver arbejdet ind i din formidlingsstil

Selve kurset:

 • 2 undervisningsdage kl. 9-16 (Overnatning er ikke inkl. i deltagerprisen)
 • Forplejning (Der er morgenmad fra kl. 8.30)

Efter kurset får du: 

 • Kompendium
 • PowerPoint
 • Stemmetrænings video
 • Kursusbevis

 

 

Tilmelding

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

9.000 kr.

Ikke IDA-medlem:

11.000 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Aflyst

Kursusmoduler

Afholdes
25. sep. - 26. sep. 2019
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

København

København


Arrangementsnummer

331409

 

Underviser i kurset Stemmen som primus motor

Vibeke Krogsgaard er uddannet operasanger med diplom i performance, og debuterede i 1996 som solist.

Vibeke startede firmaet Voxlab i år 2000, hvor hun deler hendes ekspertise om stemmens fysiologi og personlige udtryk. Hun hjælper kursusdeltagere til at få det bedste ud af deres stemmer, så de til enhver tid kan tage ordet og nå sikkert og engagerende ud til de tilhørerne.

Blandt Vibekes faste kunder er blandt andet Danfoss, Rambøll og Linak.

Vil du vide mere?

Billede af Tina Bergmann Olesen

Tina Bergmann Olesen

Kompetencekonsulent