Kursus

UX-design

Inddrag kundernes oplevelse af dit produkt i produktudviklingen, så sikrer du mere tilfredse kunder og større succes. Lær at designe bedre løsninger baseret på viden om kunderne.

Tid og sted

 • 04.09.19

  København

 • 06.11.19

  Aarhus C

Varighed: 2 dage

 

Benyt brugeroplevelsen aktivt for at få større succes

Få forankret UX hos den enkelte medarbejder og få et delt UX sprog på tværs af organisationen med korrekt og opdateret viden om, hvordan mennesker fungerer omsat til operationelle praktiske designredskaber.

Nøglen til succesfuldt UX-arbejde er at integrere effektive værktøjer i dine nuværende udviklingsprocesser, bygget på en arbejdsmodel for, hvordan mennesker fungerer, suppleret med konkrete værktøjer, der fortæller dig, hvordan design optimeres i forhold til brugerne.

UX-ekspertværktøjer støtter din daglige produktudvikling af brugergrænseflader i alle typer produkter - mekaniske og mekatroniske devices, grafiske skærme, trykt materiale mv. Værktøjerne gør det, sammen med traditionelle procesværktøjer så som brugertests, muligt løbende at kvalitetsikre og optimere brugeroplevelsen af dit produkt.

De designpsykologiske UX-ekspertværktøjer samler de bedste og lettest tilgængelige redskaber fra psykologien og formidler dem i et praksis- og anvendelsesorienteret format. Hermed kan kursets indhold umiddelbart tages i brug i dit daglige arbejde.

Den enkelte medarbejder får mulighed for at forstå brugerens samspil med produktet og løbende udvikle optimale løsninger.

Det lærer du på kurset
På kurset lærer du, at bruge ux-ekspertværktøjer og de tilhørende design drivers, der fortæller dig konkret hvordan brugergrænsefladen kan forbedres, så dine kunder opnår det optimale udbytte af dit produkt. Hermed kan du i den daglige produktudvikling optimere valg af designløsninger ud fra en forståelse af brugernes perception, tænkning og adfærd. Design drivers er nøglen til intuitive og brugervenlige produkter.

For medarbejdere - også dem der ikke direkte arbejder med produktudviklingen - giver det:

 • Kendskab til centrale designpsykologiske begreber, teorier og metoder
 • En nuanceret, differentieret og præcis forståelse af “intuitivt”, “brugervenligt” og “brugeroplevelse”.
 • Forståelse for fordele og ulemper ved forskellige designløsninger
 • Basale og intellektuelle færdigheder kan understøttes i teknologidesign
 • Kompetencer til at udarbejde et systematisk design- og betjeningsreview
 • Overblik over sammenhængen mellem UX og centrale HCI værktøjer og metoder
 

Kurset er for dig, der er produktudvikler, eller som vil lære et fælles UX-sprog

Dette kursus er relavant for:

 • Produktudviklere der ønsker at arbejde mere målrettet, præcist og effektivt med at designe bedre løsninger baseret på dyb viden om mennesker.
 • Produktudviklere som ønsker værktøjer til at designe og udvikle brugervenlige og intuitive brugergrænseflader
 • Produktudviklere der ønsker praktiske og operationelle designværktøjer
 • Direktører og chefer af R&D afdelinger, der ønsker viden om UX og ønsker et fælles professionelt ux-sprog på tværs af afdelinger og horisontalt i ledelsesstrukturen

Dit udbytte:

 • Kendskab til centrale designpsykologiske begreber, teorier og metoder
 • En nuanceret, differentieret og præcis forståelse af “intuitivt”, “brugervenligt” og “brugeroplevelse”
 • Kunne argumentere for fordele og ulemper ved forskellige designløsninger baseret på ekspertviden
 • Kompetencer til at udarbejde systematiske uxReviews
 • Overblik over sammenhængen mellem UX og centrale HCI-værktøjer og metoder
 

Sådan forløber kurset i UX-design

Vi ønsker, at vores deltagere får størst muligt udbytte af kurset, hvilket vil sige, at viden bliver omsat til ændret praksis i deres virksomhed. Derfor er kurset sammensat, så deltagerne får indsigt i relevante teorier, værktøjer, processer og metoder, der hjælper deltagerne med at komme i gang, når de igen er tilbage i deres daglige arbejde og skal prøve kræfter med UX.

Under kurset arbejdes der med en fast daglig rytme bestående af syv blokke. Hver blok består af 30 minutters oplæg, 20 minutters øvelse og 10 minutters pause. Denne kadence sikrer det bedst mulige læringsudbytte for kursusdeltagerne.

Selve kurset:

 • 2 undervisningsdage
 • Fuld forplejning

- Dag 1

 • Introduktion til usability og UX
 • Pyramidemodellen & designvektorer
 • Vektor 1: UX og basale færdigheder
 • Vektor 2: Ekstern kognition
 • Vektor 3: Sammenhæng og redundans
 • Vektor 4: Mentale modeller
 • Vektor 5+6+7: Simplificering, automatisering og opmærksomhed

- Dag 2

 • Aktivitetsværktøjet
 • Middleworld værktøjet
 • Embodiment værktøjet
 • Bulls-eye kommunikationsmodellen
 • Agil UX: Design- og betjeningsreview
 • Root Cause analyse
 • Design drivers

Efter kurset:

 • Kursusbevis
 • Adgang til kursusmaterialet, inkl. relevante links til yderligere materiale, relevante bøger, artikler og websites
 • Efterservice – mulighed for at kontakte underviseren og få sparring på konkrete problemstillinger, der relatere sig til kurset
 

Tilmelding

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

8.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

10.500 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
4. sep. - 5. sep. 2019
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Tivoli Hotel & Congress Center

Arni Magnussons Gade 2

1577 København


Arrangementsnummer

332088

Tilmeldingsfrist 30. aug. 2019 - kl. 23:59

Aarhus C

Se datoer

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
6. nov. - 7. nov. 2019
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Radisson BLU Scandinavia Hotel - Aarhus

Margrethepladsen 1

8000 Aarhus C


Arrangementsnummer

332087

Tilmeldingsfrist 01. nov. 2019 - kl. 23:59

 

Underviser på kurset i UX-design

Rune Nørager er Ph.D. i psykologi og har i mere end 15 år arbejdet med de psykologiske og kognitive, perceptuelle og adfærdsmæssige aspekter af interaktionen mellem mennesker og teknologi. Han underviser på IT Universitetet som ekstern lektor i usability, user experience og servicedesign, og har holdt talrige kurser internt i virksomheder som Bang & Olufsen, Danske Bank, Radiometer og Novo Nordisk.

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent