Kursus

Strategisk UX

Brugerne er nøglen til at realisere dit produkts værdi på tværs af produktkategorier og brancher. Derfor er brugeroplevelsen (user experience, UX) forretningskritisk og bør indtænkes strategisk bredt i organisationen.

 

Den rette UX-profil giver en målbar konkurrencefordel

På kurset ”Strategisk UX” får du værktøjerne til at identificere din virksomheds nuværende UX profil, og hvor der er størst strategisk potentiale for at udvikle dit UX-fokus. Du lærer hvordan du kan skabe kulturel forandring i din virksomhed samt planlægge og eksekvere hvert skridt i retning mod at gøre brugeroplevelsen af dit produkt eller service til en del af dine konkurrencemæssige fordele.

Du vil ligeledes lære hvordan du kan gøre UX-initiativer målbare og omsætte dem til Key Performance Indicators (KPI) med henblik på at synliggøre Return On Investment (ROI) eksternt for kunder og internt for beslutningstagere.

Hvad lærer du?
På kurset lærer du at forstå og diskutere værdien af UX af dit produkt eller service. Du vil få en teorietisk, metodisk og praktisk forståelse af emnet, der tilsammen gør det muligt for dig at skabe vedvarende forandring i den måde din virksomhed anskuer og arbejder med UX. Et fælles UX-sprog er en del af nøglen hertil.

Kurset ”Strategisk UX” giver dig værktøjerne til, på tværs af dit udviklingsteam og organisationen som helhed, at arbejde med implementering af UX udviklingsværktøjer og udvikle en forretningsstrategisk UX produktstrategi og vision.

Kurset gennemgår systematisk forskellige operationelle områder af UX udvikling - det vil sige at du lærer præcis hvordan du integrerer forudsigelige og målbare UX processer i din virksomheds udviklingsprocesser, strategi og kultur.

Temaer og emneområder:

 • Introduktion til UX og UX-nøglebegreber
 • Forretningsrelevans af UX / UX value propositions
 • Indflydelse af en user experience strategi på din forretning
 • UX og funktionelle krav i tenderudbud
 • UX og markedsføring
 • Designstrategiske produktudviklingsmetoder
 • UX og integration med agile produktudviklingsprocesser
 • UX undersøgelsesmetoder strategisk beslutningstagning
 • Undersøgelses- og datastrategi udvikling og validering
 • Organisatoriske faktorer der påvirker effektiviteten af UX
 • Organisatorisk indlejringer af UX-funktioner
 • UX-fokuseret medarbejderudvikling
 • Brug af UX underleverandører versus in-house færdigheder
 • Udvikling af en personlig tilpasset UX-strategi til din virksomhed, produkt og udviklingsteam
 

Kurset er for dig, der vil arbejde strategisk med brugeroplevelser

Kurset har relevans på tværs af brancher (B2C, B2B), leverancer (produkt, service) og fagligheder (ingeniør, designer, UXer, programmør, projektleder, forretningsudvikler). Kurset henvender sig både til nystartede og etablerede virksomheder, der ønsker at implementere og forankre UX som en del af den produktstrategiske værdileverance.

Dit udbytte
På kurset lærer du at forstå og diskutere værdien af UX for dit produkt eller service. Du vil få en teoretisk, metodisk og praktisk forståelse af emnet, der tilsammen gør det muligt for dig at skabe vedvarende forandringer i den måde din virksomhed arbejder med UX. Et fælles UX-sprog er en del af nøglen hertil.

Strategisk UX giver dig værktøjerne til, på tværs af dit udviklingsteam og organisationen som helhed, at arbejde med implementering af UX udviklingsværktøjer og udvikle en forretningsstrategisk UX-produktstrategi og vision.


Kurset gennemgår systematisk forskellige operationelle områder af UX-udvikling - det vil sige at du lærer præcis hvordan du integrerer forudsigelige og målbare UX-processer i din virksomheds udviklingsprocesser, strategi og kultur.

 

Sådan forløber kurset i strategisk UX

Kurset består af en række fokuserede tematiske oplæg med tilhørende øvelser, der præsenteres og diskuteres i plenum. Der er fokus på at deltagerne arbejder med at relatere kursets indhold til deres individuelle virksomheder og produkter - herunder konkret får skitseret en UX-strategi og relevante organisatoriske UX-tiltag.

Selve kurset:

2 undervisningsdage
Fuld forplejning
Kursusmateriale

Efter kurset:

KursusbevisAdgang til kursusmaterialet, inkl. relevante links til yderligere materiale, relevante bøger, artikler og websites
Efterservice – mulighed for at kontakte underviseren og få sparring på konkrete problemstillinger, der relatere sig til kurset


Programmet:

- Dag 1: UX og din forretning (Hvorfor og hvad)

 • Introduktion til UX begreber, teori & metode
 • Forretningsstrategisk UX. ROI.
 • Kvantificering og måling af UX: KPI og ROI.
 • UX ift. markedsføring, sælgere, tender-udbud, total-cost-of-ownership
 • Organisatorisk UX og modenhedsniveauer.

- Dag 2: UX i din organisation (Hvordan gør vi det)

 • Forankring af UX i organisationen
 • Kom i gang med UX: UX Forandringsledelse og argumentation for UX
 • UX og produktudvikling: UX projektledelse, agil, backlog, tracking tool
 • Stakeholder mangagement
 • UX Forankring og strategisk planlægning
 

Tilmelding

 

Underviser i kurset om strategisk UX

Rune Nørager er Ph.D. i psykologi og har i mere end 15 år arbejdet med de psykologiske og kognitive, perceptuelle og adfærdsmæssige aspekter af interaktionen mellem mennesker og teknologi.

Jens underviser på IT Universitetet som ekstern lektor i usability, user experience og servicedesign, og har holdt talrige kurser internt i virksomheder som Bang & Olufsen, Danske Bank, Radiometer og Novo Nordisk.

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent